Overleg:Jungleboek

Uit FOSwiki

BRON: G:\3 - Ploegen\2 - Programma\Takproducten\2 - Welpen eindproduct & welpenhandboek & junglemap

Maki (500e Nationale structuren) zei:

Heb een klein stukje gelezen en vond de tekst wel niet zo toegankelijk... kijk vooral naar de eerste zin. Ik zat vast er na.

De jungleverhalen zijn als hoofdthema gekozen voor onze welpenwerking omdat ze beantwoorden aan de hoger verhalende belangrijke punten :

het leven van Mowgli tussen de wolven van de horde en de andere dieren in de jungle spreekt de welpen sterk aan. Zonder moeite kruipen ze in het vel van de “kikvors” of de andere junglebewoners. de verhalen zitten verweven van morele waarden en gedragslijnen die spelend kunnen beleefd worden. De personages die in de verhalen optreden dragen een bepaald karakter die aan de welpen aanschouwelijk kan worden voorgesteld. het is mogelijk een volledige inkleding van het thema te verwezenlijken in de horde. Deze inkleding doordringt de ganse welpenwerking, een ganse sfeer wordt geschapen waarin de ganse horde zich beweegt als een vis in het water : de JUNGLESFEER.

Hoewel tegenwoordig een kind van tien jaar een evengrote verbeeldingskracht heeft als vroeger, merken we toch een vlugger groeiende realiteitszin. Daarom dienen we voor ogen te houden dat tenminste voor de oudere welpen deze imaginaire wereld even doorbroken wordt om realistischer thema’s aan bod te laten komen.