Jaarplanning

Uit FOSwiki

De start van een nieuw scoutsjaar brengt doorgaans heel wat planningswerk met zich mee. Maar met de juiste vergadertechnieken & -methodieken kan het geen probleem zijn om een goede en doordachte jaarplanning op te maken. Een stevige eenheidsraad of planweekend vormen hiervoor de ideale gelegenheid.

Aan de hand van volgende stappen is het mogelijk om een duidelijke jaarplanning te maken.

Evalueer en creëer ruimte voor nieuwe zaken

Evalueer

 • Maak een evaluatie van het voorbije jaar.
 • Benoem wat goed gelopen is, wat beter kon, waar er kansen voor je liggen en eventuele bedreigingen.
 • Neem dit overzicht mee in de rest van je jaarplanning.
 • ...

Brainstorm

 • Vertrek van een blanco blad en denk na wat je allemaal zou willen doen? Wat is leuk, wat is uitdagend ...
 • Bekijk ook eens je resultaten van je evaluatie.
 • Zoek naar creatieve antwoorden op je vele vragen.
 • ...

TIP
Neem hier ook eens de fundamenten bij. Met welke waarden ben je bezig? Met welke waarden ben je niet bezig? Welke zou je wel willen op de voorgrond zetten. Verzin een aantal activiteiten om dit concreet te doen.

Verwachtingen

Wat wordt er het komende scouts- en gidsenjaar allemaal van ons verwacht?

 • Welke activiteiten organiseert FOS nationaal voor jou?
 • Zijn er verwachtingen van de jeugdraad/jeugddienst?
 • Hebben je leden bepaalde verwachtingen die zeker ingelost moeten worden?
 • Hebben ouders bepaalde verlangens geuit?
 • Moet je van je oudercomité helpen bij bepaalde activiteiten?
 • Zijn er in de wijk activiteiten waar je aan wil mee doen?
 • ...

Voeg samen, kies prioriteiten en plan

Welke accenten willen we dit jaar in eenheidswerking leggen (eventueel vanuit beleidsplanning)

 • Is een idee leuk? Waarom wil je het doen? Voor welke doelgroep? Is het haalbaar?
 • Schat consequenties en gewicht (werktijd, prijs) van de activiteiten in.
 • Maak een mini-tijdslijn van de grote activiteiten waarop de werklast wordt weergegeven

Vastliggende activiteiten inplannen

Zet de vaststaande activiteiten op de jaarkalender (FOS-activiteiten, eenheidsraden, examenperiodes, eenheidsfeesten, kampen, ...).

Plan prioritaire zaken

 • Hou rekening met de volledige looptijd van je 'actie'.
 • Heb aandacht voor rustpunten e.d. (de boog kan niet altijd gespannen zijn).

Hou rekening met takactiviteiten

 • Ook elke tak maakt een jaarplanning (weekends, geldacties, grote activiteiten, ...) en zet de grote lijnen uit van een gevarieerd jaarprogramma.
 • Zorg dat je eenheidsactiviteiten en je takactiviteiten niet in elkaars vaarwater zitten.
 • Een planning moet haalbaar zijn voor alle leid(st)ers van een eenheid. Hou dus rekening met alle takken.

Bekrachtig de planning

Heel belangrijk is dat je het resultaat met de hele leidingsploeg kan bekrachtigen op een eenheidsraad.

Voer uit

Leg realistische engagementen vast en start werkgroepen op.

Lees ook

PR in scouting: een extern communicatiebeleid