Kringspel 2 (junglenamen)

Uit FOSwiki


Oxo.png
Kringspel 2 (junglenamen)

Auteur: Welpenhandboek
Tak(ken): Welpen
Type: klein spel

Spel:
De welpen staan opgesteld in een kring. Eén speler heeft een bal, die hij naar een andere speler werpt onder het uitspreken van één of andere lettergreep (begin van een junglenaam). Hij die de bal krijgt moet onmiddellijk antwoorden door het begonnen woord te voltooien, bv. A… : antwoord : Akela. Daarna gooit hij op zijn beurt de bal naar een andere speler onder het uitspreken van een andere lettergreep. Zij die nu niets weten te antwoorden of verkeerd antwoorden, verliezen.

Variant: in plaats van een lettergreep uit te spreken, roept men een volledige junglenaam. De welp die de bal moet vangen, geeft de betekenis van de naam.