Patrouillewerking VG's-Juniors

Uit FOSwiki

Bij de V/G’s-Juniors draait patrouillewerking vooral rond teamgeest, wederzijds respect en vriendschap. De V/G’s-Juniors hebben binnen de tak één of meer zeer goede vriendschappen gesloten. Patrouillewerking is een goede methode om iedereen met iedereen te laten samenwerken, om met de hele tak een hecht team te vormen. Met patrouillewerking wordt het belang van kliekjes ingeperkt en wordt iedereen verdraagzamer voor elkaar.

De patrouilles vormen een uitdaging voor de V/G’s-Juniors. Ze leren zichzelf te positioneren en te profileren in een groep, leren een collectieve verantwoordelijkheid te dragen en leren open te communiceren zonder bot te zijn. Ze ontdekken het plezier van samen leuke dingen te bedenken én te verwezenlijken. Dat ze niet steeds bij hun beste vrienden zitten, nemen ze er door al deze voordelen met de glimlach bij.

Meer