Leidingmanifest

Uit FOSwiki

Een leidingmanifest is een werktekst die in het begin van elk scoutsjaar (bijvoorbeeld op een planweekend) opnieuw geëvalueerd en herwerkt moet worden. Een leidingmanifest bevat o.a. :

  • een eenheidsvisie over scouting
  • een preventief drugsbeleid
  • afspraken met de leidinggroep
  • engagementen van de leiding
  • enz.

Een 'leidingmanifest' opstellen

Jaarlijkse herziening van het 'leidingmanifest'

Hieronder een mogelijke manier om in het begin van het werkjaar met een leidingmanifest aan de slag te gaan.

1. Kopie van je “leidingmanifest”

Iedereen duidt op zijn tekst iets aan dat hem of haar het meest aanspreekt

2. Vorm groepjes

Zet al wie hetzelfde thema heeft aangestipt samen en hou een discussie rond het gekozen thema:

  • vinden wij dit nog relevant genoeg?
  • moeten wij aanpassingen doen?
  • enz.

3. Feedback

Zet jullie feedback van de discussie op een flap.

4. De voltallige groep neemt de tijd om alle flappen te lezen

Elke persoon nummert naar prioriteit de items die in plenum moeten besproken worden.

5. Discussie

Begin de groepsdiscussie met de hoogste prioriteiten en schuif eventuele niet dringende zaken door naar een volgende gelegenheid. Laat ook vooral nieuwe leiding aan het woord wanneer de hoge prioriteiten aan bod komen. Zij kunnen immers een nieuwe invalshoek aanbrengen.

6. Wijziging

Kom tot een nieuw of verbeterd manifest dat door iedereen wordt gedragen.