Patrouillewerking Welpen

Uit FOSwiki

De nestwerking bij de Welpen is een erg verspreide traditie binnen FOS en binnen scouting in het algemeen. Nesten dragen ertoe bij dat de Welpen leren samen te werken en te spelen. Ze laten ook toe aan de Welpen om persoonlijk door te groeien binnen deze tak. De nestleiders en assistent-nestleiders krijgen eerste (bescheiden) vormen van verantwoordelijkheid.

De leiding kan aan de nesten kleine taken toevertrouwen. Ze kan de nestleiders en assistent-nestleiders verder nog stimuleren door te werken met een “grijs nest” (nest van de nestleiders en hun assistenten) en door hen eerste vormen van inspraak en medebeheer te geven. Leid(st)ers van de Welpen zien erop toe dat alle nesten evenwichtig samengesteld zijn en dat hun nestwerking niet ontaardt in doorgedreven competitie.

Nestwerking