Ontvangen van nieuwe seniors

Uit FOSwiki

Bevers gaan over naar welpen, welpen gaan over naar JV/JG's, JV/JG's gaan over naar V/G's en V/G's gaan over naar seniors. En bij elke overgang gelden voor elke eenheid andere overgangen, andere ceremonieën.

Bij de overgang van V/G's naar seniors kunnen een aantal andere werkwijzen toegepast worden, en dat blijkt wel nodig te zijn daar het hier gaat om enkele jong-volwassenen die hun laatste tak ingaan, die zullen inzien dat het bijna gedaan is om nog jeugdlid te zijn van F.O.S., die binnenkort in de leiding zullen staan.

Daar het hier nu gaat om die jong-volwassenen kan men nu niet meer een overgang geven zoals men dat zou doen als bij de andere takken, maar met wat omzichtigheid kan men de V/G laten groeien naar de senior[1].

Ontvangst van de nieuwe leden

Men kan aan de ervaren seniors vragen om elk een nieuwe senior onder zijn/haar hoede te nemen. Tezamen kunnen ze dan bijvoorbeeld een introductieprogramma doorlopen :

  • Organisatie en taakverdeling binnen de seniortak.
  • Hoe zit het programma (projectwerking, stagewerking,...) in elkaar en door wie wordt dit gemaakt ?
  • Hoe zit het met de financiën van de tak ?
  • Welke plannen zijn er reeds gemaakt voor het komende jaar ?
  • Specifieke tak-gebruiken.
  • ...

Nieuwe seniors moeten een paar weken rustig kunnen wennen aan de nieuwe tak. De moderator zorgt ervoor dat er geen kloof ontstaat tussen de oude en de nieuwe leden. Terwijl men het accent legt op de (typische) senioractiviteiten kan een nieuw lid integreren en geeft het de moderator de tijd om hem/haar te observeren en te stimuleren.

In eenheden waar er veel contact tussen de V/G-tak en de seniortak is, zullen misschien reeds vooroordelen ten opzichte van de nieuwe seniors zijn. Het is de taak van de moderator dit voor te zijn door het goede voorbeeld te geven.

De moderator dient zich ten alle tijde te realiseren dat de nieuwe seniors niet dezelfde ervaring hebben als de anderen en zal zich zelf moeten omschakelen om hen te helpen.

Mogelijke knelpunten

Er kunnen een aantal oorzaken zijn die ertoe kunnen leiden dat een laatstejaar V/G niet wil overgaan naar de seniortak, of dat hij/zij na enkele weken niet meer naar de vergaderingen komt. Deze oorzaken kunnen te maken hebben met de leeftijd, met de activiteiten, met de onbekendheid of met een slechte opname in de tak.

Leeftijd

Sommige eenheden hebben dat probleem ook met de overgang bij de andere takken. Bij seniors gaat het echter om specifieke problemen die bij deze leeftijd horen. Seniors ondergaan veel lichamelijke en sociale veranderingen. Daarom hebben degene die juist overgekomen zijn het gevoel dat ze twee keer geaccepteerd moeten worden : fysisch en psychisch.

Activiteiten

De activiteiten die in de seniortak ondernomen worden kunnen onvoldoende aansluiten bij de behoeften van de seniors, ook al kiezen ze deze activiteiten zelf. Seniors willen zich in hun activiteiten onderscheiden van anderen, maar tegelijkertijd willen ze zich niet te ver verwijderen van de anderen. Een senior wil populaire activiteiten waarover ze kunnen opscheppen. Toch kiezen ze vaak voor het veilige, en vergeten vervelende en moeilijke dingen.

Onbekendheid

Wanneer een V/G onvoldoende afweet wat er in de seniortak gebeurt, dan zal het enthousiasme waarschijnlijk ook niet zo groot zijn. 'Onbekend maakt onbemind'. Daarom is het de taak van de moderator om de tak te presenteren aan de V/G.

Slechte opname in de tak

In elke eenheid werkt men met hechte groepen. Iemand die er nieuw bijkomt, moet een plekje binnen de groep zien te vinden, en de een lukt dat makkelijker dan de ander. De moderator zorgt voor een goede opvang en maakt duidelijk hoe de seniortak fungeert. Ook geeft hij het beeld wat de regels zijn en wat verwacht wordt van de seniors.

De overgang van V/G naar senior

In de meeste eenheden gaat de overgang gepaard met een ceremonie. Soms wordt daar een negatieve draai aan gegeven (onverantwoorde opdrachten) zodat de nieuwe senior al gauw het zelfvertrouwen verliest. Het best verwerkt men de overgang in een activiteit waaraan alle seniors meedoen. De nieuwe senior moet het gevoel hebben welkom te zijn en gerespecteerd te worden. Het is de verantwoordelijkheid van de moderator om erop toe te zien dat de ceremonie, de rituelen, binnen de grenzen blijven !


De V/G wordt officieel senior

Het opnemen van een nieuwe senior gebeurt met een officiële ceremonie. Bij deze ceremonie zegt de senior bij de tak te willen horen en zich hiervoor te willen inzetten. De senior doet dit door akkoord te gaan met wat opgesteld is in het manifest : het manifest wordt ondertekend.

Het ondertekenen van het manifest kan gebeuren in een soort manifestboek, of op een kaart welke ingekaderd en opgehangen wordt, of ... Het ondertekenen houdt ook in dat dit niet éénmalig gebeurt om daarna er nooit meer aan te denken !

De ceremonie kan geleid worden door de moderator, doch het is eveneens leuk om er anderen bij te betrekken : de takleiders, de eenheidsleiding en waarom niet de ouders ? Het is zeker de gelegenheid om meer van de seniortak aan deze genodigden te laten zien, dan zien zij wat de senior in zijn tak allemaal doet.

Bronnen

  1. joehoe