Leven in de natuur Welpen

Uit FOSwiki

Op school worden Welpen volop in contact gebracht met de milieuproblematiek. Ze leren over bedreigde diersoorten, over de opwarming van de aarde en over milieuvervuiling. Bij de scouts vertoeven ze vaak in de natuur en krijgen ze de kans om deze ‘theorie’ in praktijk te brengen.

Leid(st)ers hebben een belangrijke taak om de Welpen te wijzen op ieders verantwoordelijkheid voor het milieu. Dit doen ze in de eerste plaats door het goede voorbeeld te geven. Milieuvriendelijke detergenten, duurzame verpakkingen en een bewust afvalbeleid hebben zeker hun plek binnen scouting. Welpen kunnen helpen door te sorteren, door het lokaal en het (kamp)terrein netjes te houden, door het bos niet te beschadigen, door kevers en jonge kikkers niet in bokaaltjes te stoppen enz...

Zie ook het artikel Milieuvriendelijk scouten.