Pak de stok

Uit FOSwiki


Oxo.png
Pak de stok

Auteur: Handboek Beverleiding
Tak(ken): Bevers-Zeehonden
Type: klein spel

Spel:
Een speler staat in het midden van de kring. Hij laat een stokrecht op de grond staan door er zijn hand op te houden. Dan roept hij de naam van een speler en laat de stok los. De genoemde speler moet de stok pakken alvorens die op de grond valt. Als dit niet lukt, moet hij zelf in het midden gaan staan.


Materiaal: een stok