Kringspel (broeders van mowgli 1)

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Kringspel (broeders van mowgli 1)

Auteur: onbekend
Tak(ken): Welpen


Wanneer.png

Duur van het spel: onbekend

Waar.png

Terrein: onbekend

Wie.png

Aantal leden: onbekend
Groepen: onbekend
Aantal begeleiders: onbekend
Taakomschrijving van de begeleiders: onbekend


Wat.png

Thema: Broeders van mowgli 1
Soort activiteit: kringspel

Spelverloop:


Wolven zien Shere Khan loeren op een mensenkind, dat in het bos zit te spelen. Shere Khan wordt door de wolven met gehuil en gebrul weggejaagd. Ze plakken hem tijdens het wegjagen vol met scheldwoorden.

Wolven staan in een kring, waarbinnen Shere Khan als een dolle rondholt. Iedereen probeert de tijger te beplakken met kaartjes (met plakband), waarop geschreven staat: ossen-doder, kikvorsen-eter, vissen-vanger, slach-ter, Lun-gri, jungle-kat. Deze gesplitste woorden kunnen achteraf op een blad papier geplakt worden.

Shere Khan komt naar de raadsrots om het mensenjong op te eisen. Baloe en Bagheera komen ook om de wolven te steunen. Bagheera biedt, in ruil voor het mensenjong, een pas gevangen stier aan. Shere Khan wil niet met lege handen naar huis en wil deze prooi ook bemachti¬gen

In de kring wordt een prooi gelegd die bewaakt wordt door Bagheera en Baloe. Iedereen die in de kring komt probeert de stier te pakken zonder dat de bewa¬kers hem kunnen tikken ( stuk van staart aftrekken) Zolang de wolf nog een stuk van zijn staart over heeft mag hij verder probe¬ren. De bewakers worden regelmatig afgelost.

Shere khan mist zijn prooi en springt in het houtvuur van de houthakkers. De horde vormt een kring. In het midden op de grond is een rode cirkel "het vuur" getekend. De welpen hou¬den elkaar bij de handen vast en proberen elkaar in het vuur te trekken. Wanneer dat gebeurt heeft de welp zijn poten verbrand en moet hij even van de schrik bekomen.

Alle welpen staan op een rij opgesteld. Twee meter achter de welpen staat Baloo. De wolven vragen : “Baloo, welk dier ziet ge?” Baloo kan alle namen noemen, maar noemt hij Shere Khan dan moeten de welpen naar een vooraf aangeduid punt lopen en Baloo tracht hen te tikken. Wie gevangen is, zal samen met Baloo tikken.

Welpen in kring. Shere Khan buiten de cirkel, Mowgli erin. Mowgli mag vrij in en uit, Shere Khan mag tegengehouden worden. Shere Khan zal trachten Mowgli te vangen.

De welpen vormen 2 kringen. Aan iedere kring is een deur. Shere Khan en Tabaqui mogen enkel langs de deur in en uit de kringen. Ze achtervolgen Mowgli die de kringen op gelijk welke plaats verlaten mag.

Materiaal:


kaartjes met scheldwoorden, stierestaart ( bos van verschillende touwtjes die gemakkelijk uit elkaar kunnen getrokken worden), rood krijt.

Waarom.png