Medebeheer Welpen

Uit FOSwiki

Leid(st)ers geven aan Welpen geregeld inspraakmomenten en betrekken hen bij evaluaties. Welpen mogen vrij hun mening geven en moeten daar ook in aangemoedigd worden. Verder dragen de Welpen ook hun steentje bij om de kleine karweitjes in en rond het lokaal en op het kampterrein te vervullen. Leid(st)ers kijken erop toe dat Welpen niet overladen worden met verantwoordelijkheden en taken. Dit heeft immers een tegengesteld effect.

Nestwerking is een belangrijke methode om het verantwoordelijkheidsgevoel bij Welpen te vergroten. Het nest kan dan, onder leiding van een nestleid(st)er, een (eenmalige of vaste) taak krijgen, een deel van het materiaal (creakoffer, bestek en borden, nestkoffer) beheren enz… Welpen die hun best doen, kunnen dan beloond worden met een opruimbadge.