Klein persoonlijk plekje

Uit FOSwiki


Oxo.png
Een klein persoonlijk plekje

Auteur: Scouts et Guides Pluralistes de Belgique
Tak(ken): Bevers-Zeehonden, Welpen, JVG's-Aspiranten, VG's-Juniors, Seniors
Type: klein spel

Spel:
Doelstelling:

  • Versterken van zelfkennis door onze relatie met de natuur
  • Ontdekken van onze natuurlijke omgeving

Duur: Van 15 tot 45 minuten afhankelijk van de leeftijd van de groep

De leider vraagt aan alle leden van de groep om een klein plekje uit te kiezen waar ze zich goed voelen. Dit kan van alles zijn: zittend onder een boom, in het midden van een veld, op een open plek in het bos, bij een vijver of meer, naast een oude stenen muur, … Zo zal elke deelnemer een eigen klein persoonlijk plekje (KPP) hebben.

De plaats moet betrekkelijk klein zijn (maximum enkele vierkante meters) en persoonlijk genoeg om een gevoel van er thuis horen te creëren. Er moet dan ook een behoorlijke afstand zijn tussen de verschillende KPP’s om iedereen de nodige rust en stilte te kunnen geven.

Regelmatig (gedurende het kamp, of tijdens activiteiten) kan elke jongere wat tijd spenderen in zijn KPP. Deze tijd zou niet te kort (de deelnemers moeten kunnen profiteren van de atmosfeer in hun KPP), maar ook niet te lang (om verveling te voorkomen) zijn.

De deelnemers kunnen er doen wat ze willen (uiteraard alles in respect voor de natuur): observeren, schrijven, tekenen, … en het nodige materiaal meenemen dat ze nodig hebben: papier, potloden, verrekijker,… Als de dagen voorbijgaan zullen zich meer en meer vertrouwd voelen met hun KPP, met de dieren, de planten, de geuren en de geluiden van de natuur. Wat ze eerst zagen als ‘onbekende grond’ zal hen meer en meer vertrouwd worden.

Bemerkingen:

De leider kan mogelijkerwijs een discussie organiseren met de groep waarin elke deelnemer zou moeten kunnen uitdrukken wat hij of zij voelt, wat ze zagen, wat ze ontdekten of ervoeren gedurende de tijd in hun KPP.

Deze fase is niet verplicht. Het is aan de leider om te zien of het nodig is voor de groep. Sommige deelnemers bijvoorbeeld zullen hun intieme momenten niet willen delen met anderen, en dat is hun goed recht.

Met bevers zou de activiteit van nabij opgevolgd moeten worden door de leiding. De duur zou beperkt moeten worden tot een maximum van 15 minuten. De leiding zou constant moeten rondwandelen rond de omgeving waar de leden zich bevinden. De grootte van het gebied dient beperkt te zijn.

Het is aangewezen om deze activiteit niet te organiseren indien de groep te groot is om op een goede manier beheerd te worden.

''Bronvermelding: Scouts & Guides Pluralistes de Belgique, Animer SPI - vivre les différences, fiche A26, 2004 Zij haalden de mosterd dan weer bij Brander P. e.a., educational kit All different All equal Education pack: ideas, resources, methods and activities for informal intercultural education with Young people and adults, Strasburg: European Youth Centre, 1995 ( © Council of Europe)''


Materiaal: Tekenpapier, papier, potloden, vergrootglas, verrekijker, alles wat de deelnemers wensen te gebruiken...