Jungleboek

Uit FOSwiki


De Waarde van het Jungleboek

Dankzij het Jungleboek kan je minder voor de hand liggende onderwerpen op een speelse manier behandelen via een gekend verhaal. De Welpen kennen het Jungleverhaal al snel. Het is voor hen een wereld op zich. Dit laat je toe om moeilijke thema’s een plaats te geven in die wereld.

Het Jungleboek is een verhaal met veel lagen. Onder de oppervlakte schuilen heel wat waardevolle boodschappen over samenwerking, trouw, vriendschap, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, eerlijkheid, moed en doorzettingsvermogen. Als leid(st)er kan je zelf ook boodschappen en levenslessen verwerken in het Jungleverhaal. Als de Welpen elkaar pesten of uitsluiten, als ze hebberig of nors zijn, dan kan je verwijzen naar het goede voorbeeld van het Jungleboek.

De Welpen leven zich in als bewoners van de Jungle, hebben ontzag voor die wereld en pikken waardevolle boodschappen op. Ze worden dan ook helemaal ondergedompeld in de Jungle: ze leven in nesten, hun leid(st)ers dragen de namen van de jungledieren, tijdens de Wet en Belofteceremonie worden ze opgenomen in de horde, ze houden het Groot Gehuil, dansen de Jungledansen enz…

 • Traditie
 • Tof thema/ verhaal
 • Belofte- aflegging, iets bruikbaar met toffe zaken (o.a. ceremonies)
 • Dankbaar thema voor ceremonies, spelen, oplossen van conflictsituaties (het vrije volk, Tabaqui)
 • De moraal van het verhaal is nog steeds herkenbaar en dankbaar voor kinderen

meer informatie

Wat zit er achter het verhaal?

 • Opgenomen worden in een groep
 • Leren uit fouten
 • Engagement
 • Verantwoordelijkheid
 • Trouw
 • Groepsleven
 • Karaktervormend
 • Het verhaal waar we ons op baseren is Het Jungleboek van Rudyard Kipling. Er bestaan ook andere versies, maar die zijn (lichtjes) gewijzigd op het origineel.
 • Iedereen is het eens om het Junglethema te behouden bij de welpenwerking, is internationaal ook een algemeen gegeven.

Wat kunnen we nu reeds opnemen omtrent Junglewerking in het takproduct welpen?

 • Wet & Belofte- aflegging
 • Overgangsceremonie: nieuwe welpen opnemen in de horde
 • Veel spelen rond verschillende verhalen: junglemap FOS
 • Groot gehuil
 • Voorbeelden zijn OK, evenwel hebben eenheden de vrijheid om hun eigen ding te doen met de junglewerking
 • Junglenamen voor de leiding
 • workshops
 • basisverhaal

Junglenamen

Het ganse leven van de horde speelt zich af in de junglesfeer. Zo ook krijgen de belangrijkste personages uit het jungleboek gestalte in het spel.En ook in de werking zo worden de leiding of oude wolven dragers van jungle namen.

een lijst met alle namen

EEN THEMA OM MEE TE SPELEN

De jungleverhalen zijn als hoofdthema gekozen voor onze welpenwerking omdat ze beantwoorden aan de hoger verhalende belangrijke punten :

 • het leven van Mowgli tussen de wolven van de horde en de andere dieren in de jungle spreekt de welpen sterk aan. Zonder moeite kruipen ze in het vel van de “kikvors” of de andere junglebewoners.
 • de verhalen zitten verweven van morele waarden en gedragslijnen die spelend kunnen beleefd worden. De personages die in de verhalen optreden dragen een bepaald karakter die aan de welpen aanschouwelijk kan worden voorgesteld.
 • het is mogelijk een volledige inkleding van het thema te verwezenlijken in de horde.

Deze inkleding doordringt de ganse welpenwerking, een ganse sfeer wordt geschapen waarin de ganse horde zich beweegt als een vis in het water : de JUNGLESFEER.

Hoewel tegenwoordig een kind van tien jaar een evengrote verbeeldingskracht heeft als vroeger, merken we toch een vlugger groeiende realiteitszin. Daarom dienen we voor ogen te houden dat tenminste voor de oudere welpen deze imaginaire wereld even doorbroken wordt om realistischer thema’s aan bod te laten komen.

Meer informatie

DE JUNGLEVERHALEN

Het “jungleboek” is opgebouwd uit een aantal verhalen. Sommige spelen zich af rond figuren van Mowgli; andere vormen een afzonderlijke reeks die niet rechtstreeks verband houden met het leven van Mowgli. De verschillende Hoofdstukken zijn:

 • Hoofdstuk:1 Mowgli in de horde.
 • Hoofdstuk:2 Mowgli opgenomen in het nest.
 • Hoofdstuk:3 Mowgli opgenomen in de jungle.
 • Hoofdstuk:4 De Bandars roven Mowgli.
 • Hoofdstuk:5 Kaa zal hulp verlenen.
 • Hoofdstuk:6 Strijd in de Koele Holen.
 • Hoofdstuk:7 Droogte in de jungle.
 • Hoofdstuk:8 Hoe de vrees in de wereld kwam
 • Hoofdstuk:9 Mowgli vernedert Shere-Khan.
 • Hoofdstuk:10 Mowgli bij Messoea.
 • Hoofdstuk:11 Dood van Shere-Khan.
 • Hoofdstuk:12 Mowgli redt Messoea.
 • Hoofdstuk:13 Verwoesting van het dorp.
 • Hoofdstuk:14 De Ankus van de koning.
 • Hoofdstuk:15 De Ankus brengt de dood.
 • Hoofdstuk:16 De rode honden in aantocht.
 • Hoofdstuk:17 Kaa geeft raad
 • Hoofdstuk:18 Strijd tegen de rode honden.
 • Hoofdstuk:19 De lenteloop bij de dieren.
 • Hoofdstuk:20 Mowgli bij de mensen.

HET LEVEN IN DE JUNGLE … EN IN DE HORDE

De welp leeft zoals in de jungle namelijk in nesten. Er bestaan verschillende nesten per welpen tak deze worden onderscheiden van elkaar door middel van een kleur. Dit nest kleur dient elke welp te dragen op haar/zijn rechter borst zakje en is in een teken van een wolfje. Elk nest wordt begeleid door een nestleid(st)er en een hulpnestleid(st)er. Zijn zijn de link tussen de welpen en de leiding.

Meer informatie: over Nestwerking

DE TAAL VAN DE JUNGLE … EN VAN DE HORDE.

Een ganse woordenschat die je dagelijks gebruikt in de horde is eveneens ontleend aan de jungleverhalen.

 • de horde : een groep van +/- 24 welpen.
 • een nest : groepje van +/- 6 welpen.
(nesthoek : hoekje van het hordehol waar een nest even kan samenzitten nestkleur, nestkreet, nestleid(st)er)
 • de Oude Wolven : de leiding. Zij kennen de jungle en leiden er de horde doorheen.
 • hordehol : het lokaal waar de horde bijeenkomt. Belangrijk is dat deze plaats versierd en ingekleurd is. (taferelen uit de jungle, tekeningen en ander kreatief werk door de welpen gemaakt enz.)
 • de horderoep : hiermee roept Akela de horde samen (het liedje “welk nest” wordt hierbij gezongen)
 • de grote jacht : kamp of bivak of eendaagse bijeenkomst.Of eendaagse jacht.
 • de raadsrots : dit is de plaats in de jungle waar Akela de horde en de Oude Wolven samenroept om samen het leven in de horde te bespreken (zie ook verder bij de ceremonies).
 • het groot gehuil : zie verder bij de ceremonies.
 • de vachtenschouw : de vacht van een welp is zijn uiterlijk. Bij een vachtenschouw gaat Akela na bij de welpen of ze wel netjes zijn en of hun kledij in orde is. (bv. het uniform)
 • de rode bloem : bij de dieren die het vuur niet kunnen onderhouden, spreekt men van de rode bloem. In de horde staat de rode bloem voor een kampvuur.
 • de lenteloop : deze naam is ontleend aan het verhaal waarin Mowgli naar de mensen terugkeert. In de horde wordt er dan ook de overgang van zekere welpen van de horde naar de troep mee bedoeld.
 • de hordetotem : elke horde heeft een staf met een of andere versiering op (houten wolvekop, koehorens).
Deze totem wordt meegenomen op alle jachten. Bij elke bijzondere gelegenheid wordt aan de stok een lintje met een herinnering bevestigd.
(een stukje van de huid van Shere Khan; een staart van de Dhole, enz..)
Deze hordetotem is niet ontleend aan de jungleboeken.
Het is belangrijk dat je met de Oude Wolven de gewoonte aanneemt al deze benamingen en gebruiken vlot te hanteren, ze zijn een hulpmiddel om de horde in de sfeer te :brengen.
 • WAINGUNDJA: Rivier in de jungle Verhaal
 • TULSI:Heilige plant, vader wolf
 • VREDESROTS: Rots in de Waingundja die boven water komt bij grote droogte
 • VRIJE VOLK:De Sioniehorde
 • SIONIEHORDE:Wolvenhorde die Mowgli opnam
 • SIONIEHEUVELS:Woonplaats van de horde
 • RAAD:Vergadering van de wolven
 • PHIEAL:Doodskreet in de jungle
 • PIPALBOOM:Vergaderplaats in het dorp
 • PLAATS VAN DE DOOD:Woonplaats van het vrije volk
 • OODEYPOER:Stad waar Bagheera gevangen zat
 • MOHWA:Broodwortel(boom)
 • MACHANS:Verhogen op Indische velden
 • MANDHA:Indisch dorp
 • KOELE HOLEN:Vervallen Indische stad
 • KARELA:Slingerplant met wilde pompoen
 • KHANHIWARA:Indisch dorp
 • KLEINE VOLKJE:Zwarte wilde bijen
 • JUNGLE:Oerwoud
 • DEKKAN:Vlakte bij de jungle
 • DEWANEE:Dolheid
 • DHAK-BOOM:Boom in de vlakte waar Mowgli grijze broer ontmoet
 • DHATHRA:Doodsappel, doornappel
 • BHURTPOER:Indisch dorp dat door Hathi vernietigd werd
 • ANNA:Indische munt van geringe waarde

Je kunt natuurlijk tot in het oneindige gebruik maken van de symboliek en de woordenschat die het junglethema biedt.


Enkele voorbeelden :

 • Op grote jacht kun je alle plaatsen in het gebouw of het kamp een naam geven (wasplaats = koele holen; keuken = hol van Raksha; terrein = Sionieheuvel; het dichtstbijzijnde dorp = Buldeo’s dorp; enz.)
 • De beloningen en trofeëen die je uitreikt aan de horde, een nest of een welp kunnen ook een symbolische betekenis krijgen (tand van Akela, kokosnoot van de Bandarlog, ankuss van de Koning, huid van Shere Khan,…)

… het ligt natuurlijk aan jezelf om bij de uitwerking van de activiteiten je fantasie de vrije loop te laten en alles aanschouwelijk in te kleden.

De CEREMONIES

Elke horde kent een aantal ceremonies. Deze ogenblikken dragen een enigszins plechtig karakter. Niet somber en stijf, maar opgewekt en blij wordt een ritueel gehouden met de horde.

Het doel dat je je stelt met een bepaalde Ceremonies bepaalt de sfeer waarin ze zal verlopen (vb. ogenblik van bezinning op een raadsrots, belofteaflegging, enz…)

Hierna volgt een beschrijving van enkele belangrijke ceremonies.

Het groot gehuil.

Het groot gehuil wordt uitgevoerd bij het begin en einde van de hordebijeenkomsten, bij het benoemen van een nestleider, bij het uitreiken van sterren of badges, bij het afscheid van een welp, enz….

Het groot gehuil is een uiting van vreugde van de welpen, van gehoorzaamheid aan de oude wolven; het is een bedanken en een belonen.

Hoe gebeurt nu een groot gehuil?

Alle welpen gaan zich verbergen in de omgeving van de Raadsrots. Alles is stil. De nestleider van dienst (vooraf door Akela aangeduid) roept dan “Yalahi” en alle welpen komen uit de jungle aangestormd, terwijl ze de kreet “IIII” aanhouden.

Ze vormen gehurkt een kring rond de Raadsrots. Wanneer ze er allemaal zijn, zingen ze het lied “Al de wolven staan klaar”. Wanneer Akela in de kring komt, staan ze allen recht. Akela maakt met de gestrekte arm een cirkel boven de hoofden van de welpen. Als de arm van Akela een welp bereikt, hurkt deze neer, met de vingertoppen op de grond tussen de gespreide kniëen, het hoofd naar de grond gebogen.

Wanneer allen gehurkt zitten zegt de nestleider van dienst “A…” en allen zeggen samen voor “… KELA, WIJ DOEN ONS BEST”. Op “…LA…” kijken alle welpen op naar Akela. Deze vraagt “UW BEST?”. Ze springen allen, recht met beide handen groetend aan weerszijden van het hoofd en ze antwoorden : “Ja, best, best, …” terwijl ze de linkerhand neerlaten en ze vervolgen “…best, best, ja” de rechterhand neerbrengend.

De raadsrots.

Zoals in de jungleboeken worden alle Oude Wolven en welpen verzameld door Akela rond de hordetotem. Dit gebeurt regelmatig en steeds op eenzelfde plaats (vaste hoek in het lokaal of op de Grote Jacht een vaste plaats op het terrein). Indien je op onbekend terrein bent kun je enkele welpen zelf een “eenmalige” raadsrots laten in orde brengen.

Op deze raadsrots worden alle mogelijke zaken uit het leven van de horde besproken. Elke welp wordt uitgenodigd om zijn/haar zeg te zeggen, van alles wat zij/hij kwijt wil (activiteiten, het nest, de Oude Wolven enz.) Akela geeft de inlichtingen die de welpen nodig hebben (afspraken, uitnodigingen…)

Bij de verzameling bij de raadsrots wordt het liedje : “Al de wolven staan klaar” gezongen.

De Raad bij maneschijn. Op de raadsrots, kwamen in de jungle de wolvenfamilies bij iedere volle maan hun jonge welpen tonen aan de horde. De Oude Wolven konden dan zien hoe lenig, hoe sterk en hoe slim de berepoten wel waren.

In de horde wordt een raad bij maneschijn naar analogie met het jungleverhaal gehouden op het ogenblik dat Akela de welpen die hun best hebben gedaan zal belonen. (toekennen van eerste en tweede ster, vaardigheidskentekens)

Dit gebeurt op een raadsrots. De raad bij maneschijn moet een feestelijk karakter dragen voor de ganse horde (opluisteren met zang; zie teerpootlied, beloftelied, kostumeren, vreugdekreten,…) (liedje : Raad bij maneschijn)

Meesterwoorden

Samen met de wet vormen de meesterwoorden de richtlijnen voor alle welpen. Akela zal daarop steunen om de welpen toe te spreken. Ze maken van de horde één gelukkige familie, waar slechts het WIJ en het ONS heerst, in plaats van het IK en het MIJN.

We treffen de meesterwoorden dan ook veelvuldig aan in het jungleboek. Zij kunnen gemakkelijk gebruikt worden als thema voor vergaderingen – aandachtspuntjes voor eendaagse en grote jachten of maandprogramma’s.

Voorbeelden van enkele meesterwoorden :

 • Goede Jacht aan allen die de Wet van de jungle houden.
 • Gij kent de wet, kijkt goed toe, o wolven.
 • Sla eerst toe en laat je dan horen.
 • Er is geen wolf in onze horde uit wiens poot ik geen doorn getrokken heb.
 • Jaag dan voor voedsel maar niet voor vermaak.
 • Een mensenjong is een mensenjong en het moet heel de wet van de jungle kennen.

Zoals je zelf zult merken is dit lijstje verre van volledig. Aan jou om er andere op te zoeken en ze te gebruiken bij de jacht of als gespreksonderwerp op de raadsrots.

De Wet & belofte aflegging :

De Belofte aflegging bestaat er om de welp op te nemen in de horden. Zo heeft deze welp de basis geleerd van de Jungle. Kan zij/hij enkele namen benoemen, kent al wat jungle woordenschat en is klaar om badges aangeleerd te krijgen. Zo wordt de welp een echt lid van de horde!

Meer informatie zie ook: Wet en belofte_ welpen

ZANG IN DE JUNGLE … EN IN DE HORDE.

De jungle- en welpenliedjes : teksten vind je hier.

DANS IN DE JUNGLE...EN IN DE HORDE.

Deze dansen geven zeer aanschouwelijk vorm aan het gebeuren in de jungle. De belangrijkste personages uit de verhalen treden erin op, hun karakter en de verhouding tussen de verschillende dieren blijken er duidelijk uit.

 • Eens in Aktie gekomen gaan de welpen volledig op in zo’n dans, het ligt enkel aan de Oude Wolven enkele belangrijke zaken hierbij voor ogen te houden :
 • wacht niet tot een welp tien jaar is om een dans aan te leren; indien zij/hij er niet mee vergroeid is kan zij/hij er op die leeftijd geen verandering meer voor opbrengen
 • geef ook een kans aan de fantasie van de kinderen (het is geen volksdans voor gevorderden!)
 • verwacht niet dat de welpen alles onmiddellijk vatten, ga methodisch te werk
 • zorg dat de welpen de context van het gebeuren kennen (plaats in het verhaal)
 • overdrijf niet (niet te pas en te onpas)
 • welpen die het verhaal al kennen, kunnen terwijl Akela aan de nieuwelingen vertelt, iets anders doen.

Hier vind je de beschrijving van de jungledansen.