Nestwerking

Uit FOSwiki

Nestwerking is de naam die we bij de Welpen geven aan patrouillewerking. Met nesten verwijzen we naar het Jungleboek van Rudyard Kipling, waar de welpen ook samenleven in nesten. Heel de werking van de welpen is ingebed in het symbolische kader van het Jungleboek.

Doelstellingen van nestwerking

teamwork & persoonlijke vooruitgang

Met nestwerking willen we ten eerste teamwork bevorderen: leren samenwerken in groep, samen leren spelen, op elkaar leren rekenen op tocht of om het lokaal op te kuisen, taken leren verdelen op kamp, enzovoort.

In team leren de Welpen heel veel van elkaar. De oudsten begeleiden de jongsten, die ervaring opdoen om later op hun beurt de jongere welpen te kunnen opvangen. Nestwerking is dus een goede manier om van de welpen een groep te maken waarin de leeftijdsgenoten (vaak klasgenootjes) niet al te zeer samenklitten.

Door op termijn enkele verantwoordelijkheden te krijgen, boeken de welpen door nestwerking persoonlijke vooruitgang. Ze leren zelfstandiger zijn en komen voor het eerst in contact met leiderschap. Ze leren zich daarnaast verantwoordelijk te voelen voor elkaar.

praktisch

Je kan je nestindeling gebruiken om teams te maken voor spelen en karweitjes. Ook voor het slapen in de tent of de kamer is het een handig middeltje. Hoever je in dit alles gaat bepaal je met de hele takleiding. Vaak is dit ook traditioneel bepaald.

Nestwerking is een goede manier om je welpen te leren omgaan met verantwoordelijkheid. De vaat moet gedaan worden door het rode nest, of het witte nest moet vandaag zorgen dat het terrein proper is. De meerwaarde van nestwerking zit er in dat je welpen in kleine groep leren hoe ze best zulke zaken regelen en organiseren.

TIP
Nesten worden aangeduid met een kleur. Je kan wolvenkleuren gebruiken, zoals wit, grijs en zwart, maar ook andere kleuren, zoals rood, groen en blauw. Nesten hebben ook een bijbehorende kreet, waarbij de kleur rijmt op een adjectief met een positieve bijklank:

  • Wit...Fit!
  • Rood...Groot!
  • Grijs...Wijs!
  • Groen...Koen!
  • Zwart...Hard!
  • Blauw...Trouw!

Uiteraard kan je je eigen creativiteit de vrije loop laten en nieuwe nestkreten verzinnen.

inspraak

Nesten kunnen handig zijn om rond inspraak te werken en gemakkelijk verschillende meningen over de voorbije activiteiten te horen. Zo kan je bijvoorbeeld op geregelde tijdstippen een moment inlassen om per nest onder begeleiding van één leid(st)er samen te zitten om de afgelopen activiteiten te evalueren. Als je per nest evalueert, kan je er beter op toezien dat iedereen eens aan het woord komt.

Nestwerking niet mag verworden tot een strikt hiërarchisch systeem waarin een klein groepje welpen de baas spelen over de horde.

nestleid(st)ers

Doorgaans is het zo in het nest een van de welpen als aanspreekpunt en leid(st)er wordt aangeduid: de nest-leid(st)er (NL). Het is aan hen dat bepaalde taken worden opgedragen die samen met het nest moeten worden uitgevoerd. Zij dragen ook zorg voor hun nestleden: ze helpen de jonge welpen bij het in orde brengen van het uniform, zorgen dat de tent min of meer netjes blijft enz… Hierbij is het belangrijk dat de nestleid(st)er niet als een tiran te werk gaat, maar evenmin het slaafje wordt van de nestleden. Daarom volg je van nabij op of alles goed verloopt. Je kan de nestleid(st)er ondersteunen door een hulpnestleid(st)er aan te stellen. Die neemt de taken van de NL over als die afwezig is en helpt bij de taakjes. Zo zorg je voor continuïteit: als de NL overgaat naar de JV/JG’s-Aspiranten, dan heeft hij/zij al een opvolger.

Nesten indelen

vaste of wisselende nesten?

  • In een eerste systeem tracht je in de mate van het mogelijke de nesten die bestaan te behouden. Welpen zijn dan bvb. tijdens hun drie jaar in de tak lid van het Rode Nest. Op die manier identificeren ze zich het beste met hun nest. Ze leren elkaar heel goed kennen en werken intensief samen. Bij het begin van het scoutsjaar vul je de nesten aan met eerstejaars en nieuwe leden. Als je dit systeem toepast moet je voldoende flexibel zijn en wijzigingen toelaten indien nodig. Soms verzwakken nesten of verliezen ze langzaamaan leden. Aangezien iedereen er baat bij heeft dat alle nesten ongeveer gelijkwaardig zijn, moet je op dat moment ingrijpen en je nesten iets grondiger herschikken.
  • Een andere manier is om doorheen het jaar met wisselende groepjes te werken. Zo bereik je dat alle welpen elkaar leren kennen. Door meerdere keren per jaar de nesten te herschikken, is het wel moeilijker om per nest aan teambuilding te doen, wat vooral in grotere eenheden belangrijk is. Maar uiteraard is dit het meest flexibele systeem.
  • Een derde optie is je nesten elk jaar indelen, aangepast aan de noden die op dat moment in je tak bestaan. Ook hier moet je steeds flexibel blijven: soms moet je herschikken als er door afwezigheden e.d. onevenwicht ontstaat

Als het scoutsjaar enkele weken ver is, wordt het een pak makkelijker om de nesten samen te stellen. Dan kennen de welpen elkaar een beetje beter en heb jij een betere kijk op de groep. Je weet welke welpen beter niet in hetzelfde nest zitten omdat ze het samen te bont maken. Je beseft ook dat sommige welpen zulke goede vriendjes of vriendinnetjes zijn dat het een straf zou zijn om ze te scheiden. Je kan dan ook al goed zien wie de leidersfiguren zijn.

Welpen zijn nog te jong om zelf over hun nestindeling te beslissen. Dit is een taak van de takleiding.

OPMERKING
Er moet een goede mix zijn van alle leeftijden, van karakters, van vaardigheden en van jongens en meisjes. We zorgen er voor dat de nesten evenwichtig zijn verdeeld: niet alle bollebozen zitten bij elkaar, niet alle minder sportieve welpen zitten samen in één nest. Met het scheiden van vriendjes moet worden opgepast, het is leuker als iedereen toch iemand heeft waarbij hij/zij zich goed voelt binnen het nest.

Activiteiten om nestwerking te stimuleren

Op sporentocht

Als we per nest op tocht gaan, dan kunnen de derdejaarswelpen hun kennis van sporen herhalen en leren ze ineens iets aan de eerstejaars. De tweedejaars pikken waarschijnlijk ook nog een en ander op. Ook andere activiteiten met een teambuildend karakter, zoals estafettespelen, zijn heel geschikt om per nest te spelen.

Kamptrofeeën

Op kamp kan je elke dag trofeeën toekennen aan nesten. Beloon niet steeds het ‘sterkste’ nest dat een spel heeft gewonnen, maar beloon ook andere dingen, zoals ‘het grappigste nest’ of het ‘properste nest’. Om de concurrentie wat binnen de perken te houden, tracht je elk nest ongeveer evenveel trofeeën toe te kennen.

Nestweekend

Op zo een weekend kan je de verschillende leeftijdsgroepen voor één keer apart benaderen. De derdejaars krijgen een ‘moeilijkere’ activiteit voorgeschoteld en praten over wat ‘serieuzere’ zaken. De tweedejaars kunnen eens spelen op hun maat, en ook eerstejaars kunnen wel eens genieten van een leuke activiteit enkel voor hen en aan een ritme dat hen het beste ligt! Die speciale aanpak zal hen het gevoel geven dat ze bijzonder zijn. We mogen hier uiteraard niet in overdrijven, want het kan niet de bedoeling zijn om leeftijdsverschillen te bestendigen. Vooral de derdejaarswerking verdient hier je aandacht, omdat zij het meestal zijn die Nestleid(st)er worden. Een vertrouwensband met hen kan je welpengroep naar een hoger niveau tillen.

NL en HNL-raad of Grijs Nestraad (of oudsten- raad)

Dit is een moment waar je als leiding even de tijd neemt om wat zaken te bespreken met de oudste welpen, het zogenaamde grijze nest. Je kiest een rustige locatie uit en maakt het wat gezellig. Op kamp kan een vuur voor de gepaste serene en sprookjesachtige sfeer zorgen. Het is een ogenblik van evaluatie en inspraak. Tijdens deze Raad kan je ook vooruitblikken op de rest van het kamp of scoutsjaar. Je bespreekt kleine en grote problemen, vraagt hoe de Welpen zich voelen en gedragen in hun nest enz... Het is belangrijk dat je dit niet enkel op kamp doet. Ook gedurende het scoutsjaar is dit belangrijk. En zo zorg je ervoor dat ze tegen het zomerkamp goed vertrouwd zijn met het concept van de Grijs Nestraad.