Kabeljauw

Uit FOSwiki

Missie

FOS Open Scouting is een actief-pluralistische, internationaal gerichte scouts- en gidsenbeweging. Open Scouting is een plezierige vrijetijdsbesteding. Alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar zijn welkom.

Als vrienden helpen we elkaar groeien tot volwaardige en waarde(n)volle mensen in de maatschappij. Hiervoor gebruiken we de wet en belofte als leidraad.

Samen gaan wij op zoek naar meer zingeving voor ons bestaan in wederzijds respect. Zo bouwen wij aan een betere, meer democratische wereld.