Natuur

Uit FOSwiki

'Natuur' is een element uit de FOS-methode.


De vrije natuur is een aangename en avontuurlijke omgeving en zit boordevol uitdagingen. Het leven in de natuur stelt scouts en gidsen voor kleine en grote levensechte problemen en stimuleert hen om vindingrijke oplossingen te bedenken. Om die uitdagingen het hoofd te bieden, wordt het vaak vanzelf noodzakelijk om samen te werken en op elkaar te rekenen.

Het contact met de natuur helpt ook om terug te keren naar wat essentieel is in het leven. Ze vormt dan ook een ideale omgeving om bezig te zijn met zingeving. Het uitzicht over zee, de wind in de bomen, de wonderen der natuur, … doen ons op een andere manier naar de wereld en het leven kijken.

Om al die redenen is de natuur onze favoriete speelomgeving. Helaas zijn er heel wat factoren die de natuur bedreigen. Door een intensief contact met de natuur willen we jongeren doen inzien dat het noodzakelijk is om respectvol gebruik te maken van de natuur en ons milieu te beschermen. In kleine groep, maar ook wereldwijd dragen we samen ons steentje bij aan de bescherming van het milieu en strijden we voor het behoud ervan.

Het buitenleven is een belangrijk onderdeel van ons leven als scout of gids, en de natuur is een onuitputtelijke bron van inspiratie voor onze activiteiten. De natuur is echter zeer kwetsbaar – veel kwetsbaarder dan in de begindagen van scouting – en het is belangrijk dat we weten hoe we ermee om moeten gaan. Dat wil niet zeggen dat we er ver vandaan moeten blijven. Integendeel: als we de natuur goed behandelen, en als we meer over haar nut én haar gevaren weten, zullen we er nog lang en veel van kunnen genieten.

Bevers-Zeehonden

Bevers-Zeehonden zijn erop gebrand om buiten te spelen. De ruimte en de vrijheid die ze daar krijgen is veel groter dan binnen en is uiterst belangrijk voor hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.

Milieueducatie begint hier al. Leid(st)ers hebben de taak om hen van in het begin te wijzen op het respect dat ze moeten opbrengen voor de natuur. Jong geleerd is oud gedaan. Sorteren, opruimen, niks achterlaten, papiertjes in de vuilnisbak: mits de nodige begeleiding kunnen alle Bevers-Zeehonden dit leren!

Welpen

Op school worden Welpen volop in contact gebracht met de milieuproblematiek. Ze leren over bedreigde diersoorten, over de opwarming van de aarde en over milieuvervuiling. Bij de scouts vertoeven ze vaak in de natuur en krijgen ze de kans om deze ‘theorie’ in praktijk te brengen.

Leid(st)ers hebben een belangrijke taak om de Welpen te wijzen op ieders verantwoordelijkheid voor het milieu. Dit doen ze in de eerste plaats door het goede voorbeeld te geven. Milieuvriendelijke detergenten, duurzame verpakkingen en een bewust afvalbeleid hebben zeker hun plek binnen scouting. Welpen kunnen helpen door te sorteren, door het lokaal en het (kamp)terrein netjes te houden, door het bos niet te beschadigen, door kevers en jonge kikkers niet in bokaaltjes te stoppen enz...

JVG's-Aspiranten

De natuur is de omgeving bij uitstek voor JVG’s-Aspiranten. Ze raken ermee vertrouwd en vergaren er steeds meer kennis over. Ze beseffen meestal zeer goed dat hun groene omgeving kwetsbaar is en dat ze zelf kunnen bijdragen tot een properder milieu.

Leid(st)ers stimuleren hun JVG’s-Aspiranten om de natuur te ontdekken door vaak naar verschillende locaties te trekken. Bos, strand, meer, park en stad: elke omgeving heeft haar specifieke waarde en schoonheid. De leiding kijkt erop toe dat de JVG’s-Aspiranten respect opbrengen voor hun omgeving. Ze spoort hen aan om na hun activiteiten hun materiaal en afval op te ruimen en niks in het milieu te lozen.

VG's-Juniors

Sommige VG’s-Juniors houden ervan om buiten te zijn. Ze genieten van de natuur, de gezonde lucht en de mooie omgeving. Daaruit volgt dat ze ook (minstens impliciet) respect voor haar opbrengen: ze deponeren hun afval in de vuilnisbak en zijn verontwaardigd als ze sluikstorters en andere vervuilers zien. Andere VG’s-Juniors zijn dan weer helemaal niet, of toch weinig, begaan met het milieu. Zij hebben geen aandacht voor bewust sprokkelen, milieuvriendelijke producten enz…

De leiding heeft hier absoluut een voorbeeldfunctie. Ze is streng voor zichzelf en voor de anderen. Ze kijkt erop toe dat er gesorteerd wordt, dat er niks verspild of geloosd wordt enz… Milieubewust scouting is een continu aandachtspunt, zeker ook bij VG’s-Juniors.

Seniors

Door hun ervaring in de voorgaande takken zijn de Seniors vertrouwd met de natuur. Ze beseffen ongetwijfeld dat ze haar geen schade moeten berokkenen, maar maken er soms te weinig een dagdagelijks aandachtspunt van. Enerzijds zijn ze wel eens een beetje nonchalant, anderzijds zijn ze wel degelijk begaan met het milieu (het regenwoud, het broeikaseffect,…). Rond deze onderwerpen kunnen ze zeker (een) project(en) opstellen.

Moderator(s) proberen samen met hun Seniors de nadruk te leggen op milieubewust scouting. Ze stimuleren de Seniors om (zeker op kamp) de open lucht op te zoeken en op zoek te gaan naar aantrekkelijke nieuwe locaties. Daar kunnen ze genieten van de schoonheid van de omgeving, of dat nu in binnen- of buitenland is.

Interessante pagina's