Ontmoeting op internationaal niveau

Uit FOSwiki

'Ontmoeting op internationaal niveau' is een element uit de FOS-methode.


Ook over de landsgrenzen heen kunnen we onze blik verruimen. Door te gluren bij de buren leren we hoe anderen leven en scouting & guiding beleven. Daaruit nemen we nieuwe ideeën mee voor onszelf en onze werking.

Mogelijkheden om ontmoeting op internationaal niveau te stimuleren

  • Neem deel aan Jota-joti! JOTA (Jamboree On The Air) en JOTI (Jamboree On The Internet) zijn 2 wereldwijde initiatieven die jaarlijks plaats vinden tijdens het derde volledige weekend van oktober. Scouts en gidsen uit de hele wereld trachten dit weekend met elkaar in contact te komen via radiozenders of via het internet vanuit hun eigen lokaal, hun eigen dorp. Lees meer ...
  • Ga op met je tak op buitenlands kamp en ga daar op zoek naar ontmoetingen met plaatselijke scouts & gidsen!
  • Neem deel aan een Internationaal kamp. Een internationaal kamp is een meerdaagse bijeenkomst van scouts en gidsen uit verschillende landen.