Op grote jacht: voorbeeldspelen

Uit FOSwiki

OP GROTE JACHT

… Eigenlijk zou elke Grote Jacht een groot deel jungleromantiek mogen hebben, eender welk thema men ook neemt – zij het ruimtevaart, reis rond de wereld of TV. Want als er ooit een gelegenheid is om het welpenbestaan uit te leven, dan is het wel in die periode. Dus : jungleleven op elke Grote Jacht. Anderzijds zal op een Grote-Jacht-in-junglesfeer ook niet elke minuut in wildernisromantiek moeten verlopen.

Daarom volgende ideeën : . We kiezen één grote, algemene leuze, die het hele kamp beheerst. . Elke dag heeft zijn meesterwoord. . Dit wordt uitgelegd met een korte herinnering aan het verhaal dat de welpen kennen. . Meesterwoord en uitleg leiden tot bijzondere toepassing, een punt waarop de welpen gaan letten. . Per dag is er dan minstens één groot spel op het junglethema : maar ook enkele kalmere spelen, desnoods binnen. Ook knutselen wordt voorzien, binnen of buiten (de werkjes zo mogelijk bijhouden voor tentoonstelling). . Van groot belang is ook het voorzien van trofeeën of een jachtbuit die elke dag wordt toegekend aan de beste jagers, of het beste nest. . Het kampbord, de eetplaats, de slaapplaats… worden versierd met teksten uit het jungleboek, met afbeeldingen van jungledieren. . Het passende verhaal vertellen we zeker opnieuw in de loop van de dag. Er is weinig gevaar dat welpen niet graag een tweede of derde keer deze verhalen horen.

De eerste vier punten : leuze, meesterwoorden, uitleg en toepassing zullen duidelijk gemaakt worden in het Jachtschema op volgende bladzijden. De spelen op het junglethema vindt u in de desbetreffende onderdelen van de uiteenzetting over het Jungleboek waaruit het Meesterwoord genomen is. Of beter nog : u vindt ze zelf uit, door het verhaal of een bepaalde episode ervan als spelthema te nemen; zo is uw spel en de regels ervan het best aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. Zo kan de aanwezigheid van een “Waingundja” of van “de moerassen van het Noorden” of van “de Koele Holen” zeer inspirerend zijn! En zijn er Sionieheuvelen? Profiteer er dan van : daarmee beginnend kan de grootste en schoonste jungle aller tijden geknutseld worden!

Trofeeën, Jachtbuit : fantasie of verbeeldingskracht, plus spaarzaamheid en vooruitziendheid zullen de hordekas hier veel goed doen! Ook wat de jungleversiering betreft trouwens. Voorbeelden? Afbeeldingen van goede en slechte jungledieren allerhande. We vinden in de loop van het jaar ergens een mooie foto of tekening van een aap, een buffel, een hert, een krokodil, een tijger… We houden dat bij! Alles gaat dadelijk in een doos of een grote kaft! Op tijd en stond knippen we alles uit, kleven het op karton of triplex, desnoods zagen of vijlen we wat bij… Liefst gebruiken we daarvoor latex : kan tegen de regen, met 5 hoofdkleuren maken we alle schakeringen, en het is rap droog. Dergelijke afbeeldingen vinden we in oude illustraties, op postkaarten, in reclamefolders van reisbureaus, op propagandablaadjes van ambassades. Voorwerpen kunnen ook dienen : dierentanden, beenderen van konijnen (flink afgekookt natuurlijk, opgesmukt met een laagje vernis bv.), pluimen, bladeren van ‘junglebomen, kogels uit het jachtgeweer van Buldeo, ’s Konings Ankus, schatten uit de Koele Holen, koehoornen, stukken pels… In de handel (stoffenwinkels) zijn verkrijgbaar namaakpelsen : tijger en panter e.a. We kunnen daar armbanden van maken als trofee voor het beste nest (beter dan omzomen tegen het uitrafelen, is de binnenkant beschilderen met gele en rode latexverf : geen enkel spoor van de naaimachine, en veel steviger).

Aan de plaatsen op Grote Jacht kan men ook junglenamen geven : . het terrein : de Sionieheuvelen . het kampbord en plaats daarrond : de raadsrots . de wasplaats : Waingundja . de slaapplaats : het wolvenhol . de keuken : Buldeo’s dorp . de eetplaats : Babhoe . de kampplaats : de jungle . een gevaarlijke plaats : een grote baan vb. : Plaats van de Dood.

(Interessant voorbeeld : wij kennen een horde waar de OW op een rol doek een 7-tal jungletaferelen hebben geschilderd. Het materiaal dat zij gebruikten is een repel stof (baalkatoen) van 60 cm breed en ongeveer 5 m lang. De verf die gebruikt werd is Latex : eerst werd een witte grondlaag gelegd, waardoor de stof min of meer stijf werd, ongeveer gelijk wasdoek. Ook de taferelen werden met Latex geschilderd : enkel de laatste retouche gebeurde met Chinese inkt, die ook wel tegen een regenbui kan als hij goed droog is. De taferelen : daartoe werden gedurende enkele maanden verschillende tekeningen en foto’s en afbeeldingen bijeengezocht door alle Oude Wolven : als men over iemand beschikt die wat kan tekenen, en men heeft genoeg modellen, dan is het schilderen en kleuren zelf een klein kunstje.)

ALGEMENE LEUZE : “DOOD EEN SHERE-KHAN”

Deze leuze prijkt zeer groot op het kampbord. We trachten ze ook uit te hangen in elke plaats waar de welpen komen. Ze wordt als kreet gebruikt bij het aantreden. De grote eindtrofee, een grote huid van Shere-Khan, wordt ook de hele Grote Jacht uitgestald, zij zal het beste nest belonen. (Zeer gemakkelijk te maken met stuk oude, witte stof; een scheur kan het slechts natuurlijker maken! – We schilderen er grillige zwarte en bruine strepen op, hier en daar geaccentueerd met rode bloedstrepen langs de kanten. Alles met Latex.)

1e dag . Meesterwoord : - ‘De wolven zijn een vrij volk’ (vader wolf) - ‘Zij krijgen hun bevelen van het hoofd van hun stam, en niet van de eerste de beste gestreepte ossendoder. Het mensenjong is van ons!’

. Pow-wow : na zinspeling op of korte herinnering aan het verhaal van Mowgli’s opname in de jungle : wie luistert uit blij aanvaarde tucht, is VRIJ; wie luistert naar Shere-Khan, zoals Tabaqui, of wie geen leider heeft zoals de Bandarlog, of wie tuchtvol is uit moordende haat zoals de Rode Honden, luistert in feite uit schrik, hebzucht, gemakzucht, zijn eigen zinnetje. Zo iemand bereikt niets goeds…

. Spelen : op het thema van “de horde beschermt Mowgli tegen Shere Khan en Tabaqui” of “De horde verjaagt Shere Khan”. . Trofee : een bosje haren uit de pels van de gestreepte ossendoder (een streng van gele en bruine katoendraad, ongeveer 3 cm). . Bij regen : in boterdoos maquette van het hol van moeder Raksha : de figuren worden op tekenpapier getekend of geschilderd. Ofwel tekening op repel behangpapier per nest. Of acteer wedstrijd het verhaal van de opname van Mowgli wordt verdeeld in zoveel episodes als er nest zijn. Hiervoor moet men wel beschikken over voldoende plaatsen om de nesten te laten repeteren.

2e dag . Meesterwoord : - ‘Gij kent de wet – gij kent de wet. Kijkt toe, o wolven!’ - ‘Toen rees een dof gebrul van achter de rots, het jong is van mij! Geef het aan mij!’ . Pow-wow : ge kent het verhaal… Wel, zoals de Horde niet mocht luisteren naar de laffe Shere Khan, zo gaan wij vandaag niet bang zijn alles te doen wat we moeten doen (enkele voorbeelden geven). En zoals Bagheera zijn stier afstond voor Mowgli, zo gaan wij ook iets doen voor de anderen. (G.D.) . Spelen : mogelijke thema’s : Bagheera maakt jacht op zijn stier. Shere Khan heeft zich verstopt in de omgeving van de Raadsrots : de Horde zoekt hem (een zoekspel, met verstoppen bv. van een zak, groot stuk papier waarop de welpen hun “woede” mogen botvieren). . Opneming : indien er nog een welp is die op Grote Jacht zijn belofte moet afleggen, dan zal het best op deze dag gebeuren. . Regen : knutselen : zoals Mowgli met kleine steentjes speelde in het maanlicht, terwijl Akela hem aan de horde voorstelde, zo ook wij : we maken een mozaïek. Materiaal : echte steentjes, rond de kampplaats gevonden, maar ook gekleurde papiertjes, bloem en boomblaadjes, enz… Wat we maken : Baloe en Bagheera die het voor Mowgli opnemen. . Trofee : de stier die Mowgli vrijkocht. Gemakkelijk te maken met triplex (een tip : op toeristische vouwbladen voor Spanje vindt men stieren…). 3e dag . Meesterwoord : ‘Shere Khan is niets anders dan een lange staart en luid gepraat, net als Mor de pauw’. . Pow-wow : natuurlijk zijn deze woorden van Mowgli de waarheid, al heeft hij ze wat overmoedig gesproken, vergeten dat Shere Khan ook een wrede valsaard was… Shere Khan was een bluffer en grootspreker – en wij wolven gaan hem daarbij niet nadoen. (Mor de Pauw : wij kunnen een verhaaltje verzinnen waarin Mor een slechte rol speelt : bv. hij verwittigt de jungledieren te laat van een naderende grasbrand, omdat ze anders de kans niet meer hebben ‘zijn schone staart’ te bewonderen…) . Spelen : op thema’s uit “De Broeders van Mowgli” : ‘Heel de jungle is van jou!’ : = pleinspel : Mowgli mag alle jungledieren doden, maar ter wille van de stier die hem vrijkocht, mag hij nooit vee doden of eten… Bosspel : de ontsnapping van Bagheera uit de koninklijke kooien van Oodeypoer. Bosspel : Mowgli rooft de Rode Bloem. Opgepast : niet met echt vuur spelen in een bos!! Estafette : op een veilige plek : ‘Dat ding zal doodgaan als ik het geen eten geef!’ = aanhouden van een klein vuurtje. . Trofee : - Mor, de pauw - de staart van Shere Khan - verbrande ‘snorharen’ (… uit scheerborstel) . Regen : met klei als die te vinden is, een vuurpot maken. - met stro en takjes een miniatuurdorp maken - quiz over dit verhaal - blinde manspel : Mowgli rooft de Rode Bloem, zonder dat dorpsbewoner (geblinddoekt) het mag merken

4e dag . Meesterwoord : ‘Ah! zei Grijze Broer, ik heb hier reeds vele dagen zitten wachten. En wat heeft dat veedrijverswerk te betekenen?’ ‘Dat is mijn karwei!’ zei Mowgli trots. . Pow-wow : Mowgli is fier en gelukkig dat hij kan werken. Ook is hij niet kieskeurig, maar steeds geneigd om te helpen. Denk bv. aan de pottenbakker, die hij hielp door zijn ezel uit de put te trekken : tot ongenoegen van de priester, want de pottenbakker was van een heel lage kaste en de ezel nog meer! Wij gaan vandaag onze karweien goed verzorgen. . Spelen : - Op het verhaal van Tijger – Tijger. - Gefantaseerde thema’s : Mowgli die ontsnapt of gestolen vee opspoort, enz… . Trofee : - Koehoorn (in de slachterij te krijgen) voor gids van nest op peil. - Afbeelding van ‘Grijze Broer’ op rots. . Regen : - zingen : de Indische kinderen zongen bij het veedrijverswerk - mandjes vlechten met pitriet - binnenspelen : twee sprinkhanen vechten met mekaar gevangen kevers trachten te ontsnappen… . Horde-Goede-Daad : - dat mag vandaag zeker niet vergeten worden. We knappen een werkje op voor de boeren, bv. tuin wieden - of werkje in de kerk : stoelen goed zetten, afstoffen, enz. (akkoord met de pastoor), kerkhof wieden…

5e dag . Meesterwoord : ‘Hij doodde een bok en ook heeft hij gedronken. Je weet, Shere Khan kan nooit vasten, zelfs niet omwille van zijn wraak.’ . Pow-wow : zelfbeheersing : we moeten ons iets kunnen ontzeggen, kunnen volhouden gelijk Mowgli. . Spelen : - bosspel : genoeg koeien en kalveren en stieren bijeendrijven om Shere Khan te kunnen doden. Maar deze zijn over heel de ‘jungle’ verspreid, en er dreigen allerlei gevaren, bv. van de mensen die Mowgli niet begrijpen. - nog een bosspel : Buldeo tracht Mowgli de huid afhandig te maken. . Trofeeën : - de ‘scherpe tand’ : alias het mes waarmee Mowgli de huid afstroopte (in triplex, en bot genoeg…) - ranken van de wilde wingerd die in het ravijn groeiden, en aan Shere Khan geen steun genoeg gaven om te ontsnappen. . Regen : - jungledansen - we schilderen een ‘huid van Shere Khan’.

. vanavond is het RODE BLOEM, omdat het de laatste avond is op Grote Jacht. Elk nest zal één van de episodes van de voorbije dagen extra-fijn uitbeelden.

6e en laatste dag . Meesterwoord : ‘Broertje, je zult toch nooit vergeten dat je een wolf bent?’ . Pow-wow : al wat we deze Grote Jacht gedaan en geleerd hebben, (kort overzicht), gaan we onthouden – ook denken we vandaag terug aan onze opname in de horde. . Spelen : - Mowgli leert de taal der mensen (geheimschrift) - uitbeeldingsspel : elke welp mag een episode uitbeelden uit het verhaal. bv. Mowgli wijst in zijn mond om te tonen dat hij honger had. . Trofee : - Het beste nest van de hele Jacht krijgt de tijgerpels. - Een stukje van de pels aan elke welp als herinnering. - Uitdelen van allerlei prijzen; beste welp – beste slaper – beste eter – beste acteur – beste schoenpoetser – enz… Ook voor de ‘ongelukkige welp’, voor de meeste mugge- of wespesteken, enz… Zo mogelijk jungledieren die aan de vermelde kwaliteit doen denken!

OPMERKINGEN ACHTERAF 1. Volgens hetzelfde schema kan men nog andere Grote Jachten opbouwen, volgens andere thema’s dan. Bij voorbeeld : 1e dag : Goede Jacht aan allen die de wet van de jungle onderhouden. Strijd tegen de Bandarlog. 2e dag : Een dapper hart en een beleefde tong, daarmee zult ge het ver brengen in de jungle. We luisteren naar Baloo! Proevendag. 3e dag : Dood aan Jacala, de buik die op vier voeten gaat (zie begin van het verhaal ‘De Rode Honden’. Tegen gulzigheid en ikzucht). 4e dag : Als de phieal weerklinkt, is het voor zwakken geen tijd om op pad te zijn. Strijd tegen de Rode Honden. 5e dag : Broertje, hoe dikwijls heb ik je reeds gezegd dat Shere Khan je vijand is? Tegen Shere Khan. 6e dag : Het zijn slechte jagers die het wild laten lopen. (uit ’s Konings Ankus) Volhouden : we willen goede jagers blijven.

2. De OW kunnen bepaalde activiteiten in junglesfeer doen verlopen. Voorbeelden genoeg : - eten : ‘wie lege buik zegt, zegt slappe ogen’ (Bagheera in Ankus) - siësta : ‘ik kan niet de hele nacht jagen en overdag huilen’ (id) - tucht bij aantreden : ‘niemand kan ooit zo stil zijn als een wolf wanneer hij niet wenst gehoord te worden’ (de jungle lijft in : Akela, Raksha en de 4, terwijl ze Buldeo bespieden) - sluipspel : idem als vorige - geduld : ‘Hathi en Kaa, de rotswachter, haasten zich nooit voor dat hun tijd daar is’ (Jungle lijft in…) - terreinkarwei : ‘waar Hathi uit maaien gaat, hoeft men geen tweede keer meer te komen’ (Jungle lijft in) - wassen, vachtenschouw : ‘wees net, want aan de glans van zijn vacht kent men de kracht van de jager’ (Levenregels van Baloo, uit Kaa’s Jacht) - morgenturnen : jungleverhaal volgen. bv. Vader wolf kruipt uit hol – strekt één voor één zijn poten uit – springt hoog omhoog – enz…

MORGENTURNEN (voorbeeld van mogelijke inkleding) JAGEN MET BAGHEERA - Bagheera vertrekt van zijn tak naar het jachtterrein : afwisselend ter plaatse marcheren – lopen – sneller lopen - Rekt zijn stramme poten uit : armen voorwaarts afwisselend opwaarts heffen (armoefening). - Na de voorpoten neemt hij de achterpoten : handen heupen, spreidstand, zijwaarts huppelen. - De zwarte panter is bijna klaar : nog een laatste lenigheidsoefening : armen voorwaarts opwaarts heffen, diep voorwaarts buigen, handen grond raken (afwisselend), benen blijven gestrekt. - Nu kijkt hij uit naar een prooi : hoofd rollen rechts en links. - Hij maakt zich klaar om het wild te bespringen : in strekstand armen voorwaarts, heffen, benen buigen tot hurkzit, handen op de grond. Terug komen tot strekstand langs hielen heffen, armen voorwaarts. - Bagheera heeft zijn prooi verorberd en rekt zich heerlijk uit : hurkzit, beurtelings langs linker en rechterbeen achterwaarts strekken. Rechtkomen. - Hij loopt nu voldaan door de jungle : in looppas rond het jachtterrein.

NOG ANDERE MEESTERWOORDEN

Algemeen thema : Samen doorheen de Rimboe. 1. Samen met Baloo en Bagheera : De jungle is groot : kijkt zwijgend toe, want ge zijt niet alleen (Akela – De Broeders van Mowgli). 2. Samen met Kaa : Een dapper hart en een beleefde tong, daarmee zult ge het ver brengen in de jungle (Kaa’s jacht). 3. Samen met Hathi : Herinner u de vrede! (de herten – Hoe de vrees in de wereld kwam). 4. Samen met Mowgli : Leid ons weer, want ze zijn die tuchteloosheid beu en willen weer een vrij volk zijn (de wolven – Tijger-Tijger). 5. Samen met Raksha : Jouw oorlog zal de onze zijn (Hathi – De jungle lijft in). 6. Samen met Akela : Goede Jacht.

ENKELE TIPS VOOR AVONDACTIVITEITEN

1. avondwandeling : in het bos eventueel met geluidskim. 2. vergadering op de raadsrots : eerste dag – de welpen die voor de eerste maal mee op grote jacht gaan worden opgenomen in de horde. Verhaal opname Mowgli in de horde – met de ganse horde acteren van de opname. Gidsen brengen nieuwe welpen in midden van de kring. Deze roepen één na één hun naam… Akela zegt : “Kijkt goed toe, wolven, kijkt goed toe. Nu zullen we je Jan noemen. Peeters is je naam van de mensen, die naam gooien we weg” (heel de horde roept : die naam weg! zo voor elke nieuwe wolf). Als slot een lied. 3. rode bloem : . de leiding moet helpen bij de voorbereiding : ook zorgen de keuze van de acteernummertjes te richten (liefst delen uit verhalen, kampliedjes, pantomime). . delen uit de jungleverhalen kunnen zeer goed uitgebeeld worden. Denk ook aan de dansen. . de kostumering moet eenvoudig verzorgd zijn (crêpepapier). . zorgen voor een degelijke inkleding : liederen, acteernummertjes en kreten vormen één eenheid. . een OW, eventueel verkleed, moet de Rode Bloem leiden. Dit veronderstelt : degelijke voorbereiding, geleide tucht, soepelheid, reserveactiviteiten.

ZANG.

1. Hier zijn we te samen voor het eerste jaar met ons nieuwe broertjes allen bij elkaar.

2. Hier zullen we jagen vele dagen lang met Akela, Baloo, Bagheera en Mang.

3. Wij komen hier zoeken naar dit valse dier Shere Khan de tijger, voedsel voor de gier.

GEZELLIG SAMENZIJN

- Lied : Sa man de rode blomme. kringspel : pas op voor de Rode Bloem (zie Broeders van Mowgli kreet : vuurwerk…

- Lied : Wat moeten dat voor ruimten zijn. estafette : de vlugste olifant. De eerste welp steekt handen en voeten in schoendozen en legt aldus een bepaalde afstand af. Dan de beurt aan de volgende. kreet : trompetten van een olifant (afwisselend : OW – welp).

- Lied : Shere Khan is daar. kringspel : Shere Khan en Mowgli (variante op kat en muis) dans van Shere Khan.

- Lied : ‘k zag twee beren broodjes smeren. estafette : Walalu. Vỏỏr elk nest zijn 3 kringen getekend : water, land, lucht. Vỏỏr de eerste welp ligt een licht blaadje papier dat bij het noemen van een naam in het juiste cirkeltje moet geblazen worden bv. Mang (lucht), Bagheera (land), Kotick (water). kreet : Bagheera (eerste groep), Chil de wouw (tweede groep), krokodil (derde groep), Walalu (vierde groep) : stil beginnen, steeds luider.