Klasse- & Badgewerking

Uit FOSwiki

Doel

Klasse- en badgewerking is een manier om de persoonlijke groei van kinderen en jongeren te stimuleren. Via Klasse- & Badgewerking wordt een kind of jongere uitgedaagd nieuwe dingen te ontdekken, en zichzelf in een aantal vaardigheden te bekwamen. Klasse- & Badgewerking zet aan om ongekende talenten te leren kennen. Op die manier wordt duidelijk, dat iedereen iets heeft waar hij/zij goed in is. Zich nuttig, bekwaam,... voelen draagt bij tot het zelfrespect van elk individu.

Werkwijze

Het systeem klasse- en badgewerking draait om positieve aanmoediging van elk lid om bij te leren, te ontdekken, creatief te zijn. Dit komt in elke tak terug. Voor de werkbaarheid wordt Klasse- & Badgewerkingwerking opgesplitst in klassewerking en badgewerking.

Klassewerking

Klassewerking is bedacht als een soort basispakket. Het zijn de basisvaardigheden die je nodig hebt om volop aan het scouts- en gidsenspel te kunnen deelnemen.

Sommige eenheden beschouwen dit als een 'verplicht' pakket. Nu wordt niemand natuurlijk graag verplicht tot iets, dit is doorgaans geen positieve motivatie. Het gaat echter wel om een basispakket, het zou dus voor iedereen haalbaar moeten zijn.

Door aan dit basispakket een beloning te koppelen (het klassekenteken, erkenning voor de geleverde inspanning door leiding en groep) stellen we de leden een duidelijk doel voor ogen waarnaar ze kunnen werken. Het systeem is er dus om de leden aan te moedigen dit basispakket onder de knie te krijgen.

Bevers-Zeehonden (Persoonlijke vooruitgang bij Bevers-Zeehonden) - Welpen (Teerpoot- en Sterrenwerking) - JVG's-Apiranten (Teervoet) - VG's-Juniors (Tweede-klaswerking)

Badgewerking

Sportieve fietsers, creatieve toneelspelers, rasechte woudlopers,... In elke tak kom je wel 'specialisten' tegen.

Badgewerking (ook wel interessewerking genoemd) is bedoeld om in te spelen op deze 'specialiteiten'. Het geeft je leden de kans om zich te verdiepen in hun interesses, er nog meer in uit te blinken en op die manier zijn/haar kennis en vaardigheden in dienst te kunnen stellen van de patrouille, tak of eenheid. Erkenning krijgen ze onder de vorm van een badge. Elk lid kan deelnemen aan de interessewerking en zal er een interessepunt in kunnen vinden waarin hij of zij zich graag wil bekwamen.

De badges zijn onderverdeeld in vier categorieën:

  • Interessebadges: naargelang de individuele interesses van het kind.
  • Dienstbadges: badges staan in dienst van de gemeenschap en zijn erop gericht anderen te helpen.
  • Gemeenschappelijke badges: worden in groep of per patrouille afgelegd.
  • Nautische badges

Badgewerking Welpen -Badges_jvg - VG's-Juniors

Ondersteunende producten

  • Welpen vinden alle informatie over (en achtergrondinformatie voor) Teerpoot-, Sterren- en Badgewerking in het Welpenboekje.
  • De Klasse- en badgewerking voor de oudere takken is aan herwerking toe. Daarom is er op dit moment geen ledenproduct waarin klasse- en badgeproeven zijn opgenomen. Je vindt de oude proeven op de wikipagina's teervoet en tweede klas. Deze proeven kan je zelf verwerken in je werking: maak er kaartjes op zakformaat van of print ze op A5-blaadjes, zodat je leden ze kwijt kunnen in hun Scoutsgids of ...
  • De nodige achtergrond voor teervoet- en tweede klasproeven over scoutstechnieken vinden JVG's-Aspiranten en VG's-Juniors in de Techniekengids. Achtergrondinformatie over wet & belofte, het ontstaan van scouting, en dergelijke meer vinden ze terug in het gedeelte 'Typisch Scouting'.

Meer info