Man in het midden

Uit FOSwiki


Oxo.png
De man in het midden

Auteur: Handboek Beverleiding
Tak(ken): Bevers-Zeehonden
Type: klein spel

Spel:
Eén speler staat in het midden met de andere kinderen in een kring om hem heen. Nu rollen de kinderen die in de kring staan elkaar snel de bal toe (de bal moet op de grond blijven), waarbij ze proberen “de man in het midden” te raken. Deze mag echter opzij of over de bal heen springen. Het komt er bij dit spel op aan met elkaar samen te spelen, schijnbewegingen te maken en de bal snel heen en weer te spelen. De speler die “de man in het midden” raakt, neemt diens rol over.


Materiaal: bal