Medebeheer VG's-Juniors

Uit FOSwiki

V/G’s-Juniors nemen heel wat beslissingen samen met de leiding. Ze nemen – individueel en/of per patrouille-kwartier – hun verantwoordelijkheid voor het lokaal en het materiaal, geven input voor het programma en hebben hun zeg over de leefregels. Veel zaken worden met de gehele groep democratisch beslist. Ze brengen respect op voor hun leid(st)ers, voor hun takgenoten en voor de rest van de eenheid.

V/G’s- Juniors zijn in staat om zelfstandig te zijn, zich verantwoordelijk te gedragen en initiatief te nemen. Dat betekent echter niet dat ze geen nood hebben aan leiding. Die moet er steeds op toezien dat ze geen stommiteiten uithalen en hun eigen en andermans veiligheid niet in het gedrang brengen. Er is nog erg geregeld bijsturing nodig.