Jaarthema

Uit FOSwiki


Inleiding

Het werken met een jaarthema was binnen FOS Open Scouting jarenlang de traditionele methode om impulsen te geven rond een bepaald aspect uit de fundamenten. In november 2008 besliste de Algemene Vergadering echter om te stoppen met de jaarthemawerking. Dit leek namelijk niet langer de ideale methode om dit soort impulsen te geven. Er kroop teveel tijd, geld, personeels- en vrijwilligersinzet in de ontwikkeling van materiaal dat onvoldoende door de eenheden gebruikt werd.

Impulsen

Dit betekent echter niet dat FOS Open Scouting niet langer inhoudelijke impulsen wil geven. Tegelijkertijd met de afschaffing besliste de Algemene Vergadering ook om op een andere manier het impulsenverhaal verder te zetten: inspelen op de actualiteit, meestappen in grotere acties (vb. Thinking Day, een gemeenschappelijk jaarthema), …

Jaarthema's doorheen de jaren

Hieronder vind je het overzicht van de jaarthema's die FOS door de jaren heen heeft gekend. Op de recentste kan je doorklikken: de links brengen je naar de inhoudelijke pagina's over dat jaarthema.


over de piramide - de basis - de drie zijden - de binnenkant - aan de slag - jaarthema