Leiding en leden JVG's-Aspiranten

Uit FOSwiki

JVG’s-Aspiranten hebben doorgaans een goede band met hun leid(st)ers. Er is veel wederzijdse waardering en er bestaat vaak een sterke vertrouwensrelatie. Ze zitten in een veilige omgeving waarin ze niet onder druk staan en zich niet belachelijk maken als ze al eens de mist ingaan.

Leid(st)ers hebben een erg belangrijke rol in deze tak. JVG’s-Aspiranten hebben veel nood aan inspraak. Ze willen het gevoel hebben heel wat van de regels en de programmatie zelf te kunnen bepalen. Tegelijk zijn ze vaak te jong om de eindverantwoordelijkheid zelf te dragen en om grenzen te stellen. De leiding moet dus voldoende authenticiteit, gezag en maturiteit hebben om dit evenwicht te vinden en te bewaren.