In de schoenen van Picasso

Uit FOSwiki

09 team.png

Auteur: Kwikstaart
Eenheid auteur: 155e De Feniks

Spelverloop:
Elk team kiest een nummertje dat gelijk staat aan een schilderij (zie onderaan). De bedoeling is om het zo goed mogelijk na te schilderen (niet alles in dezelfde kleur, maar kleuren gaan verzamelen).

In hun kamp ligt een groot stuk papier (dit moet hier blijven liggen) én een fles verf. Team 1 krijgt rood mee, team 2 blauw, team 3 geel, team 4 zwart (of een ander veel voorkomend kleur).

Ze moeten verf verzamelen door bij de andere teams te gaan aankloppen. Maar de teams zijn gierig en geven niet graag verf weg. Iedereen is onderweg met een potje verf. Wanneer je een tegenstander tegenkomt, moet je dassenroven. De winnaar moet zijn potje verf afgeven.

Nu de schilderijen: Op het centrale punt zit de leiding met x aantal schilderijen (naargelang het aantal groepjes). Terwijl enkelen van jouw groep bezig zijn met het verzamelen van verf, moet er één iemand naar de centrale post komen en tegen een opdrachtje mag hij 30 seconden het schilderij bestuderen. Daarna moet hij terug naar het kamp en proberen dit te tekenen en schilderen (met de vingers).

Wanneer je denkt dat jouw schilderij goed gelijkt op het origineel mag je met jouw groep naar de centrale post gaan om het te tonen aan de leiding. De leiding kan na een gegeven moment ook fluiten en dan komt iedereen terug en wint het beste schilderij.

Benodigdheden:

  • verf (1 kleur/groep)
  • potjes (zeker 1/kind)
  • schilderijen (1/groep - best afdrukken in kleur op A3) (voorbeelden: De Schreeuw van Edvard Munch; Van Gogh, Dali....)
  • groot stuk papier/karton


Geschikt voor: Welpen,JVG's-Aspiranten,
Soort activiteit: voor in het bos,