Jeugdraad

Uit FOSwiki


De meeste gemeenten in Vlaanderen beschikken over een jeugdraad. Sommigen hebben zelfs ook nog een kindergemeenteraad. Maar de jeugdraad is een van de officiële adviesorganen van een gemeentebestuur. Het is immers wettelijk bepaald dat een gemeente een jeugdraad moet hebben als een gemeente een jeugdbeleidsplan wil indienen bij de Vlaamse Overheid. Logisch aangezien de Vlaamse Overheid vraagt dat er een jeugdraad is die dit plan adviseert...

Maar wat doet zo'n jeugdraad nu precies?

Zo'n jeugdraad is een belangrijk forum waar jongeren en jeugdwerkers (bijvoorbeeld FOS-leiding) contacten kunnen leggen met elkaar en met de mensen van de jeugddienst en misschien zelfs met de schepen van jeugd of de burgemeester. Dit noemen we netwerken.

De belangrijkste taak van een jeugdraad is echter advies geven. Belangrijk (en verplicht) is alvast het advies over het gemeentelijk jeugdbeleidsplan. Maar eigenlijk kan een jeugdraad over heel veel zaken de gemeente adviseren. Bijvoorbeeld over de verkeerssituatie voor de jeugdlokalen, of over de slechte openingsuren van het gemeentelijk zwembad. Over het ontbreken van een skatepark, of over kapotte speeltoestellen op de gemeentelijke pleintjes. Eigenlijk kan een jeugdraad over zowat alles advies geven als het maar in het belang is van kinderen en jongeren of het jeugdwerk.

Jeugdraden doen vaak nog veel meer dan enkel advies geven. Sommige raden organiseren wel eens een fuifje of een optreden. Vaak is er ook wel een werkgroepje dat mee sleutelt aan gemeentelijke subsidiereglementen. Of wordt er actie gevoerd voor brandveiligere jeugdlokalen [1]. Vanuit de jeugdraad kan je vaak ook nog in andere raden of commissies zetelen. Misschien wordt er wel een zitje in de GECORO vrijgehouden voor een jeugdig iemand, of kan je terecht bij de cultuur- of sportraad.

Wat de jeugdraad in jouw gemeente precies doet zul je zelf moeten uitvissen.

Zit je in de jeugdraad en heb je hulp nodig?

Mocht je echter al in de jeugdraad zitten en je hebt ondersteuning nodig, surf dan eens naar www.jeugdraden.be. Net zoals het nationaal secretariaat van FOS Open Scouting de FOS-eenheden probeert te ondersteunen, zo ook ondersteunt KARUUR vzw jeugdraden in hun rol van adviesorgaan binnen het lokale beleid. Ze beantwoorden vragen, geven vorming en begeleiding. Zo kan jouw jeugdraad met een duidelijke stem deelnemen aan het beleid in jouw gemeente.

KARUUR vzw
Sainctelettesquare 19
1000 Brussel
02 551 13 90
[email protected]
www.karuur.be (of jeugdraden.be)

Ben je een beetje bang van die vreemde mensen? Of denk je dat eerst eens bij FOS wil luisteren? Geen probleem natuurlijk, contacteer dan je eigen vertrouwde nationaal secretariaat.


Zin in meer leesvoer?

 • 150 gram goeie raad is een boekje dat je wegwijs maakt in het reilen en zeilen van de gemeentelijke jeugdraden. Dit boekje staat vol met FAQ’s, verklaart afkortingen en vreemde termen en schetst het juridische kader. Je kan het boekje ook kopen bij KARUUR.
 • Wil je nog wat dieper op dit juridische kader ingaan? Dan kan je bij KARUUR een word-docje downloaden getiteld De jeugdraad op een drafje. Hier krijg je een overzicht van de bepalingen uit zowel het decreet lokaal jeugdbeleid als het gemeentedecreet. Met de nodige uitleg uiteraard.
 • Is je leeshonger nog niet gestild, niet getreurd. Op de website van JEMP, de vroegere koepel voor jeugdraden, zweeft nog heel wat informatie.
  • Zo kan je er hun brochure Meer volk in de jeugdraad downloaden om ideeën en tips op te doen om van je jeugdraad ‘the place to be’ te maken.
  • In Alles kan advieziger lees je hoe je een goed, beklijvend, overtuigend en duidelijk advies kan schrijven naar je gemeenteraad. Nog meer weten over adviezen? Ook bij KARUUR kan je een PDF downloaden. Die gaat dan wel vooral over het verplichte advies bij het jeugdbeleidsplan.
  • Vergaderen! doen we bij FOS ook. Er wordt vergaderd dat het een lieve lust is (Eenheidsraad, Takraad, ...). Bij een jeugdraad is dit niet anders. Vandaar dat JEMP alle vindbare tips over ‘constructief vergaderen’ verzamelde.
  • Een fuif organiseren loopt niet altijd van een leien dakje. In de brochure Fuiven benaderde JEMP het fenomeen vanuit een jeugdraadoogpunt. Wat kan de jeugdraad betekenen om fuiven in de gemeente aantrekkelijker te maken, zowel voor de organisator als voor zaaluitbater, als fuifbeest,...
  • Een laatste brochure die JEMP in het verleden uitwerkte ging over Gemeente: vriend of vijand?. De jeugdraad is immers geen eiland, je moet met verschillende partners samenwerken. We bekijken eerst wie wat doet of zou moeten doen binnen de gemeente om dan in te zoomen op jullie relatie met de jeugdconsulent(e) en schepen.
 • Ben je echt een papierverslinder en weet je van geen ophouden? Duik dan het online tijdschriftenarchief van JEMP in. In elk editie van de 'jeugddraad' staat wel iets nuttigs. Zo zijn er artikels over lobbyen, communicatie, de voorzitter, de begroting, evalueren, netwerken,...

Zie ook