Kat en muis

Uit FOSwiki


Oxo.png
Kat en Muis

Auteur: TRAVO
Type: klein spel

Spel:
Doel: Kat moet muis pakken

Opstelling: De hele groep, buiten de kat, de muis en de fluiter, gaan in rijen staan op een armlengte van elkaar, zodat ze samen een rechthoek vormen. Per rij legt iedereen zijn armen op de armen van de persoon naast hem, zodat een soort gangen gevormd worden waardoor kat en muis moeten lopen..

Spel: Iemand heeft een fluitje.Wanneer er gefloten wordt, draait iedereen een kwartslag en houdt opnieuw de armen vast van de perso(o)n(en) die dan naast hem staan. Zo krijg je een rechthoek waarbij de gangen regelmatig van richting veranderen, terwijl daarin de kat de muis probeert te vangen. Getikte muis wordt kat.


Materiaal: fluitje