Medebeheer Bevers-Zeehonden

Uit FOSwiki

Scouting biedt een open en ontspannen omgeving aan. Er is structuur en er zijn de noodzakelijke regels, maar bovenal krijgt iedereen veel vrijheid en de ruimte om zich te uit te leven. We zitten dus niet in een streng hiërarchisch systeem, maar geven aan iedereen de inspraak en de verantwoordelijkheid die ze aankunnen.

Bij Bevers-Zeehonden is dit nog zeer beperkt. Ze zijn nog te jong om veel verantwoordelijkheid op te nemen, maar kunnen bvb. wel hun steentje bijdragen om (eventueel in pelsjes onderverdeeld) het lokaal proper te houden. Impliciet krijgen ze ook inspraak: voor de activiteiten gaan leid(st)ers op zoek naar thema’s die de allerkleinsten aanspreken. Op die manier krijgen Bevers-Zeehonden inspraak in de programmatie.