Namenspel

Uit FOSwiki


Oxo.png
Namenspel

Auteur: Handboek Beverleiding
Tak(ken): Bevers-Zeehonden
Type: klein spel

Spel:
De deelnemers zitten in de kring. Om beurt zegt men de eigen naam en tevens de naam van degene naast wie men zit. Voorbeeld : in de kring zitten Nico, Willy, Tom, Ronald en Paul naast elkaar. Willy start het spel en zegt : “Ik ben Willy en zit naast Nico.”. Tom neemt over en zegt : “Ik ben Tom en zit naast Willy.”, enz. Vervolgens noemen de deelnemers één voor één hun naam, bv. twee keer de kring rond. Hierna komen de deelnemers in beweging. Je wandelt rond. Aan ieder die je tegenkomt geef je de hand en stel je je voor. Daarna idem, maar ieder die je tegenkomt noem je bij diens naam, terwijl je gelijktijdig de ander een hand geeft.


Materiaal: geen