Leren door te doen Seniors

Uit FOSwiki

Seniors beginnen vaak aan een ambitieus project. Ze willen heel wat realiseren en bouwen tijdens hun seniorjaar (of -jaren) heel wat ervaring op. Ze leren iets organiseren en ontdekken het belang van planning. Met budgetten, reservaties, uitnodigingen, deadlines e.d. durft er wel eens iets mis te gaan, maar dat hoort er nu eenmaal bij.

De moderator(s) staan de Seniors bij en kijken erop toe dat ze niet te zwaar in de fout gaan. Indien nodig wijzen ze de Seniors op mogelijke problemen en trachten ze in overleg tot een constructieve oplossing te komen. Fouten maken is onvermijdelijk, maar niemand is gediend met een fiasco… Ze moedigen de Seniors aan en ze zetten hen – indien nodig – op het juiste spoor. Af en toe laat de moderator de Seniors in de fout gaan. De bespreking die daarop volgt kan zeer verrijkend zijn.