Leiding en leden VG's-Juniors

Uit FOSwiki

De interactie tussen leiding en V/G’s-Juniors is één van de boeiendste aspecten van deze tak. Leiding en leden zitten vaak op dezelfde golflengte en hebben doorgaans veel respect voor elkaar. V/G’s-Juniors zitten in volle persoonlijkheidsontwikkeling en vinden veel steun bij hun leiding. Ze kunnen zich ook zeer goed met de leiding identificeren. Ze hebben (deels) dezelfde interesses en passies. Leid(st)ers nemen hun V/G’s-Juniors ernstig en betrekken hen bij zoveel mogelijk aspecten van de werking.

Deze intense band is een sterkte, maar tegelijk maakt dit het voor leid(st)ers moeilijk om duidelijke grenzen te stellen. Uiteindelijk zijn V/G’s-Juniors nog (te) jong om het zonder leiding te stellen die voor hen de grenzen afbakent.