Keuze eenheidsleiding

Uit FOSwiki

Voor sommigen is het een roeping, voor anderen een normale voortzetting van hun engagement als takleid(st)er (TL). Af en toe is het zelfs een negatieve keuze (‘omdat niemand anders het wil doen’). Eenheidsleid(st)ers (EL) en assistent-eenheidsleid(st)ers (AEL): ze worden soms geprezen, soms verguisd. En dan vaak nog eens op hetzelfde moment. Kan je wel voor iemand goed doen? Één ding is echter zeker. Een eenheid kan niet zonder hen. Bij de keuze van eenheidsleiding ga je als eenheid dus best niet over één nacht ijs. Net zoals de persoonlijke keuze van kandidaat-EL’s best een bewuste stap is, verloopt ook de verkiezing op de eenheidsraad (ER) best grondig en doordacht. De verkozene is immers twee jaar lang het gezicht van de eenheid. In het ‘Algemeen Reglement’ (AR) van FOS Open Scouting staan de regels neergepend waaraan alle eenheden van FOS Open Scouting zich houden. Een reglement staat vaak niet alleen, ook nu niet. In dit artikel geven we de nodige toelichting bij de regels en scheppen we duidelijkheid over het verloop van een verkiezingsprocedure. Het volgende is een hulpmiddel om op een correcte manier bewust te kiezen wie de eenheid zal leiden.

Inhoud

Samenstelling eenheidsleiding

Eenheidsleid(st)ers, je hebt ze in alle vormen en maten en in alle mogelijke combinaties. Welke modellen zijn er mogelijk? Combineer je het EL-schap best met je taak als leid(st)er? Of net niet? En met welke drie zaken moet je nu weer verplicht rekening houden?

Drie mogelijke modellen

Tegenwoordig is het al lang niet meer zo dat elke eenheid één EL heeft met één of meerdere AEL(’s). Dit klassieke verhaal wordt in vele eenheden vervangen door andere combinaties. Hou er echter vooral rekening mee dat iedereen in het gekozen systeem moet kunnen functioneren zoals het hoort. Is een groot EL-team met heel wat assistenten werkbaar? Kan één EL het wel bolwerken met slechts twee assistenten? Maak dus een bewuste keuze en laat dat niet alleen afhangen van de ‘traditie’ binnen de eenheid.

Verdeling.jpg

EL met AEL's

Dit is het ‘klassieke’ model. De EL draagt de eindverantwoordelijkheid en wordt hierin bijgestaan door één of meerdere AEL’s.

EL duo (met AEL's)

In het geval van een EL-duo zijn beide EL’s gelijkwaardig en dragen ze dus ook samen de eindverantwoordelijkheid. Ze spreken onderling goed af wie welke taken op zich neemt. Wordt dit duo uitgebreid met één of meerdere AEL’s, dan kunnen dus ook enkele taken worden gedelegeerd aan die AEL(’s).

EL-team (met AEL's)

Het EL-team is in principe hetzelfde model als het EL-duo, alleen zijn er hier nog meer mensen bij betrokken. Drie of meer EL’s dragen samen de eindverantwoordelijkheid. In dit model is het heel belangrijk (ook voor de buitenwereld) om af te spreken wie welke taken op zich neemt. Ook hier kunnen opnieuw één of meerdere AEL’s meedraaien.

Combinatie EL en leiding geven

Er zijn eenheden waar een EL ook leid(st)er is bij een van de takken, soms zelfs takleid(st)er. Het leiding geven op zich is al een zwaar engagement. Is het wel combineerbaar met EL-schap? Staat een EL niet beter boven de groep? Kiezen voor combineren of niet? Het een is niet beter dan het andere…

EL en tevens medeleid(st)er

Dat het kan, bewijzen heel wat EL’s wekelijks en soms zelfs dagelijks. Tegenstanders van dit systeem huiveren bij de combinatie van zoveel engagement. Maar als je hier bewust voor kiest en gesteund wordt door je leidingsploeg heeft het veel voordelen. Je bent immers nog steeds medeleid(st)er, ook al ben je EL. Zo weet je waar je leiding mee bezig is. Ze zullen je wellicht ook makkelijker iets vragen. Jij kan hen ook makkelijker om hulp vragen. Een ander voordeel is dat je volop aan scouting blijft doen en elk weekend met je leden kan spelen. Je haalt hier zeker voldoening uit. Verder ken je je leden bij naam, doe je vaker een babbeltje met de ouders en zie je zelf ook nog eens kans om in de modder te rollen. Uiteraard zijn er ook evenveel nadelen, waarvan de ‘werkdruk’ er slechts één is. Hier komt de steun van je medeleiding goed van pas. Als EL is het belangrijk om overzicht te houden. Als iedereen veel taakjes opneemt, maken ze jouw werk lichter. Maar niet alles kan je delegeren. Je bent en blijft het gezicht van je eenheid naar de buitenwereld. Er kunnen ook nog een heleboel andere problemen en vragen opduiken. Wat als er een conflict is tussen leid(st)ers van ‘jouw’ tak, met die van een andere? Kan je dan objectief blijven? En wat als er op kamp plots problemen zijn? Laat je je takactiviteit dan maar meteen vallen? Of wat als de ideeën van de leid(st)ers uit jouw tak botsen met de weg die jij als EL wil inslaan? Hoe ga je daarmee om?

Enkel EL

Als je ‘enkel’ een engagement als EL aangaat, dan zou je plots een zee van tijd moeten hebben om op een andere manier met scouting bezig te zijn. De volledige eenheid heeft nu je onverdeelde aandacht. Je kan vooruitblikken en terugblikken. Je kan de ene week een takraad met de beverleiding bijwonen, en de volgende week aanschuiven bij de seniortak. Je kan je ook makkelijker vrijmaken voor algemenere taken die moeten gebeuren en je bent vlotter beschikbaar voor ouders voor, tijdens en na de activiteiten. Een ander groot voordeel van deze formule is dat je rol voor iedereen, zowel leid(st)ers als ouders, duidelijk is. Je bent dan ook veel meer de neutrale persoon. Je kan onbevooroordeeld discussiëren over welke budgetten aan welke takken worden toegekend. Bij leidingsverdelingen ben je dan wel nauw betrokken, maar geen betrokken partij. Het grote nadeel hier is dat je meer tijd zal moeten investeren in het leren kennen en begrijpen van je leidingsploeg. Want willen of niet, nu zweef je er een beetje ‘boven’. Je moet dus zorgen dat je aanspreekbaar blijft, zodat je weet wat er leeft.

Aan jou de keuze ...

Wat vinden je leid(st)ers ervan? Wat is de traditie in je eenheid? Is de tijd rijp voor verandering? Waarbij voel jij je het best? Kan je de tijdsinvestering aan om én leid(st)er én EL te zijn? … Uiteindelijk is het aan jou om in te schatten wat haalbaar en wenselijk is. Het is vooral belangrijk dat je er goed over nadenkt. Word je gedwongen (vb. wegens een tekort aan leiding) om naast het EL-schap ook leid(st)er te zijn, dan doe je elke ‘taak’ misschien maar half…

De Spelregels: Het Algemeen Reglement

Een EL moet verkozen worden door de eenheidsraad. Dat is duidelijk. In het ‘Algemeen Reglement’ van FOS Open Scouting staan er nog drie andere zaken die je moet volgen bij de verkiezing van EL’s:

 • Tenminste één van de (A)EL’s is van het andere geslacht dan de andere (A)EL(’s).
 • Een EL moet tenminste 21 jaar oud zijn bij zijn of haar aantreden.
 • Een mandaat is beperkt tot drie termijnen van maximaal twee jaar.

Wat als een EL zich wil laten verkiezen voor een termijn van maar één jaar? Wat als een EL pas 21 wordt in oktober? Op deze – en andere – zaken is een afwijking mogelijk. Deze moeten dan wel op voorhand door de eenheidsraad gestemd worden vóór tot de verkiezing van een EL wordt overgegaan. Meer hierover lees je in ‘Uitzonderingen’.

Gemengde werking

Tenminste één van de AEL’s is van een ander geslacht dan de EL. Als je eenheid een EL-team of EL-duo heeft, moeten beide geslachten hierin vertegenwoordigd zijn.

Minimumleeftijd is 21 jaar

Een eenheidsleid(st)er is tenminste 21 jaar oud bij zijn of haar aantreden. In het geval van een EL-duo of een EL-team is minstens één van de EL’s 21 jaar oud bij aanvang van de termijn. De EL’s ouder dan 21 jaar dragen dan de eindverantwoordelijkheid over de eenheid tot de andere verkozen EL’s ook 21 jaar zijn. Daarna wordt die verantwoordelijkheid gedeeld.

Mandaat is beperkt

Het is niet de bedoeling dat iemand eenheidsleid(st)er is voor het leven. Dit geeft weinig kansen tot vernieuwing en beknot de groeimogelijkheden van anderen. Het ‘Algemeen Reglement’ van FOS Open Scouting stelt dan ook dat het aantal termijnen voor het mandaat van EL beperkt is tot drie termijnen van maximaal twee jaar gedurende zijn of haar FOS-loopbaan. Dit hoeven geen drie opeenvolgende termijnen te zijn.

TIP


VRAAG & ANTWOORD

 • Wat als je halverwege een termijn stopt? Dit telt mee als een volledige termijn van twee jaar.
 • Wat als je je per uitzondering laat verkiezen voor een termijn van één jaar? Dit telt mee als een volledige termijn van twee jaar.
 • Als ik zes jaar EL was in bijvoorbeeld hetzelfde EL-duo, mag ik dan nog eens zes jaar EL zijn in bijvoorbeeld een EL-team? Het antwoord is ‘nee’. Termijnen zijn steeds te persoonlijken titel. Dit wil zeggen dat als iemand één termijn lang EL was in een EL-team, dan kan hij of zij daarna verkozen worden voor een nieuwe, tweede termijn binnen een ander EL-systeem, maar het mandaat blijft steeds beperkt tot drie termijnen van twee jaar.
 • Wat gebeurt er met je termijn wanneer iemand uit je EL-team of EL-duo halverwege de termijn ontslag neemt? Alle EL’s uit het team hebben één termijn van twee jaar ‘verbruikt’. Er dienen in dit geval nieuwe verkiezingen plaats te vinden, want de samenstelling van het team (en vaak ook het evenwicht) is gewijzigd.
 • Wat gebeurt er met het mandaat van AEL’s als er nieuwe verkiezingen zijn? Bij een (her)verkiezing van EL’s vervallen ook de mandaten van AEL’s en moet de eenheidsraad zich hier opnieuw over uitspreken. Het aantal termijnen om AEL te zijn, is onbeperkt.


Verkiezingsprocedure

Zoals je ziet start onderstaande ‘ideale’ tijdslijn zeer vroeg in het scoutsjaar. Dit is zo omdat we vinden dat bewust omgaan met een EL-verkiezing belangrijk is. Op deze manier is er steeds voldoende tijd voor elke stap. Want kiezen en vooral bewust kiezen is veel meer dan zomaar een bolletje kleuren op de dag van de verkiezingen.

Road map

Roadmap.jpg

Alle stappen die in bovenstaande ‘Road Map’ staan opgesomd, worden verder in dit artikel uitgebreider toegelicht. Bekijk deze tijdslijn als een voorstel om de EL-verkiezing in jouw eenheid aan te pakken.

De melding (september-december)

“Zo vroeg?” is een reactie die we vaak te horen krijgen van mensen die deze tijdslijn bekijken, maar alles tijdig in gang zetten is geen overbodige luxe. Op die manier zet je mensen aan het denken, want velen zien zichzelf niet als EL. Je hebt ook meer kansen om met mensen te praten, uit te leggen wat een EL allemaal doet, ...

Geef voldoende informatie

Het belangrijkste is dat iedereen uit de eenheidsraad duidelijkheid krijgt. Los van het feit of je zelf al dan niet kandidaat zal zijn, mag je mensen hiermee niet overrompelen. Iedereen heeft tijd nodig om voor zichzelf knopen door te hakken, geef hen dan ook die tijd. Zorg er zeker ook voor dat je de nodige informatie geeft over wat er verwacht wordt van een EL in je eenheid (takenpakket, engagement, verantwoordelijkheid, …). Zo krijgen eventuele kandidaten een beetje zicht op wat het is om EL te zijn.

Pols zelf naar geschikte kandidaten

Soms is het niet voldoende om te laten weten dat er een stoeltje vrijkomt. Spreek leid(st)ers met potentieel eens persoonlijk aan. Misschien is het feit dat jij capaciteiten in hen ziet het duwtje dat ze nodig hebben om te kandideren voor een functie als (A)EL.

Kandidatuurstelling (januari-maart)

Nadat de volledige leidingsploeg op de hoogte is gebracht van het feit dat er dit scoutsjaar verkiezingen zullen plaatsvinden, kom je in de tweede fase van de ‘Road Map’: de kandidatuurstellingen. Het is de taak van de EL in functie om via de gebruikelijke kanalen (op ER, via e-mail) een oproep naar kandidaten te lanceren.

Nieuwe kandidaten melden zich bij de EL

Aan wie moeten de kandidaturen bekend gemaakt worden? Aangezien het de huidige EL is die oproept tot nieuwe verkiezingen, is het ook logisch dat alle kandidaturen (AEL of EL) aan hem/haar bekend gemaakt worden.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Afhankelijk van de functie waarvoor je kandideert zijn er andere verwachtingen:

 • EL: iedereen die lid is van de eenheid en een minimumleeftijd van 21 jaar zal hebben bij de start van het mandaat kan zich kandidaat stellen voor de functie van EL. Daarnaast is het zo dat het aantal termijnen als EL die vastgelegd zijn in het ‘Algemeen Reglement’ van FOS Open Scouting, niet mogen overschreden worden. Het mandaat van EL is immers beperkt tot drie termijnen van maximaal 2 jaar.
 • AEL: elk lid van de eenheid kan zich kandidaat stellen voor de functie van AEL.

Moeten AEL(’s) gesteund (voorgedragen) worden door de toekomstige EL(’s)? Dit hoeft in principe niet, maar toch raden we dit aan. Laat de kandidaten voor de eigenlijke verkiezing al eens samen zitten om elkaars visie af te toetsen en om elkaar beter te leren kennen. Deze denkoefening kan meteen ook gebruikt worden door de kandidaten om zich inhoudelijk wat voor te stellen op de eenheidsraad.

In welk model kandideer je?

Beslis samen voor welk model je gaat:

 • EL met AEL(’s)
 • EL-duo (met AEL’s)
 • EL-team (met AEL’s)

Verkiezing zelf (april-juni)

Maak de datum en de kandidaten ten minste drie weken voor de verkiezing bekend

Stel de kandidaten voor op de eenheidsraad voorafgaand aan de eenheidsraad waarop de verkiezingen worden gehouden. Kies op dat moment samen een datum voor de verkiezing (als die nog niet werd opgenomen in je jaarplanning). Voor de afwezigen zorg je dat alles genoteerd wordt in het verslag, dat via de gebruikelijke kanalen verspreid wordt.

Bij voorkeur leidt de huidige EL de stemming in goede banen

De huidige EL is als voorzit(s)ter van de eenheidsraad de geschikte persoon om de stemming in goede banen te leiden. Stelt de huidige EL zich echter opnieuw kandidaat, dan is het aangewezen de verkiezing door iemand te laten leiden die geen kandidaat is. Dit hoeft geen lid van de eenheidsraad te zijn, maar als het om een extern iemand gaat, heeft deze uiteraard geen stemrecht. Indien de eenheidsraad hier geen consensus over bereikt, dan is het leiden van de verkiezing de taak van de oudste en de jongste leid(st)er (die geen kandidaat zijn).

Alle leden van de huidige eenheidsraad mogen stemmen

Alle leden van de ER op het moment van de stemming hebben persoonlijk stemrecht. Dit zijn:

 • alle actieve leid(st)ers.
 • de huidige (assistent-)eenheidsleiding. Elke persoon heeft een stem, of het nu om een EL-team gaat of niet.

Indien de verkiezingen, door gelijk welke omstandigheden, pas laat in het scoutsjaar vallen (eind augustus ten laatste) kan beslist worden dat de nieuwe leid(st)ers (net overgekomen Seniors) ook een stem krijgen. Toch maken we de volgende bedenking: nieuwe leid(st)ers kennen de kandidaten vaak niet. Ze weten niet wat ze al dan niet mogen verwachten van een (assistent-) eenheidsleiding. Onderbouw je verkiezing dan ook op een goede manier.

Volmachten gebruiken kan, maar vermijd dit liever.

We gaan ervan uit dat zoveel mogelijk leiding aanwezig is op de stemming en dat hier bij de keuze van de datum ook rekening mee wordt gehouden. Toch willen we de mogelijkheid openlaten om door middel van een volmacht een stem uit te brengen. Voor volmachten gelden volgende regels:

 • Elk lid van de eenheidsraad kan een volmacht geven aan een ander lid van de eenheidsraad om in zijn/haar naam een stem uit te brengen.
 • Elk lid van de eenheidsraad kan slechts beschikken over de volmacht van één ander lid.
 • De volmachtgever zorgt voor een formulier waarop hij/zij verklaart aan persoon X een volmacht te geven. Dit formulier dient gehandtekend te zijn door de volmachtgever en wordt voor de start van de verkiezing afgegeven.
 • De volmacht staat op naam van de volmachtkrijger en kan dus niet worden doorgegeven.
 • De volmachtgever kan vooraf zijn of haar voorkeuren mondeling doorgeven aan de volmachtkrijger, maar het is uiteindelijk de volmachtkrijger die de extra stem naar eigen goeddunken gebruikt op de ER.
 • Mochten er voorafgaand aan de verkiezing afwijkingen (zie verder) gestemd moeten worden, dan tellen deze volmachten ook mee.

VOORBEELD

VOLMACHTFORMULIER

Bas Barends [naam volmachtgever], lid van de eenheidsraad van 163° FOS Open Scouting De Arassaris [naam eenheid], geeft hierbij volmacht aan Betty Barends [naam volmachtkrijger], eveneens lid van de eenheidsraad om bij stemmingen tijdens de eenheidsraad van 01/05/2013 [datum verkiezingen] op te treden in zijn/haar naam.
X [handtekening volmachtgever]


Wanneer is iemand verkozen?

Om geldige verkiezingen te houden, dien je rekening te houden met een aantal formaliteiten:

 • Minimum 2/3e van de stemgerechtigden moet aanwezig zijn of via een volmacht vertegenwoordigd zijn.
 • Stemmen op personen verloopt anoniem en schriftelijk.
 • We gaan ervan uit dat iedereen een mening heeft, maar toch willen we een opening laten voor mensen die zich wensen te onthouden. Deze onthoudingen worden echter NIET van het totaal van de stemmen afgetrokken.
 • De persoon of personen die de verkiezing leiden gaan na de stemming over tot het tellen van de stemmen. Laat dit nooit aan één persoon over, maar doe dit minimum met twee.
 • Als kandidaat moet je steeds meer dan de helft van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigden overtuigen van je capaciteiten.

TIP

CONFLICT

In geval van een conflict zoekt de eenheidsraad een neutraal persoon in zijn omgeving (iemand van de Stam, ex-EL, oud-leider) om te bemiddelen. Lukt het de ER niet om via deze bemiddeling de knopen door te hakken, dan kan gevraagd worden aan FOS nationaal om een bemiddelaar te sturen.


Berekeningswijze

Stemmen.jpg

VOORBEELD

De eenheidsraad bestaat uit 27 personen waarvan er 23 aanwezig zijn en waarvan er 3 een volmacht hebben gegeven aan een ander lid van de eenheidsraad. In totaal zijn er dus 26 personen aanwezig of vertegenwoordigd, dus de stemming kan doorgaan (18 was hier het minimum).
Voorbeeld 1: Tijdens de stemming zijn er 3 mensen die zich onthouden, 4 stemmen tegen en 19 stemmen voor. 19 stemmen zijn voldoende om verkozen te worden (14 was hier het minimum).
Voorbeeld 2: Tijdens de stemming zijn er 6 mensen die zich onthouden, 8 stemmen tegen en 12 stemmen voor. Aangezien er minder ‘voor’-stemmen zijn dan ‘de helft + 1’ (dat zouden namelijk 14 stemmen zijn), is de kandidaat niet verkozen.


Stemschema

Procedure.jpg

Overdracht (juli-augustus)

Betrek alvast de toekomstige eenheidsleiding

De verkiezing van een toekomstige EL gebeurt bij voorkeur enkele maanden voor de effectieve overdracht. Maak gebruik van deze periode om samen al een aantal zaken door te nemen (financiën, jaarplanning, kamp, …).

Bekrachtiging door de Federaal Verantwoordelijk

De verkiezing van een EL moet bekrachtigd worden door de Federaal Verantwoordelijke (FV). Dit is niet nodig voor AEL’s. Het volstaat om het formulier ‘Samenstelling Eenheidsraad’ tijdig door te spelen aan FOS nationaal.

Uitzonderingen

Het is mogelijk dat de eenheidsraad (mits bekrachtiging door de FV) afwijkingen toestaat op het Algemeen Reglement. De algemene regels zijn dat een mandaat beperkt is tot drie termijnen van twee jaar, dat een EL minstens 21 jaar oud moet zijn bij zijn of haar aantreden en dat tenminste één van de (A)EL’s van het andere geslacht moet zijn.

De eenheidsraad kan afwijkingen goedkeuren

Enkel en alleen de eenheidsraad kan afwijkingen goedkeuren. Alle afwijkingen op het Algemeen Reglement dienen vóór de eigenlijke verkiezingen gestemd te worden.

TIP


DE REGELTJES

 • 2/3e van het totaal aantal stemmen (aanwezige stemgerechtigden + volmachten) moet elke afwijking afzonderlijk bij handopsteking goedkeuren.
 • In het verslag van de vergadering moet duidelijk vermeld worden welke afwijkingen al dan niet goedgekeurd werden, eventueel met motivatie.
 • Na het stemmen van de afwijking kan overgegaan worden tot de eigenlijke verkiezing.


De FV bekrachtigt de afwijking

Omdat er afwijkingen gestemd worden op het Algemeen Reglement dient ook de FV dit te bekrachtigen. Volgende stappen moeten na de eenheidsraad gezet worden:

 • De afwijking wordt zo snel mogelijk gemeld aan de FV, samen met een korte motivatie.
 • De FV kan de afwijking goed- of afkeuren. In het eerste geval is de verkiezing geldig. Bij een afkeuring moeten er nieuwe verkiezingen worden gehouden.

Opgelet!

Afwijkingen zijn éénmalig en blijven dus NIET van kracht bij verkiezingen in de toekomst, tenzij ze natuurlijk opnieuw gestemd en goedgekeurd worden.

Ramp o ramp... Er zijn geen geldig verkozen kandidaten

Het is natuurlijk altijd mogelijk dat er geen kandidaten te vinden zijn om de rol van eenheidsleid(st)er op zich te nemen. Of misschien waren er wel kandidaten, maar kregen die niet het vertrouwen van de leid(st)ersploeg. In dat geval blijft de zoektocht naar een nieuwe EL doorgaan. Hiervoor is nog tijd tot de huidige EL zijn das aan de haak hangt op het einde van het scoutsjaar (31 augustus). Maar ook na die periode moet de eenheid blijven draaien, EL of geen EL …

Situatie 1: Er kwamen geen kandidaturen binnen

Indien er geen kandidaturen binnengekomen zijn, dan dient de zoektocht naar kandidaten verder te gaan. Bespreek dit op elke komende eenheidsraad en pols gericht bij mensen. Eenmaal er kandidaten gevonden zijn, kan de verkiezingscyclus verder gaan.

Situatie 2: De kandidaten behaalden geen meerderheid

De situatie is vergelijkbaar met deze hierboven en bijgevolg is de te volgen procedure dezelfde. In dit geval kan je natuurlijk wel op zoek gaan naar redenen waarom de kandidaten niet werden verkozen. Kunnen drempels weggewerkt worden? Kunnen deze kandidaten aangemoedigd worden om zich nogmaals kandidaat te stellen? Of begint de zoektocht helemaal van nul?

Situatie 3: Het scoutsjaar start zonder verkozen EL

In dit geval wordt er best aan de huidige EL gevraagd om de zaak ad interim nog even draaiende te houden. Hij/zij zal hierin bijgestaan worden door de takleid(st)ers. Hun eerste prioriteit is het zoeken naar opvolging en dus kandidaten. Eenmaal één of meerdere kandidaten gevonden zijn kan de verkiezingscyclus opnieuw van start gaan. Indien de huidige EL dit niet ziet zitten, is het aan de takleid(st)ers om de bevoegdheid van de EL op zich te nemen. In het geval dat de huidige EL de kandidaat was die niet verkozen is, dan gaat de bevoegdheid van de EL direct over naar de takleid(st)ers bij het einde van het mandaat van de EL.

En wat na de verkiezingen?

Bied ook na 1 september nog je hulp aan

Als je dacht dat het werk er na 1 september voor de oude EL volledig opzit, dan is dat wat kort door de bocht. Niets is belangrijker dan doorstroming! Heel wat zaken vragen wat uitleg van een expert en op dat moment is dat niemand minder dan de oud-EL. Ga eens samen zitten met de nieuwe EL(’s) om een aantal zaken te overlopen en bied je hulp aan. Waarmee moeten ze rekening houden als ze een nieuwe begroting opmaken? Welke zaken mogen ze zeker niet vergeten bij het opstellen van een jaarplanning? Hoe zit het met de kampen en de kamplocaties? Enz. Geef de nieuwe ploeg vrijblijvende tips mee, maar overdonder hen niet met informatie en laat hen vooral hun eigen weg zoeken. Zorg ervoor dat ze weten dat ze steeds op jouw expertise beroep kunnen doen en dat je klaar staat om hen uit de nood te helpen, maar dring je niet op. Weten dat er iemand is bij wie je met je vragen terecht kan, is een hele geruststelling!

Gedurende het mandaat

In het ‘Algemeen Reglement’ van FOS Open Scouting lezen we: “De EL is belast met de leiding van de eenheid als geheel en voor de uitoefening van zijn functie is hij verantwoording verschuldigd aan de FV.” De eenheid als geheel is niet min. Het is dan ook niet mogelijk om een concreet overzicht te geven van alle mogelijke taken die een EL moet behartigen. Dit is ook niet in elke eenheid hetzelfde. We lichten hier expliciet nog enkele puntjes toe.

Stemrecht op de eenheidsraad

Elke EL en AEL, al dan niet optredend in team, heeft persoonlijk stemrecht op de eenheidsraad. Elke (A)EL maakt immers ten persoonlijken titel deel uit van de ER.

Ontslag

Een EL of iemand van het EL-team kan steeds ontslag nemen. Een logisch gevolg is dat er dan nieuwe verkiezingen plaatsvinden. Wat dit inhoudt voor de termijnen van andere leden van het EL-team werd al beschreven onder de hoofding ‘Het mandaat is beperkt’. Het ontslag moet meteen meegedeeld worden op de eerstvolgende eenheidsraad en moet gemotiveerd worden.

Afzetting

Wanneer iemand om een grondige reden geen vertrouwen meer heeft in een EL, kan hij of zij op de eenheidsraad ‘een motie van wantrouwen’ indienen. Een motie van wantrouwen is een gemotiveerde vraag om een persoon uit zijn/haar functie te ontzetten. De motie moet op de volgende eenheidsraad toegelicht worden. Zowel de indiener van de motie als de EL tegen wie de motie ingediend wordt zetten op de ER hun standpunt uiteen. Om een EL af te zetten moet de motie natuurlijk ondersteund worden door een meerderheid van de eenheidsraad. Net zoals bij een verkiezingsprocedure moet minstens 2/3e van de stemgerechtigden aanwezig zijn of via volmacht vertegenwoordigd zijn. Indien dit het geval is kan overgegaan worden tot de stemming van de motie. Indien tenminste ‘de helft + 1’ van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigden de motie aanneemt, dan is de EL ontzet uit zijn functie. In dat geval worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Gedurende de overgangsperiode tot een nieuwe EL verkozen is, zijn het de takleid(st)ers die de eenheid runnen.

Opvolging

We kunnen er niet genoeg op hameren, een EL dient de toekomst van de eenheid veilig te stellen, ook na het aflopen van zijn of haar mandaat. Daarom is het zo belangrijk dat een EL in het tweede jaar van de termijn werk maakt van opvolging. Ook als hij/zij kandidaat zou zijn om zichzelf op te volgen, moet er een verkiezingsprocedure opgestart worden. Zo worden alle leid(st)ers er minstens om de twee jaar aan herinnerd dat het EL-schap iets is wat ook binnen hun bereik kan liggen …