Internationale structuur

Uit FOSwiki

De internationale structuur van Guiding en Scouting

Als Vlaamse gids of scout maak je via je eenheid deel uit van FOS en GSB. GSB is op haar beurt lid van beide wereldbewegingen. Dit maakt dat jij automatisch lid bent van één van de wereldbewegingen, dat jij één van de 30 miljoen gidsen en scouts bent. Alle gidsen zijn lid van WAGGGS en alle scouts van WOSM. WAGGGS is de internationale gidsenbeweging en WOSM is hiervan het mannelijke equivalent.

 • WAGGGS – World Association of Girl Guides and Girl Scouts
 • WOSM – World Organisation of the Scout Movement

Vroeger zou deze tweedeling makkelijk verklaarbaar geweest zijn, omdat toen enkel meisjes lid konden zijn van WAGGGS en enkel jongens lid van WOSM. De tijden zijn echter verandert. FOS blijft zoals alle stichtende leden van de beide wereldbewegingen echter aan beide trouw, vandaar dat onze situatie iet wat verward kan zijn. In de praktijk is er voor alle jongeren echter geen verschil. De World Scout Jamboree is een evenement dat georganiseerd wordt door WOSM, maar daarom zijn onze gidsen, lid van WAGGGS, hierop niet minder welkom. Organisaties waarbij de gidsen lid zijn van WAGGGS en de scouts van WOSM, worden internationaal SAGNO’s genoemd. (Scout and Guide National Organisations). De toekomst brengt misschien wel vereenvoudiging, want FOS is een voorstander van één enkele wereldbeweging van gidsen en scouts, ook al vallen de voordelen van de tweesplitsing omwille van socio-culturele redenen niet te ontkennen. Sinds 1999 komen vertegenwoordigers van beide committees 2 maal per jaar samen voor besprekingen over de gelijkenissen (en verschillen) tussen WAGGGS en WOSM. Hoe het nu zit tussen WAGGGS en WOSM is niet zo makkelijk uit te leggen en vraag je beter direct aan de internationale commissarissen.

Beide wereldbewegingen hebben vertakkingen over de hele wereld. Omwille van praktische, geografische redenen heeft men de wereld onderverdeeld in regio’s. Voor WAGGGS en WOSM vallen de grenzen van alle regio’s samen, behalve voor de Europese regio. WOSM heeft enkele jaren terug de Europese regio gesplitst in een Europese- en een Eurazië regio. Het wereld en regionaal niveau wordt bestuurd door een committee dat elke 3 jaar verkozen wordt op de respectievelijke conferenties. Zij hebben de verantwoordelijkheid om de beleidsplannen die eveneens gestemd worden op deze conferenties uit te voeren. Zij worden hierin bijgestaan door de bureaus. De structuur kan je makkelijk vergelijken met onze provincies en met beleid en beheer, die ondersteunt worden door het FOS 4U-team om het beleidsplan uit te voeren. De conferenties zijn dan de Algemene Vergadering. Het spreekt voor zich dat net als bij ons beleid en beheer, de committees niet alles alleen kunnen klaren. Ook internationaal zijn er ploegen (working groups) die verschillende zaken voorbereiden of organiseren. Dit kan gaan van handboeken over seminaries tot internationale kampen, die allen tot doel hebben de nationale organisaties bij te staan in het realiseren van hun beleidsplan.

Wil je nog meer weten over de internationale structuur van guiding en scouting dan kan je steeds terecht bij JaHoe of in de workshop die ze organiseren op TRAVO XL.


 • WAGGGS, WOSM en het VN-systeem (UNICEF, UNESCO, UN-AIDS, …)
 • WAGGGS, WOSM en het European Youth Forum (EYF)
 • WAGGGS en WOSM in the ‘Big7’

De wereld van het jeugdwerk

 • Ander jeugdwerk in Vlaanderen
  • landelijk
  • provinciaal
  • gemeente
 • Steunpunt jeugd
  • Vlaamse jeugdraad + verschillende commissies
  • JINT (co-management)
  • Administratie
  • Ministerie van Jeugd
  • Minister van Jeugd/ Vlaams Parlement
  • Klets
  • CNIP
 • België: Communauté Francaise et Deutchse Juugd …
  • Commissie internationaal/ EYF/ WAGGGS-WOSM Europa
  • Witboek
  • Europese Commissie
  • Advisory Council (Heather Roy – Guillaume Legaut)
  • European Youth Forum (Elena y Jimenez – Pascale Boulanger)
 • The big 6/7
  • UNICEF
  • UNESCO
 • Europees Jeugdplatform
 • Wereld Jeugdplatform