Ledenbehoud

Uit FOSwiki


Van nieuw naar definitief lid

Als je nieuwe leden werft, heb je er niet veel aan als die nieuwe leden na twee weken alweer afhaken. Je moet dan ook voldoende aandacht schenken aan onthaal en opvolging, zodat ze de overstap naar definitief lid maken.

Aanspreken en aanspreekbaarheid

Vaak worden ze vergeten of zelfs bewust vermeden, maar hoe je het ook draait of keert, ouders spelen een belangrijke rol in je jeugdbeweging. Ze geven hun kostbaarste bezit elke week in je handen en moeten erop vertrouwen dat ze het veilig en wel terugkrijgen. Het zijn uiteindelijk zij die beslissen of hun kind naar jullie komt, het kamp betalen, jou vertrouwen. Spreek hen dan ook geregeld aan en vertel hoe hun zoon of dochter het in de groep doet. Zorg er ook voor dat ze bij de leiding terechtkunnen met vragen, opmerkingen, problemen, of gewoon voor een gezellige babbel. Maak voldoende duidelijk bij wie ze terechtkunnen en hoe en wanneer dit mogelijk is.

Huisbezoek

Een huisbezoek is de ideale manier om grondig kennis te maken met de nieuwe leden en ouders. Het geeft jou de kans kinderen en ouders in hun vertrouwde omgeving te zien, hun leefwereld te leren kennen en vragen te stellen over de bijzondere trekjes van de nieuwste spruit in je tak. Anderzijds geeft het ook de ouders de kans nadere informatie in te winnen over jullie eenheid en werking. Bereid een huisbezoek goed voor. Een goed gesprek heeft vaak geen leidraad nodig, maar met een kleine checklist vooraf kun je ervoor zorgen dat je geen belangrijke vragen of informatie vergeet.

Enkele punten die zeker aan bod kunnen komen:

 • De leiding: Wie is er verantwoordelijk voor hun kind? Hoe zit het met de taakverdeling onder de leiding? Waar kunnen ze terecht met vragen?
 • De activiteiten: Welke activiteiten staan er zoal op het programma? Wat is scouting eigenlijk? Welke kampen en weekends worden er georganiseerd? Wat houdt dat precies in?
 • Evenementen: Welke feesten en acties worden er georganiseerd? Waar en wanneer zijn ouders welkom? Wat wordt er van hen verwacht?
 • Het uniform: Wat wordt er verwacht? Hoe kan dit aangekocht worden?
 • Centen: Hoeveel bedraagt het lidgeld? Wanneer moet dit betaald zijn? Welke andere kosten komen er nog bij scouting kijken (kampen en weekends, uniform, kampeermateriaal)? Zorg dat ouders een realistisch beeld hebben van de werkelijke kostprijs. Geef duidelijk aan dat er oplossingen kunnen gezocht worden bij eventuele financiële problemen, en dat dit zeer discreet kan gebeuren.
 • Regels en afspraken: Welke regels en afspraken gelden er in je tak? Wat moet en wat mag niet? Verduidelijk de ongeschreven regels, ook al vind je ze zelf volkomen vanzelfsprekend.


Doorheen het jaar

Een steengoede werking

De beste manier om leden te behouden, is uiteraard steengoede programma's maken en leuke activiteiten organiseren en zorgen voor een geweldige groepssfeer, zodat iedereen zich thuis voelt. Leden behouden is immers de beste werving! Alles begint bij je eenheid en je leidingsploeg. Slechte activiteiten en ongemotiveerde leiding zorgen voor ontevreden leden en ouders. Je mag dan nog zoveel ledenwervingscampagnes doen, ze zullen er niet voor zorgen dat je een grote groep kinderen/jongeren overtuigt regelmatig te komen. Indien je merkt dat heel wat leden afhaken, probeer er dan eerst achter te komen hoe dit komt. Steeds opnieuw leden werven die steeds opnieuw weer afhaken heeft geen zin, integendeel, het bezorgt je eenheid een negatieve reputatie

Nieuwe doelgroepen

Als je met je wervingsacties nieuwe doelgroepen aanspreekt, moet je natuurlijk ook in je verdere werking rekening met hen houden. Als je kinderen met een handicap wil betrekken in je eenheid zal je op zoek moeten gaan naar aangepaste spelen en activiteiten. Als je kinderen met een andere nationaliteit geworven hebt, zal je uiteraard rekening houden met taalproblematieken en cultuurverschillen. Maatschappelijk kwetsbare kinderen zijn soms minder bekend met de regels en verwachtingen in een jeugdbeweging, omdat deze laatste voornamelijk afgestemd zijn op het waarden- en normenkader van de middenklasse. Het klinkt allemaal moeilijk, maar dat hoeft het zeker niet te zijn.

TIP

"Bezint eer ge begint" en probeer niet alles alleen te doen. Er zijn heel wat mensen en organisaties die je met raad en daad en veel goede tips kunnen bijstaan. De ploeg JaHoe!? heeft hierrond heel wat expertise en contacten in huis. Neem dus zeker even contact op via [email protected] en laat je ten volle ondersteunen!


Niet loslaten!

Als één van je leden een aantal weken niet komt, probeer dan te achterhalen hoe dit komt. Ga eens langs of bel eens om te vragen waarom hij of zij niet naar de scouts is geweest. Het is voor hen altijd leuk te horen dat ze gemist worden. Hou hiervoor eventueel een aanwezigheidslijst bij. Zo kan je gemakkelijk zien wie al een aantal weken niet is geweest of wie niet regelmatig komt. Op die manier behoud je ook meer leden en moet je minder werven.


Behoud-je-leden-actieplan

Het einde van het scoutsjaar is een heel belangrijk moment om je leden warm te maken om ook volgend scoutsjaar weer van de partij te zijn. Examens, kampvoorbereidingen en vakantieplannen zorgen er helaas soms voor dat je daar niet zo bewust mee bezig bent.


Een 'behoud-je-leden-actieplan'

WanneerWat
Mei/juniVraag hun mening: Het einde van het jaar is een ideaal moment om met je leden je werking eens diepgaand te evalueren. Wat vinden ze leuk aan scouting? Welke activiteiten vinden ze minder tof? Verlies vooral de leden die minder naar de activiteiten komen niet uit het oog. Pols eens waarom ze minder komen en of jullie daar iets aan kunnen doen. Als je vervolgens ook nog aan de slag gaat met al die feedback, overtuig je hen er meteen van dat het volgende scoutsjaar nog leuker wordt!
JuniPraat over volgend jaar: Maak je leden alvast warm voor het volgende jaar. Vermeld in je communicatie al enkele belangrijke data (startdag, spaghettifestijn, herfstweekend, ...). Pols bij je leden of ze van plan zijn om terug te komen. Zo weet je meteen wie je nog een beetje moet overtuigen. Luister ook naar hen: misschien zijn ze bang om over te gaan naar de volgende tak, wie weet is er een pestprobleem in de groep, ... ?
Juli/augustusKamp: Een spetterend kamp is natuurlijk de beste reclame voor het volgend jaar. Een goed kamp zorgt voor groepsbinding en dat zorgt er uiteraard voor dat je leden volgend jaar graag weer bij de groep willen horen. Maar vergeet ook de achterblijvers niet. Met een brief of kaartje maak je hen duidelijk dat ze er ook nog bijhoren.
Juli/augustusZomers contact: Zorg dat je tijdens de zomer het contact niet volledig verliest. Mogelijkheden genoeg om het contact te onderhouden: een leuk verslagje van het kamp opsturen, een zomerse BBQ, samen afspreken op een feest in je gemeente, ...
Augustus/septemberEen persoonlijke uitnodiging of bezoekje: Stuur iedereen een persoonlijke uitnodiging voor je startactiviteit: per post of - nog beter - persoonlijk afgeleverd aan huis. Dan heb je meteen de kans om een babbeltje te slaan met ouders en leden, hun vragen te beantwoorden en hen indien nodig te overtuigen. Zet vooral in op de twijfelaars: kinderen die vaak afwezig waren, jongeren die wilden stoppen, ....
SeptemberStartdag: Zet het jaar meteen goed in met een knaller van een startactiviteit.
SeptemberWegblijvers: Zet zo snel mogelijk in op de wegblijvers. Wie heb je niet gezien op de startactiviteit? Door snel even te polsen waarom ze er niet waren, geef je hen het gevoel dat ze welkom zijn en gemist worden. Als ze beslist hebben om niet meer te komen, weet je meteen de reden daarvoor. Wie weet kan je er iets uit leren.

Meer lezen

Lees ook het Scoutsmapartikel Ledenwerving

Bronnen

 • Gezocht: leden (mv.), Handige tips voor doeltreffende ledenwerving. VVKSM vzw. 2001.
 • Gezocht: Leden M/V. Chirojeugd Vlaanderen vzw. 2006.
 • Ledenwerving. KSJ-KSA-VKSJ nationaal. 2004.
 • PR in KSJ-KSA-VKSJ. KSJ-KSA-VKSJ nationaal. 2004.
 • Het blijf-erbij-actie-plan. KLJ.