Kampevaluatie

Uit FOSwiki

Deze pagina is een onderdeel van de pagina Op kamp.
Je kan er verder doorklikken naar allerhande praktische kampinformatie.

Misschien is het de gewoonte dat de takraad of de volledige eenheidsraad in de weken die volgen op het kamp een terugblik houden op deze belangrijke gebeurtenis. Dergelijk moment kan heel leerrijk zijn. Het is het ogenblik om kritisch de volledige kampsituatie te bespreken. Zowel positieve als negatieve facetten van het kamp moeten besproken en genoteerd worden. Noteer vooral werk en verbeterpunten. Deze nota’s kunnen dan de basis zijn voor het volgende kamp.

De sfeer rond een kampevaluatie is van zeer groot belang. Wacht dus niet te lang met je evaluatie. Een terugkeer naar die kampsfeer kan zeker bevorderd worden door het projecteren van de kampdia’s, bekijken van foto’s, kampkrant, kampverslagen,... Plezierige voorvallen, maar ook de minder aangename momenten zijn achteraf sfeerscheppende elementen.

OPMERKING

 • Sommige leiders komen weinig of niet aan bod of worden beperkt in hun uitdrukkingsmogelijkheden. Verbaal evalueren is voor sommigen een karwei.
 • Jonge leiders hebben andere interesses in het kampgebeuren. Ook hun meningen moeten aan bod komen.
 • Om besluitlozen mee te laten werken en/of om de dominerende figuren te nivelleren tot het totale groepspatroon, is het noodzakelijk andere methodieken te gebruiken dan het gewoon praatsysteem.
 • Leiders hebben inspraak ook na het kamp. Geef ze de kans : medebeheer is een van de pijlers in scouting.
 • Een rustige atmosfeer is noodzakelijk. Neem er voldoende tijd voor. Maak dat alle spanningen in de leidersploeg die op het kamp aanwezig waren, verdwenen zijn.


Het onderwerp van de evaluatie

Bedenk eerst op welke vragen je de evaluatie wil focussen. Zorg dat op elk van deze vragen een duidelijk antwoord geformuleerd wordt. Deze besluitvormingen moeten aanwijzingen kunnen vormen om het volgend jaar nog beter te doen. Enkele mogelijke vragen:

 • Hebben we ons doel (vb. “Een plezierige beleving van de vrije tijd voor jongens en meisjes samen tijdens 10 dagen buitenleven.”) bereikt op kamp?
 • Hebben we de extra mogelijkheden die het kamperen biedt voldoende benut? In hoeverre?
 • Hoe was de samenwerking binnen de leidingsploeg?
 • Was de voorbereiding tijdig in orde?


Hoe kun je te werk gaan?

Bespreken van deelaspecten

Een mogelijkheid om even door te dringen tot de inhoud van een kamp, is een rangschikking laten opmaken van deeldoelen in orde van belangrijkheid.

Hieronder vind je 10 van deze deeldoelen. Laat je leiders ze even rangschikken in orde van belangrijkheid. Deze lijst is niet beperkend, ze kan ook aangevuld worden.

 • Het spel : de voornaamste activiteit
 • Leren hun plan trekken
 • Scouts en gidsen in moeilijke omstandigheden leren leven
 • Jonge mensen in de natuur leren leven
 • De sfeer waarin geleefd wordt op kamp
 • Actief scoutstechnieken beoefenen
 • Contacten met de plaatselijke bevolking (werkomstandigheden – maatschappijbewuster maken)
 • Zware tochten en droppings
 • Leiding en leden samen een kamp laten voorbereiden, uitwerken en bespreken
 • Een kampthema waar alles rond draait en waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan

Wanneer elk voor zich zelf deze punten gerangschikt heeft kan men tot een totaalbeeld komen voor de ganse groep, door de resultaten naast elkaar te plaatsen op een groot blad papier. Achteraf kan men vragen aan die leiders, welke een of ander punt anders beoordelen dan de meerderheid van de groep, “het waarom” van hun mening te geven. Op deze wijze kan men de kernvragen naar doel, mogelijkheden, samenwerking en voorbereiding benaderen. Even goed kan men binnen die meerderheid de motivatie nader bekijken.

Bespreken van stellingen

Een andere mogelijkheid is een bepaalde stelling naar voor brengen

VOORBEELD
Op kamp moeten de jongens en meisjes voortdurend actief betrokken worden in de activiteiten. Tijd voor vrij spel is uit den boze.

De pro’s en contra’s nemen links en rechts plaats. Deze zonder mening nemen plaats achteraan. Naargelang de argumentatie kan men van groep veranderen en kunnen deze zonder mening ook een plaats gaan innemen in het debat. Beperk echter de tijd voor elk van deze stellingen.


Dit zijn enkele suggesties. Er bestaan nog andere methodes om de leidersploeg voldoende te sensibiliseren rond het kampgebeuren.

TIP

 • Vele eenheden laten ook aan de ouders inspraak na een kamp.

Dit kan gebeuren bij het projecteren van de kampdia’s of op een ouderavond.

 • Alle concrete afspraken rond materiaal, financiën, voorbereidingen moeten genoteerd worden om op het juiste ogenblik te kunnen worden uitgevoerd.

Meer info

Evalueren