Medebeheer Seniors

Uit FOSwiki

Seniors nemen samen de verantwoordelijkheid op om hun tak te beheren. Ze brainstormen over hun programma en stellen zich doelen. In het begin loopt dit zeker niet altijd van een leien dakje. Dit is immers een nieuw gegeven voor hen. Ze leren democratisch beslissingen te nemen en naar compromissen te zoeken. Hun financiële en logistieke beperkingen dwingen hen tot realisme, wat op zich een goede voorbereiding is op het leiderschap.

Als sommige Seniors hun verantwoordelijkheid niet nemen (hun afspraken niet nakomen, slordig zijn met materiaal, genomen beslissingen niet naleven…), dan leidt dit steevast tot conflicten. Op zich is dit geen onoverkomelijk probleem, want de nabespreking bij dergelijke meningsverschil kan zeer leerzaam zijn.