Kaa's jacht : voorbeeldspelen

Uit FOSwiki

kaa's jacht

GROOT SPEL OP MEESTERWOORDEN:


Dit spel kan zowel binnen als buiten gespeeld worden, enkel de posten moeten aangepast worden aan het spel. De posten kunnen ook aangepast worden naarge¬lang de weersomstandigheden (water-spelletjes zijn altijd leuk en hoe vuiler hoe liever !!!).

Mowgli is ontvoerd door het Bandarlog, hij heeft de hulp inger¬oepen van Chil (meesterwoord gebruikt) en heeft een spoor na¬gelaten voor de horde, Bagheera, Baloe en Kaa. Chil helpt hen zo goed hij kan, hij heeft een plan gemaakt van wat hij gezien heeft vanuit de lucht. Veel details staan er niet.

De horde wordt verdeelt in groepjes van 4 à 5 welpen zonder begeleider. Het spel wordt gespeeld op een afgebakend terrein (bv. bos) of in een groot lo¬kaal.

De welpen krijgen een blad met ruitjes en hier en daar een kleine aanwijzing (Chil kon niet alles onderscheiden tussen de bomen). De welpen moeten de weg zoeken op het plan en bv. 6 verplichte tussenstops maken waar ze een opdracht moeten vol¬brengen om de rest van het spoor te kunnen volgen.

Chil kan hen echter meer helpen dan ze denken. Als het groep¬je bij Chil komt, mogen ze "gokken".

gokken = zoveel x hokjes aankruisen als ze punten verdiend hebben bij de verschillende posten die verspreid zijn in bv. het bos.

Chil herinnert zich af en toe iets en kleurt hun aangeduide vakjes dan in de gepaste kleur. vb.: spoor: geel

  bomen: groen
  verplichte stopplaats : rood (twee hokjes op twee met in
              het midden een nummer die helpt 
              het spoor te volgen)

Wie op een verplichte stopplaats komt moet ook een opdracht uitvoeren. Als die opdracht uitgevoerd is krijgt men een mees¬terwoord. Deze heeft men nodig om toegelaten te worden op de volgende verplichte stopplaats. Als je daar toe¬komt moet je eerst vertellen wat dat meesterwoord voor jou betekent. Pas dan mag je de volgende opdracht uitvoeren. Het spoor moet gevolgd worden, het is altijd mogelijk dat Mowgli ergens een boodschap achtergelaten heeft. Vb. van opdrachten op de stopplaatsen: 1- Slaapboom van Kaa: Kaa wil helpen Mowgli te bevrijden en zegt dat de welpen zich beter zouden camoufleren in "slang". Het Bandarlog is immers doodsbang van Kaa. Laat de welpen handen en gezicht schminken in "slangenhuid"


2- Slaapplaats Gidorlog: de welpen zijn veel te gehaast om Mowgli te vinden en willen geen tijd verprutsen aan de jakhal¬zen ,die hen niet voorbij hun slaap¬plaats willen laten gaan. De welpen versieren vlug een cake (slagroom, cho¬coladehagel, snoepveters ea.) en geven dit aan de jakhalzen. (Tabaqui kan ook zeggen dat hij juist gegeten heeft en dat ze het zelf mogen opsmullen, hij zou graag hebben dat Mowgli levend uit de handen van het apenvolk raakt, want hij weet dat Shere Khan zijn oog op Mowgli heeft laten vallen).

3- Hathi de wilde olifant belooft geen sporen uit te wissen met zijn kudde als de welpen iets mooi knutselen voor hem

4- Mang de vleermuis ziet niet zo goed maar kan des te beter horen, hij test de welpen : geluidskim


5- Raksha kan niet mee op jacht met de welpen want zij heeft juist een hele¬boel nieuwe welpjes gekregen die allemaal erg hongerig zijn en ze durft hen nog niet alleen laten, zing een slaapliedje voor haar welpjes, zodat ze rustig slapen, dan kan ze vlug iets te eten gaan zoeken.

6- Hier kun je het rumoer van het apenvolk al horen, vanaf nu spreken de wolven af om heel stil te zijn en ze oefenen in gebarentaal. Laat ze zelf enkele tekens en gebaren afspreken die ze zouden kunnen gebruiken bij een poging om Mowgli te bevrijden.

Voor deze verplichte stopplaatsen gebruik je best mensen van de welpenleiding.

Voor de andere posten (spelletjes = om punten te verdienen) kan je gerust de hulp inroepen van bv. seniors, ouders, mensen van de stam of comité.

Voor de spelletjes kan je gerust beroep doen op "Vlaamse Ker¬mis"-spelen, of waterspelletjes of indien het binnen gespeeld word op kleine gezelschapsspel¬letjes.

Dit spel is al verschillende malen uitgetest met verschillende groepen en succes is verzekerd. De welpen hollen van de eer¬ste post tot de laatste en hopelijk heb je tijd genoeg om het uit te spelen want anders zullen ze zeker protesteren Als je ziet dat ze het einde van het spel niet zullen halen kan je nog altijd de "spelletjes-posten" verwittigen dat ze wat guller mogen zijn met de punten

Ook Chil kan het spel vlugger doen verlopen door af en toe een tip te geven in verband met het te volgen spoor.


Vb. van te gebruiken meesterwoorden:

° WIJ ZIJN VAN EEN BLOED,GIJ EN IK

° JAAG DAN VOOR VOEDSEL,MAAR NIET VOOR VERMAAK

° EEN MENSENJONG IS EEN MENSENJONG EN HET MOET HEEL DE WET VAN DE JUNGLE KENNEN

° BETER VAN KOP TOT TEEN VOL SCHRAMMEN EN BUILEN ZITTEN VAN MIJ; DIE VAN HEM HOUDT, DAN DAT HEM EEN ONGELUK ZOU OVERKOMEN DOOR ONWETENDHEID.

° EEN DAPPER HART EN EEN BELEEFDE TONG DAARMEE ZAL JE HET VER BRENGEN IN DE JUNGLE.


materiaal: - punten (max. 5 per spelletje) - materiaal spelletjes posten - materiaal verplichte stopplaatsen - ingekleurde kaart Chil - per groep kaart met tips - per groep 5 kaartjes met meesterwoorden (bij de eerste post mag je binnen zonder kaart !!)


BINNENSPELEN:

het Bandarlog zoekt eten: een massa apenootjes zijn door het hele hordehol makkelijk verborgen. Groepjes van 4 apen, waar¬van één tot leider benoemd wordt, worden gevormd. Deze groe¬pen kiezen dan elk een groepsnaam (bv. hon¬den, katten, kip¬pen ,ezels , enz.). Nu mag iedereen op apenotenjacht gaan, maar alleen de leiders mogen de gevonden nootjes wegpakken. Zodra iemand een noot vindt stoot deze zijn groepsroep uit net zolang tot de groepsleider komt en de noot wegpakt. Als 2 of meer welpen een noot vinden mogen ze allen hun kreet uiten. De leider die dan het eerst is, krijgt de noot. De groep die het meeste noten heeft gevonden wint wel, maar moet de helft ervan aan de groep geven, die de minste heeft gevonden en de bescheidenste genoemd worden, want het is niet goed gulzigheid aan te moedigen.

materiaal : apenootjes


Kaa's jacht: de welpen zijn allen Bandars en verspreiden zich in het lo¬kaal. Eén welp wordt geblinddoekt (Kaa) en moet trachten binnen een gegeven tijd zoveel mogelijk apen te tik¬ken. Zohaast het spel begonnen is mogen de apen niet meer van plaats veranderen, tenzij om hoogstens drie passen te doen op het ogenblik dat zij zulks geschikt achten.

Materiaal : geen

AVONDSPEL:

vang het Bandarlog: 's avonds wanneer één of meer lichten bran¬den op het speel¬terrein laat je één van de welpen (Kaa) jacht maken op de schaduwen van de andere welpen (Bandarlog). Op¬letten voor de dubbele schaduwen wanneer er meer dan één lamp brandt.

BALSPEL:

Bandar-log vangt Kaa: nesten (Bandarlog) staan in een cirkel. Eén nest staat achter elkaar opgesteld in het midden en stel Kaa voor. Zij houden elkaar om de middel of aan de riem vast. Elk nest is gedurende 1 à 2 minuten in de kring. Gedurende die tijd proberen de Bandars de achterste welp van Kaa met een bal te raken. Wordt deze geraakt, dan valt hij ogenblik¬kelijk af en gaat buiten de kring staan. Kaa mag de bal niet afweren, hij kan wel de bal in het oog houden en zich met te bewegen, proberen te beschermen tegen de bal. Het Bandarlog mag de bal niet langer dan 1 tel in de handen houden.


Het apenvolk is niet erg geliefd in de jungle. De apen leven zonder wet, dagen uit vanop afstand, smeden plannen maar voe¬ren die niet uit. Mowgli wordt meerdere malen door het Band¬arlog in moeilijkheden gebracht, maar dank zij z'n vrienden, zoals Bagheera en Baloe, komt hij er altijd weer goed uit. Kaa, Baloe en Bagheera bevinden zich aan de rand van de Koele Holen. Zij willen eens goed afrekenen met het Bandarlog. Drie welpen zijn bovenvermelde dieren en hebben alle drie een bal. De rest van de horde is het apenvolk. Wie afgegooid wordt gaat meehelpen

materiaal : ballen

EXPRESSIE EN SPEL:

De gehele horde speelt voor Bandarlog en danst in het wilde rond terwijl iemand op een muziekinstrument speelt. Op het ogenblik dat de muziek stopt, moet iedere aap vlug gaan zitten Wie het laatst zit, wordt door Kaa gevat en naar zijn hol gevoerd. De gevangenen vormen een lange staartrij die telkens de laatst neergezeten aap opneemt totdat heel het Bandarlog ingezwolgen is door Kaa. Deze maakt dan al sissend een "ere¬ronde" op trage muziek om het spel te eindigen.

materiaal : muziek


Dans van Kaa:

Het apenvolk, zonder wetten, zelfingenomen, onwetend, babbe¬lend, speelziek, vuil, boosaardig, laf, ... en daartegenover Kaa, aartsvijand van de Bandarlog.

Iemand van de leiding stelt de kop van de slang voor, het hoofd gebogen, de armen voorwaarts gestrekt, vuisten gebald en de wijsvingers naar voor. Alle welpen staan daarachter en ze houden elkaar bij de schouder vast. Ze houden het hoofd gebogen en volgen de kop in al zijn bewegingen, nemen dezelf¬de stap aan en bewegen zich zo langzaam mogelijk. De slang glijdt heel lang¬zaam voort in achtvorm, terwijl de staart zich oprolt en daarna terug ont¬rolt. De welpen gaan op tenen en sissen voortdurend. Wanneer de slang ontrold is, roept de leider "Bandarlog".

De welpen lopen onmiddellijk weg en bootsen het Bandarlog na terwijl ze de apenkreet schreeuwen. Opeens roept de leider: "Kaa". Alle apen verstijven van schrik. De kop van Kaa begint dan, langzaam rond te gaan. Hij sist een keer en alle apen doen automatisch één stap voor¬waarts. Hij wijst dan naar een aap en het angstige slachtof¬fer kruipt onder de benen van de leider, wordt dus verzwolgen en stelt zich achter de kop op, handen op diens schouders. Alle apen worden verzwolgen. Ondertussen beweegt de slang zich steeds verder Wanneer alle welpen bij de slang aange¬sloten hebben, draait ze zich in een cirkel, rond de kop en gaat slapen.(alle welpen liggen met hun hoofd op de rug van hun voorganger.)

Dan roept Akela "Yalahi" en de welpen staan weer recht en vormen een grote kring.

alle apen, apen andere apen na: de welpen zitten in een kring, de eerste welp trekt een grappig gezichtje - de volgende welp trekt hetzelfde gezichtje zoals hem is voorgedaan en trekt dan een eigen -nieuw - grappig gezichtje naar de volgende - die het nadoet en dan zelf eentje maakt. Op die manier moet elke welp een grappig gezichtje nabootsen en zelf verzinnen. Als variatie maar iets moeilijker, kan je alle voorbij gezichten laten nadoen en dit als kimspel hanteren. Is het voor je horde echter te moeilijk dan kan je ook de opdracht geven, dat elk zijn “eigen gezichtje” moet blijven trekken, zodat de nieuwe kan rondkijken en naäpen.

materiaal : geen


NEW GAME:

Ieder jaar werpt Kaa z'n huid af: alle welpen gaan in een lange rij staan. Nummer 1 pakt met de rechterhand tussen zijn benen door de linkerhand van nummer 2. Nummer 2 doet hetzelfde met nummer 3 enz. Terwijl iedereen elkaar blijft vasthouden gaat de laatste speler op de grond liggen. Vervolgens loopt iedereen achteruit over de liggende persoon heen. Ook de één na laatste welp gaat liggen enz.. tot ook nummer 1 ligt. Hierna gaat iedereen weer zo snel mogelijk terug naar de startpositie. Voorzichtigheid in dit spel is geen overbodige luxe, doe de schoenen uit.

materiaal : geen


kennismakingsspel : een oude wolf speelt voor kop van Kaa en kronkelt (op de buik voortbewegen ) het lokaal rond. Hij stopt bij iemand en sist “ Hoe heet je?” de welp antwoord en Kaa en alle daaropvolgende stukken antwoorden : “ dag Daan”. De welp sluit ( gaat liggen en neemt de voeten van de vorige vast )aan en samen kronkelen ze verder naar een volgend slachtoffer.

materiaal : geen


slangkruipen : welpen moeten gevaarlijk moeras oversteken, Kaa is langer dan de breedte van het moeras. De welpen mogen over zijn rug lopen en alzo het gevaarlijke moeras oversteken De horde wordt verdeeld in twee gelijke ploegen. De twee ploegen stellen zich op in twee rijen tegenover mekaar, rug aan rug. Ze gaan nu op handen en knieën zitten, met hun achterwerk zo dicht mogelijk tegen het achterwerk van hun partner van de andere ploeg. Zo ontstaat er één lange brede Kaa, gevormd door de ruggen van de welpen. Op teken van Akela trekken de spelers aan één uiteinde van de slang hun schoenen uit en kruipen naar voren over de slang (dus over de ruggen van de anderen). De slang mag bewegen, maar niet te wild. Dit gaat door tot alle welpen het moeras over zijn. (hierna kan je een schoenenrace houden, zodat iedereen op een speelse manier terug zijn schoenen aandoet)

materiaal : geen


Kaa heeft iedereen bevroren en laat hen gehoorzamen: iedere welp heeft negen “contactpunten” van het lichaam waarmee hij de grond mag raken in dit spel: twee handen, twee ellebogen, twee knieën, twee voeten en één voorhoofd. Roep een getal van 1 tot 9 en elke welp moet de grond raken met dat aantal contactpunten. Na de opwarming laat je ze per nest werken. Denk eraan dat, ondanks het feit dat het afgeroepen getal niet hoger mag zijn dan negen maal het aantal welpen, het wel lager kan zijn dan het aantal welpen in het nest. Een nest van vier kan tot twee punten gaan door iemand op de rug te dragen terwijl men op één been staat. Controleer ook eerst bij de welpen, hoever hun rekenpeil staat. Jonge welpen kunnen nog niet vermenigvuldigen !

materiaal : geen


ESTAFETTES:

Kaa krijgt een nieuw vel: op het beginsignaal loopt nr. 1 rond zijn ploeg. Wanneer hij terug op zijn plaats komt, haakt nr. 2 in en samen lopen zij rond hun ploeg. Zo gaat het verder tot iedereen ingehaakt heeft en mee is rondge¬lopen.

Ieder nest krijgt een stapel kleren die op tien meter afstand voor hen ligt. De eerste loopt naar de stapel, doet één kle¬dingstuk aan, loopt terug, geeft het kledingstuk aan de derde, deze doet hem aan, loopt naar de stapel en neemt een tweede , doet het ook aan, loopt terug enz... tot de laatste alle kle-dingstukken aan heeft. Houd rekening met grote en kleine welpen !

apenkoers: op handen en voeten (kan dienen als opwarming voor de vorige spel¬letjes.

materiaal : oude kleren


ZAALSPEL:


Kaa bevriest: de welpen verspreiden zich in de zaal ; één van de welpen is Kaa. Elke welp houdt met één hand de neus en met de andere hand een voet vast. Zolang hij in die houding aan¬getroffen wordt mag hij niet getikt wor¬den, hij is immers gehypnotiseerd door Kaa. Indien hij de greep loslaat kan hij getikt worden door Kaa. Hij mag de greep loslaten als Kaa jacht maakt op een andere Bandar ofwel mag hij ook weglo¬pen. Als hij getikt wordt moet hij plaats wisselen met Kaa.

materiaal : geen

KRINGSPEL:

Mowgli bevindt zich in de Koele Holen, hij wordt bewaakt door zes apen in een cirkel. De welpen sluipen naar Mowgli die enkel door Kaa verlost kan worden. Elke welp heeft slechts één leven: draad om de bovenarm. Wordt de draad door één van de Bandars stuk getrokken dan wordt hij ook aap. De eerste welp die Mowgli bereikt, wordt de kop van Kaa. De overige welpen die Mowgli be¬reiken worden een deeltje van Kaa en voe¬gen zich aan de kop. Als tien of meer welpen in de kring zijn, vormen ze een volledige slang en is Mowgli vrij.

materiaal : wollen draadjes


PLEINSPEL:

Kaa staat midden een afgebakend terrein. De apen bevinden zicht langs de ene kant van het terrein. Wanneer Kaa "Bandar-¬log" roept lopen allen naar de over¬zijde. Wie volledig van de grond geheven wordt, wordt Kaa's helper De laat¬ste welp is Mowgli.

materiaal : geen

ZANG:

Kaa de slang is weer op jacht, joeh, hei di, joeh hei da met zijn nieuw zwart gele vacht, joeh hei die, hei da zacht en snel sluipt hij voort, sissend zoals 't slangen hoort

ref. Stijf van schrik stolt 'apenbloed Kaa zijn jacht verloopt weer goed Mowgli wordt door Kaa bevrijd Tot Bagheera's groot jolijt.

't apenvolkje zonder wet, joe hei di, joeh hei da wordt gestoord in volle pret, joeh hei di hei da Mowgli is in hunne macht, maar z' hebben nooit Kaa verwacht.

GELUIDKIM:

Omdat het apenvolk Mowgli niet meer zou kunnen verrassen moet hij zijn gehoor zeer veel oefenen. Baloe helpt de welpen.

Horde zit in een cirkel, Baloe in het midden. Baloe maakt een tiental gelui¬den, welke de welpen dan achteraf in de juiste volgorde moeten opzeggen. Geluiden zoals met sleutels ramme¬len, water drinken, zuchten, papier scheuren, hadden klappen enz ....

Materiaal: voorwerpen om geluid mee te maken.


Baloe heeft Mowgli de meesterwoorden geleerd, maar om zich heel goed te leren uitdrukken moet hij alles wat hij ziet goed kunnen onthouden en uitleg¬gen. Nu gaan we ons oefenen om evenals Mowgli goede opmerkers te worden en eveneens goede boodschappers. De horde zit in een kring. Van elk nest gaan twee welpen naar buiten. Onge¬veer 8 voorwerpen worden in de kring geplaatst. Bv. een stoel onderste boven, een boek eron¬der, een jas binnenste buiten over de stoel, twee verschillen¬de handschoenen enz... Uit elk nest komen nu de nrs.1 naar binnen en ze krijgen 1 minuut de tijd om de opstelling te bekijken en gaan dan terug naar bui¬ten om aan de nrs. 2 te beschrijven wat ze gezien hebben. Ze komen dan terug in de kring zitten. Om beurt komen nu de nrs. 2 binnen en krijgen 2 minuten tijd om alles op precies dezelf¬de plaats te zet¬ten.

materiaal : prullen die lawaai maken en prullen die gemakkelijk verplaatst kunnen worden


NEW GAME:

Kaa rekt zich uit en vervelt: wanneer Kaa veranderd van huid, dan gebeurt dit ergens op een eenzame plek, het duurt ook een tijdje en wanneer alles achter de rug is heeft hij een reuzenhonger. Zo is het nu ook weer. Kaa is aan het vervellen, doch is opgeschrikt door het vervelende gekrakeel van het Bandarlog. Hij zit in een vreselijke knoop en kan zichzelf zonder hulp niet ontwarren. Alle welpen behalve 1 maken een enorm grote slang en worden door iemand van de leiding in een knoop gebracht. Die ene welp zal nu proberen de knoop opnieuw te ontwarren. Dan gaat Kaa vervellen op de volgende manier: alle welpen staan achter elkaar in een lange rij. Iedereen steekt zijn linkerhand door zijn benen door. Deze hand wordt door de rechterhand van de volgende gepakt. Dan gaat de laatste voorzichtig liggen, de voorlaatste stapt eroverheen en legt zich ook neer enz... Plezant doch niet te zot te werk gaan !!!!

materiaal : geen


NEW GAME:

buiklachen: als het er leutig aan toe gaat kunnen alle welpen op de grond gaan liggen en een slang ( = Kaa) vormen waarbij de 2de zijn hoofd legt op de buik van de 1ste, de 3de zijn hoofd op de buik van de 2de enzovoort. En dan maar schokken van het lachen

materiaal: geen


ZOEK EN SLUIPSPEL:

Waar zit Kaa: Kaa ligt in een diepe slaap, nadat hij zijn prooi verorberd heeft. Hij heeft zich verstopt om niet lastig gevallen te worden. De welpen gaan hem zoeken. De welpen werken per nest. Elk nest krijgt een blad met ruitjes, deze zijn genummerd: horizontaal met nummertjes van 1 tot 10 en verticaal van A tot J. Kaa zit in dit vierkant verborgen en het is de bedoeling dat de nesten hem zo snel mogelijk ontdekken. Om Kaa te vinden moeten ze natuurlijk zo snel mogelijk de vakjes vinden waarin hij zich in allerlei bochten heeft opgerold. Het Bandarlog (2 oudste welpen) echter wil niet dat iemand Kaa vindt, want ze zijn van plan hem uit te lachen en met vuil te bekogelen. De welpen krijgen elk een nummer op het voorhoofd (briefje met nummer tussen hoofdband steken). Zij moeten proberen tot bij Akela te geraken, als iemand van het Bandarlog hun nummer kan lezen, moeten ze dit nummer afgeven en een nieuw gaan halen bij iemand Raksha. Wanneer ze ongezien tot bij Akela geraken, dan mogen ze een nummertje trekken uit de grote zak (op dit nummertje staat bvb. B1 : mis. Hiermee gaan ze naar Raksha en vullen hun vierkant in. Ze duiden dus aan wat ze gevonden hebben en spelen verder. Het nest die het eerst Kaa volledig ontdekt is gewonnen;

materiaal:

 • per nest geruit blad (op karton geplakt, eventueel in nestkleur) met coördinaten
 • per nest 100 kaartjes met coördinaten in de nestkleuren
 • per nest schrijfgerief
 • kaartjes met nummers tot aan 50 om tussen hoofdband (das) te steken)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 mis mis mis mis mis mis mis mis mis mis B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 mis X X X X mis mis mis mis mis C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 mis mis mis X X mis mis mis mis mis D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 mis mis mis X mis mis mis mis mis mis E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 mis mis X X mis mis mis mis mis mis F F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 mis mis X X X X X X X X G G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 mis mis mis mis mis mis mis mis mis X H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 mis mis mis mis X X X X X X I I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 mis mis mis mis X mis mis mis mis mis J J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 mis mis mis mis X X X X X X

eindresultaat


KWARTET :

Kaa’s vriendjes: Kaa, de oudste inwoner van de jungle kent iedereen die in de jungle leeft. Hij is vandaag in een goede bui en verzamelt al zijn vriendjes voor een gezellige babbel Alle welpen gaan Kaa helpen zijn vrienden te verzamelen. Elke welp krijgt kaartjes bij het begin van het spel. Eén van deze 4 kaartjes is de beginkaart van de welp. Elke welp krijgt dus een andere beginkaart. Het spel wordt gespeeld op een afgebakend terrein. Alle welpen spelen samen, trachten mekaar te tikken en doen dassenroof. De welp die het dassengevecht wint is vragende partij. Zijn beginkaart is bvb. Akela 1 , dan vraagt hij aan de verliezer bvb. Akela 2 . Wanneer deze die kaart niet heeft, mag hij zelf een andere kaart vragen (zijn tweede kaart)Wanneer de overwinnaar die heeft moet hij ze afgeven aan de verliezer. De verliezer geeft de overwinnaar dan een willekeurige kaart van de overige die hij nog heeft. Hebben geen van beiden de gewenste kaarten, dan gaan ze uit elkaar en spelen verder met een ander slachtoffer.

Let wel: het kwartet moet in volgorde samengesteld worden en pas op dat je geen gepaste kaarten weggeeft. In het spel bevinden zich ook 4 jokerkaarten (= Shere Khan). Om deze joker te laten meespelen moet er iemand van de leiding meespelen die op zoek is naar een onbekende figuur die niet in het spel voorkomt, maar waarnaar hij steeds vraagt. Probeer deze zo snel mogelijk kwijt te spelen. Wanneer een welp zijn kwartet volledig heeft gaat hij naar Akela.

materiaal : tekeningen voor dit kwartet is slecht voorzien voor 12 welpen, je kan er zelf nog bijvoegen, of dit spel gebruiken wanneer je nestleidersraad houd of wanneer een paar welpen nog een karwei moeten opknappen.

 • 12 kwartetten (kaartje met tekening + naam + nummer van 1 tem 4 ) + 1 kwartet Shere Khan (joker, om kwijt te spelen)

Het is nuttig om de kaartjes te plastificeren, zo hebben je altijd een “opvullertje” bij de hand.


SLUIPSPEL:

Kaa heeft reuzehonger: jullie weten allemaal dat wanneer Kaa uiteindelijk zijn nieuw velletje heeft gekregen, hij een reuzenhonger heeft en zeer gevaarlijk is. Welnu, Kaa heeft reeds een grote buit verzameld om op te smullen maar wil eerst nog even een “tukje” doen. De welpen willen Kaa een poets bakken en terwijl hij slaapt proberen ze zijn buit weg te nemen. Kaa bevindt zich ergens tussen 4 bomen (afgebakend met veiligheidslint) waarrond laag bij de grond een touw gespannen is waaraan belletjes en rammelaars hangen op korte afstand van elkaar. In deze kring ligt Kaa en rond hem ligt zijn buit. Deze kan door de welpen één voor één gestolen worden en alleen door plat op de grond te liggen en onder het touw door te gaan met de arm tot ze met de hand een nootje kunnen nemen. Opgepast we mogen geen belletjes horen. Kaa wordt wakker van de belletjes en zal je straffen (bv. 30sec. bij Kaa blijven zitten. Als de buit volledig geroofd is maken de welpen Kaa wakker en hij krijgt alles terug op voorwaarde dat hij zijn buit deelt met hen. variaties: bij warm, zonnig weer : modderpoel creëren rond de buit

     hindernissen plaatsen tussen startplaats en buit

materiaal:

 • veiligheidslint
 • belletjes en rammelaars
 • buit : nootjes, event. drankjes en individueel verpakte koekjes

WATERGEWENNING:

Het Bandar-log slingert Mowgli in het rond en hem te ontvoeren, de wolpen proberen dit te verhinderen: de horde wordt in twee verdeeld en we spelen in ondiep water. Welke groep slaagt erin het eerst 10 maal de bal (Mowgli) naar zijn sploegmaat te spelen zonder dat de bal onderschept wordt door de tegenpartij. Indien de tegenpartij de bal bemachtigt, poogt zij tussen haar ploegspelers 10 keer de bal toe te spelen.

materiaal : bal


Kaa omsingelt het Bandar-log: twee groepen: Kaa en het Bandar-log. De looppartij (= Kaa) moet zo vlug mogelijk een bepaalde afstand een aantal keer overbruggen. De kringpartij (= het Bandar-log) moet ondertussen elkaar de bal zo vlug mogelijk doorgeven zodat een zo groot aantal kringen gemaakt kan worden. De manier van bal doorgeven kan relgelmatig aangepast worden. We spelen natuurlijk in ondiep water.

Materiaal : bal

junglemap

KAA’S JACHT

I. INHOUD

Bij gebrek aan inzicht in de strenge leiding van zijn leermeester Baloo, laat Mowgli zich verleiden door het schijnbaar aantrekkelijke leven van het Bandarlog. Deze aanzien het mensenkind als jun mogelijke leider en roven hem terwijl hij slaapt. Reeds tijdens de tocht door de bomen wordt Mowgli bang en tracht langs Chil de hulp van zijn vrienden in te roepen. De wouw kijkt aandachtig toe waarheen Mowgli gevoerd wordt en vertelt dit aan Baloo en Bagheera die zich zo snel mogelijk naar de aangegeven plaats spoeden. Kaa de slang, erg hongerig en beledigd door de verwijten van het apenvolkje, wil ook zijn hulp verlenen. In de Koele Holen ontstaat een waar gevecht tussen de apen enerzijds en Baloo en Bagheera anderzijds. Het is de tussenkomst van Kaa die het gevecht uiteindelijk beslecht en Mowgli bevrijdt.

II. PEDAGOGISCHE VERANTWOORDING

Mowgli, jong en onervaren, heeft onvoldoende waardering voor de taak en de inspanningen van zijn goede leermeesters. Gevleid laat hij zich beïnvloeden door de slechten en is geneigd hun levenswijze aan te nemen. Weldra ziet hij in dat hij niet juist gehandeld heeft. Door deze opgedane kennis ziet hij het belang in van de wet en de bekwaamheid van zijn leiders.

III. MOWGLI IN HET VERHAAL De jongen is erg leergierig, hij wil niet louter het noodzakelijke leren, maar heeft over alles en nog wat vragen te stellen. Soms is hij echter beu en loopt dan nukkig weg. Soms is hij onbeleefd, maar als hij zich kan laten gelden is hij uitbundig in zijn vreugde. Mowgli weent om medelijden te wekken en tracht zijn verkeerde standpunt te verdedigen door zichzelf te beklagen. Toch kan hij ook een straf die hij verdiende aanvaarden.

IV. DIEREN IN HET VERHAAL

- Baloo : - vreugde om een leerling die aandachtig en leerzaam is - strenge leermeester - droefheid om ondankbaarheid van zijn leerling - durft iets gevaarlijks aan - wie een straf verdient krijgt ze maar dan wordt alles vergeven - Bagheera : - is fier wanneer zijn beschermelig zijn best doet - zou Mowgli durven verwennen - achterdochtig en sluw - kan iemand ongemerkt opstoken (bv. Kaa) - luistert in gevaar naar goede raad - kan iemand tot dankbaarheid aanzetten - Chil : - steeds gereed tot de dienst - heeft initiatief : zoekt de passende medewerkers en handelt een begonnen zaak volledig af - hij verwacht geen beloning - Kaa : - sluw maar toch beïnvloedbaar - hoffelijk maar nieuwsgierig - lichtgeraakt en vlug beledigd (ze kruipt langs de grond : minderwaardigheidscomplex) - werpt zich met volle kracht in de strijd, één van de sterkste dieren van de jungle - Apen : - pochende luiaards die zich ernstig voordoen - kwellen iemand die in nood is, i.p.v. hulp te bieden - dagen uit vanop een verre afstand - komen onderling vast niet overeen - hebben geen wet - zijn onverstandig, smeden plannen, maar werken ze niet af - scheppen op met deugden die ze niet hebben - ze zijn een echt kuddevolk, voelen zich maar sterk als ze in groep zijn - zie eens hoe fijn Kipling de apen typeert : (de apen zelf aan het woord) “Wat de Bandarlog vandaag denken denkt de jungle morgen.” - “Niemand in de jungle is zo verstandig en zo goed, zo knap, zo sterk als de Bandarlog” “Wij zijn groot, vrij, wonderbaarlijk. Wij zijn het wonderbaarste volk van heel de jungle.”

V. MEESTERWOORDEN

Jaag dan voor voedsel maar niet voor vermaak. Een mensenjong is een mensenjong en het moet heel de wet van de jungle kennen. Beter van kop tot teen vol schrammen en builen zitten en van mij, die van hem houd, dan dat hem een ongeval zou overkomen door onwetendheid. Wij zijn van één bloed, jij en ik. Wij van de jungle hebben niets met het Bandarlog gemeen. Wij drinken niet waar de apen drinken, lopen niet waar zij lopen, jagen niet waar zij jagen; en waar zij doodgaan daar sterven wij niet. Mijn buit zal uw buit zijn als ge ooit honger hebt, o Kaa. Een dapper hart en een beleefde tong daarmee zal je het ver brengen in de jungle. De bandarlogs hebben geen wet, geen jachtroep en ook geen leider.

A. Buitenactiviteiten

1. Bosspelen

a) Wie wordt Kaa?

Mowgli bevindt zich in de Koele Holen, hij wordt bewaakt door zes Bandars in een cirkel opgesteld die elk een eigen uitkijkgebied hebben. De welpen sluipen naar Mowgli, die enkel door Kaa kan verlost worden. Elke welp heeft slechts één leven : levensadre (draad) vast rond de bovenarm. Wordt deze band door een van de apen stukgetrokken, dan wordt de welp kleine bandar, verder zonder taak. De eerste welp die Mowgli bereikt wordt de kop van Kaa. De overige welpen worden een deeltje van Kaa en voegen zich aan de kop. Als tien (of meer) welpen in de kring zijn vormen ze een volledige python en is Mowgli vrij.

b) Kaa doodt de apen

Chil (O.W.) geeft aan Kaa (welp) het jungleplan dat naar de Koele Holen leidt. Deze Koele Holen zijn een afgebakend terrein waarin Mowgli en de Bandarlog rondlopen. Kaa komt in de Koele Holen en doodt de Bandars door aanraking. Al wie getikt werd Kaa (krijgt eerst een gekleurd lint om de arm en tracht dan de nog rondlopende apen vast te houden). De overblijvende welp is Mowgli.

c) Vijf welpen + OW zijn het Bandarlog

Deze vertrekken op zoek naar Mowgli, ze volgen zijn spoor en vinden hem bij Baloo en Bagheera.

- Ondertussen zoeken de andere welpen Mowgli om samen met hem te kunnen spelen. Ze ontmoeten Baloo en Bagheera die nu zelf ook op zoek zijn naar Mowgli. Ze zullen de hulp van Kaa inroepen. - Toene Mowgli ontvoerd werd had hij lianen bij, die hij nu gedurende zijn dolle vaart laat vallen. Het spoor dat Mowgli en de jungledieren zullen moeten volgen. - Onderweg ontmoeten ze Chil (grote vogel in karton uitgesneden die in een boom hangt en onder zijn vleugels een bericht heeft : “Mowgli wordt door de Bandars naar de Koele Holen gesleurd”. Hij zal berichten nalaten en zijn spoor aanduiden door lianen.). - Berichten : 1) Wil je per nest deze lianen aan elkaar binden; misschien heb je ze nodig om mij te redden. 2) Ik heb niet veel lianen mee om jullie de weg te helpen vinden. Kijk dus allen goed om mijn spoor niet te verliezen. 3) Weldra moeten jullie de Waingundja oversteken. Gebruik deze rotsblokken (stenen of stukken karton). 4) Ik ben verwond aan armen en benen. Breng het nodige mee om mij te verzorgen. 5) De Bandars hebben mij al heen en weer gesleurd, ik geloof dat zij het beu zijn, want ze houden nooit iets lang vol. Bereid je voor op het gevecht (op deze plaats levens verbergen). Ondertussen zijn de apen met Mowgli in de Koele Holen aangekomen. Ze verstoppen zich goed. De apen hebben ook een leven, maar van een andere kleur. De apen vechten met Baloo, Bagheera en de welpen, tot Kaa de slang komt. Deze begint haar hongerdans en verlost Mowgli op die manier.

Jacht van Kaa

Voorbereiding : - de ontvoering van Mowgli vertellen - sporen leggen : - voetstappen/Mowgli - veren/Chil De veren worden bij middel van een wasknijper in een boom of aan struiken bevestigd. De punt van de pijlen geeft de te volgen richting aan. - stuk geknipte huid van Kaa - een duidelijk geheimschrift - voetsporen Baloo - apenstaarten (parfum) – reukspoor - apenstaarten (zonder parfum) - maskers voor apen.

Verloop van het spel : - Mowgli wordt door de Bandarlog ontvoerd en slaagt erin voetsporen na te laten, zodat men hem volgen kan. - Wanneer de apen merken dat Mowgli de horde wil waarschuwen, trekken ze hem de bomen in. - Chil heeft dit gezien en duidde met zijn staartveren zoveel mogelijk de richting aan waarin de apen weggaan. Dan vliegt hij terug om de wolven te waarschuwen. - Dadelijk gaan de wolven op weg om de apen te straffen en Mowgli te bevrijden. Baloo trekt ook mee. - Baloo is snel vooruit gegaan en heeft een duidelijk spoor nagelaten. Via dit spoor en de sporen van de slordige apen komen de wolven uiteindelijk op de plaats waar Mowgli verstopt werd. Het spel sluit met de hongerdans van Kaa. Opdrachten : volg Mowgli’s spoor lijm de huid van Kaa volg het spoor van Baloo.

2. Estafettenreeks Het verhaal vertellen en sommige punten illustreren aan de hand van estafetten.

a) Mowgli kent goed de wet. Om beurt de wet noteren. b) Bandars : hun gedrag : drie maal tuimelen. c) Mowgli en de bandars op de vlucht : Siamese tweeling (per twee enkels aan elkaar binden). d) Hulpkreet van Mowgli : geblinddoekte lokken. Een welp vooraan roept de naam van de geblinddoekte welp uit zijn nest. Deze moet op het geluid af zich bij de welp vooraan voegen. Dan volgt de tweede welp, enz. e) Chil verwittigt Baloo en Bagheera : aflossingskoers : snel lopen over een bepaalde afstand. f) Baloo loopt (op één been). g) Bagheera (op handen en voeten lopen) h) Kaa : slangenkoers : een bepaald punt duidt de plaats van de Koele Holen aan. De eerste welp loopt rond de Koele Holen, komt terug naar zijn nest en neemt de volgende welp (bandar) mee. Hand in hand lopen ze nu rond de Koele Holen, keren terug, nemen een derde welp bij de hand enz. i) Redding van Mowgli : in opgegeven tijd de langste rij maken met voorwerpen uit de zakken. j) Vóór elk nest liggen kartonnen puzzelstukjes die samen een slang vormen. Om beurt het volgende stukje van de slang zoeken tot ze volledig is. k) Onder een touwnet door. Kaa neemt de kortste weg, onder lage takken en struiken door. l) Het verhaal op een moderne manier. Chil verwittigt Baloo en Bagheera, deze laatsten vragen de hulp van Kaa, door middel van de jungletelefoon. Vooraan ligt een lijstje met al de junglenamen waarnaast een lang nummer; er staat eveneens een telefoon. Om beurt het nummer opzoeken, hoorn afnemen en een nummer draaien.

3. Pleinspelen a) Nesten of speelgroepen met een gelijk aantal welpen. Touwtjes van 20 cm over het terrein verspreid. Op het signaal vertrekken alle welpen. Per groep in een bepaalde tijd de langste Kaa vormen door de verspreide touwtjes met een platte knoop aan mekaar te binden. (variante : in plaats van de touwtjes de letters A en P uitstrooien) b) Kaa (welp) Bagheera en Baloo bevinden zich aan de rand van de Koele Holen. De hulp wordt door Baloo ingeroepen. De apen zijn nu bevreesd en lopen voorbij het totaal vervallen terrein (goed afgebakend geheel) waar ze door balwerping van Kaa, Baloo of Bagheera kunnen gedood worden. Wie door een bal geraakt wordt, wordt helper van Kaa. De welp die laatst overblijft is Mowgli. c) Kaa staat midden een afgebakend terrein. De apen bevinden zich langs de ene kant van het terrein. Wanneer Kaa “Bandarlog” roept lopen allen naar de overzijde. Wie volledig van de grond geheven wordt, wordt helper van Kaa. De laatste welp is Mowgli. d) De welpen – tamelijk ver van elkaar – krijgen één van de volgende junglenamen uit Kaa’s jacht : Mowgli, Kaa, Bagheera, Baloo, Chil. Op fluitsignaal roept iedereen zijn naam en om het vlugst groepen vormen met gelijkluidende namen. e) Kaa loopt achter de bandars aan. Raakt hij hen, dan worden dezen helpers en vormen zijn staart, door mekaar een hand te geven. Baloo en Bagheera (twee welpen) kunnen de Bandars niet doden, maar verminken (welpen op een been). f) Een deel van de horde is het apenvolk, het andere deel jungledieren. De jungledieren dragen een naam op hun pels en bezitten drie levens. De apen trachten zoveel mogelijk jungledieren te doden met een steen (bal). Zij mogen niet met de steen lopen. De jungledieren geven een leven af als ze door de steen geraakt worden. Een jungledier is dood als het zijn drie levens verloren heeft. De apen trachten natuurlijk zoveel mogelijk levens te veroveren. Na een tijd veranderen de kampen. g) Een kring op de grond tekenen waarin alle welpen kunnen staan. Een speler tracht de “binnenstaanders” (apen) te raken. Wie geraakt is valt buiten spel, d.w.z. hij mag de ‘buitenstaander’ (Kaa) helpen de andere apen te doden. N.B. Bal niet afweren met de vuisten. A. Binnenactiviteiten

1. spelen zie pleinspelen – estafetten

2. acteren : - het onderhoud Baloo-Bagheera-Mowgli - Mowgli die door de bandars meegenomen wordt - de onrust bij Baloo en Bagheera - Bagheera en Baloo die Kaa ertoe aanzetten om mee te vechten - de hongerdans van Kaa en de bevrijding van Mowgli. –Variante op de dans van Kaa. de manier : - vrij akteren - uitgaande van een vaste tekst - actiecyclus : eerst aan de hand van een bondige tekst de scène samenstellen. Bij het herhalen uitbreiden. Dan er een gesproken tekst aan toevoegen.

3. knutselen : - kleuren van junglekaarten uit tijdschriften dieren en afbeeldingen van planten scheuren. Maak er een junglecollage mee. - met natuurmaterialen het gebied der Koele Holen maken. Figuurtjes in plasticine of andere materialen kunnen er aan toegevoegd worden. - mozaïek-plakken : naar keuze een tafereel uit het verhaal. - een slang maken : benodigdheden : langwerpig stuk stof met aan een zijde een opening, oude nylonkousen, schildergerief, ijzerdraad, naaigerief. Het stuk stof wordt volgestopt met nylonkousen – in het midden een ijzerdraad. De lange ‘beurs’ wordt dan toegenaaid en geschilderd.

4. Zang (melodie : mijn uniform) Kaa de slang is weer op jacht; joeh hei di, joe hei dei met haar nieuw zwart-gele vacht, joeh hei di hei dei zacht en snel sluipt zij voort, sissend zoals ’t slangen hoort.

Refr. Joeh hei di…

’t Apenvolkje zonder wet wordt gestoord in volle pret Mowgli is in hunne macht, maar z’hebben nooit Kaa verwacht.

Refr.

Stijf van schrik stolt ’t apenbloed Kaa haar jacht verloopt weer goed Mowgli wordt door Kaa bevrijd Tot Bahgeera’s groot jolijt.

5. Dans De hongerdans van Kaa. In het teken van dit verhaal kunnen ook de dans van Baloo en de dans van Bagheera gedaan worden.

C.. Themavergadering 14.00 u : schouwing, horderoep, wet, gebed 14.10 u : het verhaal van Kaa’s jacht 14.30 u : pleinspel ; Kaa-bal. Baloo, Bagheera en Kaa kunnen de Bandars doden door hen te raken met de bal. Wie ‘eraan’ is, wordt hun helper. 14.50 u : knutselen : het jachtgebied van Kaa (Koele Holen), met natuurmateriaal. 15.30 u : pleinspel : Kaa midden in een afgebakend terrein. De Bandars (welpen) lopen over op signaal. Diegenen die volledig van de grond geheven worden, zijn helper van Kaa. 15.40 u : zang : - ‘k zag twee apen Mowgli schaken - Kaa de slang is weer op jacht - Bravo, bravissimo. 15.55 u : pleinspel : met touwtjes per nest een zo lang mogelijke slang maken. Kaa op jacht. De Bandar die getikt wordt, geeft een hand. De overblijvende welp is Mowgli. 16.15 u : acteren : elk nest krijgt een deel van het verhaal. Indeling naar het aantal nesten. 16.30 u : opvoeren van het ganse verhaal. 16.45 u : de junglenamen uit Kaa’s jacht. Naamgroepen vormen door het geluid van de naam die ze kregen (Chil, Baloo, Kaa, Bagheera, Bandarlog). 16.55 u : sluiting.

2. Eendaagse jacht 10.00u : vachtenschouwing, horderoep, wet, gebed Meesterwoord : “Met een dapper hart en een beleefde tong zul je het ver brengen in de jungle.” 10.40u : aankomst, ordening van het gerief, mededelingen. 10.50u : Kaa’s jacht. (verhaal) 11.10u : per nest een slangenverblijf bouwen. (huttenbouw) 11.45u : jungledansen : dans van Baloo dans van Bagheera dans van Kaa. 12.00u : na deze hongerdans : bikke bikke bik! 12.45u : zangstonde : wij zijn te klein op een mooie zonne-warme zomerdag wijl de bomen ruisen ‘k zag twee apen Kaa de slang is weer op jacht. 13.00u : bosspel : Kaa leert ons een goede jacht. - meesterwoord : “Ieder zijn eigen vrees en die van het Bandarlog vrezen Kaa.” Dit meesterwoord hangt in verschillende lettergrepen uit over gans het bos in zoveel exemplaren als er nesten zijn. Op de voorzijde van elke kaar staat een Kaa-figuur in de nestkleur voor wie de opgave bestemd is. de opgaven moeten niet in volgorde opgelost worden. Alle opgegeven vragen diene wel bijgehouden te worden, welke een schriftelijke oplossing vroegen, worden natuurlijk ook bewaard. - Ofwel een O.W. per nest, ofwel controleposten die de opgaven nakijken. Het spel steunt vooral op nauwkeurigheid in het oplossen van de opgaven. Het is meer een puntenspel dan een race. OPGAVEN : 1) ie : (wordt gegeven bij het begin van het spel) Wees zorgzaam en ordelijk. Vul de gevonden lettergrepen op hun juiste plaats in. 2) der : de juiste knepen van het vak liggen in de juiste knopen : leg in dit touw een platte knoop en een mastworp. 3) zijn : het speuren draagt veel bij tot een goede jacht. Acht verschillende bladeren van bomen en struiken verzamelen. 4) ei : het schatten is de raakheid van de jacht. Schat de omtrek van deze boom de lengte van Akela’s wijsvinger, de breedte van deze weg. 5) gen : terreinkennis : maak een schets van het hordehol. 6) vrees : de fijnheid verbergt een jachtwaardigheid. In beschaafde taal een nummertje voorbereiden. 7) en : de “camouflage” als een goede dekmantel : maak van je hulpgids een eersteklas “camouflageman” 8) die : vriendschap tegenover de anderen. Noem vijf diensten op waarmee je je welpenbroers plezier zou kunnen doen. 9) van : niet alleen van het jatchtterrein maar van de ganse jungle moet je kennis hebben. Maak een miniatuur van de jungle in je nesthoek 10) de : onderscheid de dieren volgens hun taal : de bijen…/de paarden…/de hanen…/de zwijnen…/de honden…/de duiven./de katten…/de koeien…/de eenden./ 11) ban : vlugheid is ook een hoofdvereiste : bewijs dit door de snelheid waarmee je naar de volgende opdracht loopt. 12) dar : lenigheid ten top. Elke welp : haasje over, hinkelen, onder touwnet kruipen. 13) log : spaarzaamheid : in de nabije omtrek hangt een zakje met je naam op. Het snoepje dat erin zit moet je samen met de oplossingen kunnen tonen. 14) vre : de samenhorigheid helpt je een handje : verzamel in de volgende 15 minuten een zo groot mogelijke stapel hout voor het kampvuur. 15) zen : de kennis van de junglenamen is zeker nodig. Ken jij ze ook? de olifant, de beer, de vogel, de panter, de tijger, de jakhals, de vleermuis, moeder wolf, de leider van de horde. 16) Kaa : voer deze opdracht laatst uit. Stelp je op in je nesthoek in volledig uniform. 15.00 u. : gezelschapsspelen. Van de verschillende voorwerpen in de kring behoort er één aan Mowgli. De andere zijn van de Bandars. Een welp, Kaa, die zich even verwijderd heeft, en niet weet welk voorwerp er aan Mowgli toebehoort, neemt één na één de voorwerpen weg. Het komt erop aan zoveel mogelijk voorwerpen van de Bandarlogs te nemen, voor het voorwerp van Mowgli genomen wordt. Verschillende malen hernemen. De welp die het grootst aantal voorwerpen kon wegnemen is Kaa. 15.15 u. : Kaa’s jacht. De welpen rennen door mekaar in een kring. Kaa buiten de kring, kan de welpen (bandars) doden door hen met een bal te raken. De welp die geraakt werd komt mee buiten de kring. 15.30 u. : Estafetten : - vooraan elk nest liggen er zoveel snoepjes als er welpen zijn. Om beurt op handen en voeten tot aan het snoepje gaan, het met de mond opnemen en terugkomen - de huidwisselingen van Kaa. De eerste welp loopt tot de plaats waar de pet van de laatste welp ligt. Daar ruilt hij van pet, terug naar zijn plaats, dan loopt de tweede welp - hulp aan Baloo en Bagheera. Voor elk nest een welp. De eerste welp van elk nest loopt nu, strooit talk op het scheenbeen van de welp vooraan, opent het doosje, neemt er een prop watten uit en een verband. Vergeet het doosje niet te sluiten. 15.50 u. : wij zijn geen bandars die alles ordeloos achterlaten, maar we brengen het terrein volledig terug zoals het hoort. 16.00 u. : huiswaarts toe. 16.30 u. : sluiting.

3. Dorpspel In een aangeduide wijk hangen voor de huisramen in willekeurige volgorde volgende afbeeldingen. (genummerd) 1) Chil 2) Baloo 3) Bagheera 4) Kaa 5) de Koele Holen 6) Bandars 7) Mowgli. Het oplossen van de verschillende opdrachten dient in de juiste volgorde te gebeuren. Het spel gebeurt in nestverband. Nummer 1 wordt gezocht. Aan het huis aanbellen, waar een opdracht afgegeven wordt. De oplossing telt als bewijsmiddel voor het verkrijgen van de tweede opdracht. OPGAVEN : 1) Chil : maak een plan van deze jungle (dorp-wijk) 2) Baloo : de lesgever van Mowgli. Bewijs dat je een goede leerling bent. Noteer de wet en 10 junglenamen. 3) Bagheera : de lenige jager. In de omtrek (15 m) vindt ge Bagheera (O.W.) die je tonen moet dat je lenig bent. Zaklopen, zes maal achteruit touwtje springen. 4) Kaa : 2 touwen zoeken die elk 1 m. lang zijn. De uiteinden verbinden met een platte knoop. 5) Koele Holen : loop tot een (aangeduid) terrein. Om Mowgli te redden moet je het puin opruimen (kegelen). 6) Bandars : naäpen : teken de figuurtjes na van dit blad (aantal door mekaar getekende maar niet te moeilijke figuren). 7) Mowgli : je hebt me gered, vertel vlug dit heuglijke nieuws aan Akela.

Wij vonden nog volgende activiteiten op dit thema

IV.