Junglenamen

Uit FOSwiki

De junglenamen worden vooral gebruikt voor de welpenleiding een naam te geven. Zo wordt het hoofd van de welpenhorde of de tak leid(st)er Akela. in het bijzonder is er nog mowgli, de enige junglenaam die aan een welp wordt gegeven is Mowgli.
Hieronder vind zich de volledige lijst met aanwezige jungle namen.

ADHIK AKELA ANKUS APUKWA BAGHEERA BALOE BANDAR-LOG
BENTO BRAHMAAN BRU BULDEO CHIKAI CHIL CHUA
CHUHUNDRA DAHINDA DARZEE DHOLE DIL EERDO ELYMOS
FLEET FRIDOLIN FULGOR GIDOER-LOG GOND(A) GRIJZE BROER GRIJZE SPEURDER
HATHI HAWAK HAWITI HEATOK IKKI JACALA KAA
KAGAX KALA NAQ KARAIT KDUNK KENEUH KIGO KO
KOPERSLAGER KOTICK KRA KWOSK LAKINIS LIMMERSHIN MANG
MANSO MEEKO MELSUM MESSOEA MOKTAQUES MOR MOWGLI
MYSA NAG NAGAINA NATHOE NEEMOKS NILGHAI OE
PHAO PHAONA PIKO POEKINA POEROEN DASS PYTHA RAKSHA
RAMA RANI RIKKI-TIKKI-TAVI SAHI SAMBHUR/SAMBHIN SHADA SHAW-SHAW
SHERE-KHAN SINGUM SNEEK SNIFF SONA SPEKRUG STARM
SUGIMA TABAQUI TARK THA TILJIPO TJIKEDI TRAMPE
WABINO WITTE COBRA WON-TOLLA XINGOE


ADHIK

Adhik.png

Het rendier

AKELA

Commissione 5- Akela.jpg

(Grote Grijze Eenzame) Is de grijze eenzame leider van de Sioniehorde, de horde die leeft in de Sionieheuvels. Hij waakt over de wet en iedereen luistert naar hem. In een welpenhorde wordt de takleid(st)er meestal Akela genoemd. Zij/hij leidt de horde en de Oude Wolven (leid(st)ersploeg). Heeft de grootste ervaring, en als leider van de horde stelt hij zijn ervaring, kracht en moed ter beschikking van de groep. De horde kijkt op naar de leider, en wil worden zoals hij. Verhaal: Broers van MowgliANKUS

Ankus.JPG

Olifantenprikker (Kornak)
Verhaal: ’s Konings Ankus

APUWKA

Apuwka.png

De lisdodde


BAGHEERA (de knapste jager)

Commissione 5- Bagheera.jpg

De zwarte panter. Hij is de knapste jager van de jungle en leert Mowgli tal van vaardigheden, zoals jagen, klimmen en zwemmen. Hij beschermt Mowgli vanaf zijn opname in de horde. In de horde speelt een van de leid(st)ers de rol van Bagheera (zie ook belofteaflegging). Bagheera is het symbool van snelheid en sluwheid. De sluwheid wordt uitgedrukt in schrandere actie.
Verhaal: Broers van Mowgli

BALOE (ijzerpoot)

Commissione 5- Baloo.jpg

De wijze, bruine beer, leermeester van de jungle. Hij leert de welpen de wet van de jungle en ziet erop toe dat die ook gerespecteerd wordt. Hij is streng, maar kent ook zijn eigen zwakheden. Baloe is de personificatie van een rijpheid, die toch een zekere kinderlijke onschuld vertoont. Hij vertegenwoordigt de belangeloze Actie.
Verhaal: Broers van Mowgli


BANDAR-LOG

Commissione 5- Bandar log.jpg

Het apenvolk. Ze leven in de ruïnes van een vervallen stad. Ze hebben geen leider en volgen geen wet. Ze zijn vervelende, speel, lui en brutaal.
Verhaal: Kaa’s jacht
BENTO

Bento.gif

Zwarte hengst


BRAHMAAN

Brahmaan.jpg

Indische kaste, priester in het dorp van Buldeo
Verhaal: Tijger-Tijger & Jungle lijft in


BRU

Bru.png

De Grizzlybeer


BULDEO

Buldeo.gif

De jager
Verhaal: Tijger-Tijger & Jungle lijft in


CHIKAI

Chikai.jpg

Kleine springrat. Word door Mowgli slechts als scheldwoord gebruikt voor de wilde honden.
Verhaal: De Rode Honden


CHIL

Commissione 5- Chill.jpg

De wouw, de vliegende boodschapper van de jungle.
Verhaal: Kaa’s jacht & Jungle lijft in
CHUA

De rat
Verhaal: Ri-Ti-Ta

CHUHUNDRA

Chuchundra.gif

De muskusrat
Verhaal: Ri-Ti-Ta

DAHINDA

Dahinda.jpg

De kikvorsDARZEE

Darzee.jpg

Naaivogeltje
Verhaal: Ri-Ti-TaDHOLE

Dhole.gif

Rode hond, Wilde hond
Verhaal: De Rode Honden
DIL

Dil.gif

De waterspreeuw
EERDO

Eerdo.jpg

Scharlaken boomspecht
Verhaal: LenteloopELYMOS

Elymos.JPG

De slimme vos

FLEET

Fleet.jpg

Het hert

FRIDOLIN

Fridolin.gif

De brutale das

FULGOR

Fulgor.jpg

De steenarend

GIDOER-LOG

Jakhalzenvolk
Verhaal: Broers van Mowgli

GOND(A) (Kleinvoet)

Indisch jagersvolk
Verhaal: Hoe vrees… Jungle

GRIJZE BROER

Oudste zoon van Raksha en een goede vriend van Mowgli. Hij helpt hem bij vele problemen.

Verhaal: Tijger-Tijger

GRIJZE SPEURDER

Vader van Phao
Verhaal: Jungle lijft in

HATHI

Commissione 5- Hathi.jpg

(De stille eenzame, De wilde olifant, De zwijger) De oude olifant. Iedereen respecteert hem omwille van zijn wijsheid. Hij waakt over zekere traditionele waarden in de jungle. Hij kent alle verhalen die in de jungle de ronde doen.
Verhaal: Hoe vrees in de… & Jungle lijft in & De Rode HondenHAWAK

Hawak.gif

De havikHAWITI

Hawiti.gif

De Ijsvogel

HEATOK

Heatok.gif

Het hert


IKKI (Ho-Igoe)

Ikki.png

Het stekelvarken
Verhaal: Hoe vrees in de…
JACALA

Jacala.gif

Krokodil
Verhaal: De Rode HondenKAA

Commissione 5 - Kaa.jpg

Tijger- of rotspython. Hij is de oudste inwoner van jungle. Hij is de enige die het apenvolk bang kan maken. Hij is een waterslang, een python, en dus niet giftig. Hij is een bondgenoot van Mowgli.
Verhaal: Kaa’s jacht & De Rode HondenKAGAX

Kagax.gif

De wezel


KALA NAQ

Kala naq.jpg

De olifant

KARAIT

Karait.jpg

Bruin gifslangetje
Verhaal: Ri – Ti –Ta

KDUNK

Kdunk.gif

De PadKENEUH

Keneuh.gif

De Adelaar


KIGO

Kigo.jpg

De visKO

Crow.gif

De kraai
Verhaal: ’s Konings AnkusKOPERSLAGER

Vogeltje
Verhaal: Ri – Ti – Ta

KOTICK

Kotick.jpg

De dappere, witte zeehond. Na een jarenlange zoektocht vond hij een nieuw eiland voor alle zeehonden. Hier konden ze veilig leven ver weg van de zeehondenjagers.KRA

Kra.gif

De baviaan


KWOSK

Kwosk.gif

De blauwe reigerLAKINIS

Lakinis.jpg

Wolvin uit de holen
Verhaal: De Rode HondenLIMMERSHIN

Limmershin.JPG

Het Winterkoninkje


MANG

Commissione 5- Mang.jpg

De vleermuis. Hij kan 's nachts alles zien. Dan brengt hij de boodschappen over tussen de jungledieren.
Verhaal: Hoe de vrees…

MANSO

Manso.jpg

De poema

MEEKO

Meeko.gif

De eekhoornMELSUM

Melsum.jpg

De witte poolvos

MESSOEA

Moeder van Mowgli
Verhaal: Tijger-tijger & Hoe de vrees…

MOKTAQUES

Moktaques.gif

De haasMOR

Mor.png

De pauw
Verhaal: Broers van MowgliMOWGLI (de kikker, de puit)

Het mensenkind dat opgroeit in de jungle. Zijn mensennaam is Nathoe. Mowgli's terugkeer, als volwassene, naar het mensendorp is zoals de succesvolle intrede van het volwassen individu in het sociale gemeenschapsleven.
Verhaal: Broers van Mowgli

MYSA

Ox.jpg

De buffel
Verhaal: Lenteloop
NAG

Cobra.jpg

De cobra
Verhaal: Ri – Ti – Ta

NAGAINA

De vrouw van Nag
Verhaal: Ri – Ti – Ta

NATHOE

Mensennaam van Mowgli
Verhaal: Tijger-Tijger & Hoe de vrees...


NEEMOKS

Neemoks.jpeg

De marterNILGHAI

Blauwe antiloop – koe
Verhaal: Jungle lijft in

OE

Oe.gif

Schildpad
Verhaal: LenteloopPHAO

Opvolger van Akela
Verhaal: Rode Honden

PHAONA

Moeder van Phao
Verhaal: Rode Honden


PIKO

Piko.GIF

De bever
POEKINA

Poekina.gif

De sprinkhaan

POEROEN DASS

Vrek uit Buldeo’s dorp
Verhaal: Tijger-Tijger

PYTHA

Pytha.gif

De witte poolhond

RAKSHA

Commissione 5- Raksha.jpg

(de duivelin) Moeder wolf. Zij neemt Mowgli op in haar nest en voedt hem op.
Verhaal: Broers van Mowgli
RAMA

Rama.gifHij is de koning der water buffels
RANI

Rani.gif

Een jonge tijger
RIKKI-TIKKI-TAVI

Rikkitikitavie.gif

Vosaapje
Verhaal: Rikki-Tikki-TaviSAHI

SAhi.gif

Stekelvarken
Verhaal: Jungle lijft inSAMBHUR/SAMBHIN

Sambhur.gif

Bok
Verhaal: Broers van Mowgli

SHADA

Shada.gif

De pelikaan
SHAW-SHAW

Shaw-shaw.gif

De zwaluw

SHERE-KHAN

Commissione 5- Sherechan.jpg

(lamme Lungri, gestreepte ossendoder, kikvorseneter, vissenvanger, gebrandmerkt beest, veedief, verzengde junglekat) De manke, lamme tijger. Van bij aanvang van het Jungleboek is hij de vijand van Mowgli. Hij houdt zich niet aan de junglewetten en wordt door iedereen gemeden. Hij is de personificatie van ijdelheid, domheid en onechtheid.
Verhaal: Broers van Mowgli


SINGUM

Singum.jpg

De leeuw
SNEEK

Sneek.jpeg

De waterratSNIFF

Sniff.jpg

De egelSONA

Sona.jpg

De zwarte beerSPEKRUG

Spekrug.gif

De bruinvisSTARM

Starm.gif

De torenvalkSUGIMA

Sugima.gif

De muskietTABAQUI (de kliekjesgast)

Commissione 5- Tabaqui.jpg

De jakhals. Hij is de kliekjesgast die in het spoor van Shere Khan rondzwerft en er steeds op uit is om tweedracht te zaaien. Hij is het symbool van de vleiende lafheid.
Verhaal: Broers van Mowgli


TARK

Tark.jpg

De visotter

THA

De eerste der olifanten
Verhaal: Hoe de vrees…

TILJIPO

Tiljipo.jpg

De leeuwerik

TJIKEDI

Tjikedi.jpg

Het koolmeesje
TRAMPE

Trampe.gif

De elandWABINO

Wabino.png

De tovenaar
WITTE COBRA

(witte kap, witkap, Thuu – rotte tak) Cobra, bewaker van de koningsschat
Verhaal: ’s Konings Ankus

WON-TOLLA

WOntola.gif

De wolf buitenstaander
Verhaal: Rode HondenXINGOE

Xingoe.jpg

De hond