Oude Belgen

Uit FOSwiki

09 team.png

Auteur: Kolibrie
Eenheid auteur: 226e De Leeuwerik

Spelverloop:
De bedoeling van dit spel is om als patrouille zoveel mogelijk menhirs over te brengen naar hun eigen nederzetting om deze rondom hun dorp op te trekken zodat de hemel niet op hun hoofd kan vallen. Dit overbrengingsspel dient wel gespeeld te worden in een bos met daarnaast of erin een duidelijke weg!!!

Deze menhirs (steentjes) kunnen overgebracht worden via het bos of over de weg. De Oude Belgen (patrouilleleden) kunnen de menhirs overbrengen doorheen het bos of via de weg. Onderweg kan men getikt worden door de Romeinen (leiding) en dan gaat men dobbelen omtrent een verdere doorgang. Over de weg zijn de Romeinen het sterkst en indien er een confrontatie is gooien de Roemeien met 3 dobbelstenen tegenover 1 dobbelsteen van de Oude Belgen. In het bos zijn de Oude Belgen wat sterker en de Romeinen wat zwakker en gooien ze elk met 2 dobbelstenen. De winnaar van de onderlinge confrontatie is de persoon met het meest aantal ogen. Bij een gelijk aantal ogen gooit men opnieuw.

De patrouille met de meeste menhirs op het einde van het spel is de winnaar.

Benodigdheden:Steentjes, dobbelstenen