Patrouillewerking bij JVG's-Aspiranten

Uit FOSwiki

Patrouillewerking, het is een typisch scoutingding. Geen enkele andere jeugdbeweging in Vlaanderen heeft een dergelijk systeem waarbij we onze JVG’s voor bepaalde zaken opdelen in een vaste groep: de patrouille. Waarvoor een patrouille juist dient, hoe je ze kan indelen en samenstellen, en welke activiteiten je er allemaal mee kan doen, je leest het allemaal in dit hoofdstuk.

Patrouillewerking, wasda?

teamwork & verantwoordelijkheid

Met patrouillewerking willen we ten eerste teamwork bevorderen: leren samenwerken in groep, samen leren koken, op elkaar leren rekenen op tocht of om het lokaal op te kuisen, taken leren verdelen op kamp, enzovoort. Je kan je patrouillewerking bijvoorbeeld ook gebruiken als indeling voor spelletjes of als tentindeling. Hoever je in dit alles gaat bepaal je best zelf in je eigen eenheid.

Door patrouillewerking creëer je een ideale omgeving voor jongeren om van elkaar leren door te doen: oudere jongverkenners gaan op die manier gemakkelijker samenwerken met de jongere leden van hun patrouille. In één grote groep krijg je gemakkelijker kliekjesvorming volgens leeftijd.

Patrouillewerking is een goede manier om je JVG’s te leren omgaan met verantwoordelijkheid. De afwas moet gedaan worden door de Beverpatrouille, of de Arenden moeten zorgen dat het terrein proper is. De meerwaarde van patrouillewerking zit er in dat je JVG’s in kleine groep leren hoe ze best zulke zaken regelen en organiseren.

inspraak

Patrouilles kunnen ook een handig ding zijn om rond inspraak te werken en gemakkelijk verschillende ideeën over de voorbije activiteiten te horen. Zo kan je bijvoorbeeld elke maand een kwartiertje inlassen om eens per patrouille met iemand van de leiding samen te zitten om de afgelopen activiteiten te evalueren. Binnen die kleine groep kan je dan als leider of leidster gemakkelijker peilen wat iedereen nu vond van de activiteit, in plaats van enkel Tom met zijn grote mond.

Zorg er wel voor dat inspraakmomenten goed zijn voorbereid en plezierig worden aangebracht, JVG’s-Aspiranten komen in de eerste plaats naar de scouts om zich te amuseren! Een hele hoop ideeën om inspraak- & evaluatiemomentjes te organiseren vind je in de kantlijn.

praktisch voorbeeld

hoog/laag, traag/snel lopen, leider tikken, goedweer/slechtweer-evaluatie, …

Patrouilles & hiërarchie

Hoe je patrouilles organiseert, kies je zelf als eenheid. We geven je in dit stukje een aantal mogelijkheden om dit te organiseren. Als algemeen aandachtspunt willen we wel meegeven dat patrouillewerking niet mag vervallen in een strikt hiërarchisch systeem waarin de ene JVG meer te zeggen heeft dan de andere.

werken met pl's

In de traditie van scouting is het zo dat patrouilles meestal iemand hebben die het aanspreekpunt is voor de patrouille: bij JVG’s noemen we dat een patrouilleleider (PL). Zo kunnen bepaalde taakjes die moeten worden uitgevoerd worden meegedeeld, en zorgt de patrouilleleider dat die worden uitgevoerd (hij/zij dient natuurlijk ook zelf te helpen). Als deze niet zijn uitgevoerd, moet de leiding maar 1 persoon aanspreken, die er dan voor zorgt dat de taak toch wordt uitgevoerd. Hierbij is het belangrijk dat de patrouilleleider niet als een tiran te werk gaat, maar evenmin het slaafje wordt van de patrouilleleden. Daarom is het nodig om dit proces zeer goed op te volgen als leiding.

derdejaarswerking

Een andere optie is om te werken met een meer uitgebouwde derdejaarswerking. Derdejaars zijn voor alle duidelijkheid de JVG’s die in het laatste jaar van de tak zitten. Zij krijgen allemaal in dat laatste jaar wat extra verantwoordelijkheid binnen de patrouilles. Zij dienen als aanspreekpunt en leren gezamenlijk de patrouille aan te sturen. Op die manier krijgt elke JVG vroeg of laat de kans op extra verantwoordelijkheid.

Derdejaarswerking kan je tot slot ook gebruiken als een extra middel in je werking. Denk maar aan een kampvuurmoment waarbij de derdejaars de activiteiten en hun bevindingen binnen de patrouille kunnen evalueren.

Patrouilles indelen

vaste of wisselende patrouilles?

Hoe je juist patrouillewerking in je takwerking integreert, hangt meestal af van eenheid tot eenheid. We onderscheiden drie vaak gebruikte manieren:

  • Vaste groepjes over de jaren heen:

Een eerste bestaat er in de bestaande patrouilles te behouden en deze aan te vullen met eerstejaars en nieuwelingen. Het voordeel van dit systeem is dat je aan intensieve teambuilding kunt doen en de patrouilleleden elkaar “echt” leren kennen. Als je dit systeem toepast moet je echter voldoende flexibel zijn en wijzigingen toelaten indien nodig. Als leden zich niet goed voelen of als er conflicten zijn moet je durven ingrijpen als leiding worden.

  • Een andere manier is om doorheen het jaar met wisselende groepjes te werken. Meerdere keren per jaar herschik je dus de groepjes. Hierbij is het moeilijker om aan teambuilding te doen en elkaar te leren kennen in kleine groepjes, wat vooral in grotere eenheden tot een probleem kan leiden. Voor kleinere eenheden kan dit echter wel een interessant alternatief zijn, waarbij je ook als leiding volledige flexibiliteit hebt.
  • De derde en laatste manier is je patrouilles jaarlijks opnieuw indelen, aangepast aan de noden van je tak. Ook hier moet je steeds flexibel blijven: grote conflicten of vetes die niet uitgepraat geraken, mag je niet laten verzuren, net zoals een patrouille van twee leden op kamp ook niet bepaald functioneel is. Een evenwicht zoeken is dus de boodschap als leiding.

wie zit waar?

Wie in welke patrouille zit, het is vaak een eeuwige discussie met je JVG’s waar je als leiding middenin staat.

Het is belangrijk dat we ons bewust bezig houden met hoe we patrouilles gaan samenstellen, het is vaak beter de JVG ’s wat tijd te gunnen om elkaar beter te leren kennen, zo wordt het ook voor de leiding duidelijker wat de vriendengroepjes zijn, welke capaciteiten en mogelijkheden de verschillende JVG ’s hebben, … Zo kunnen we bijvoorbeeld de patrouilles samenstellen eind oktober begin november. (Je kunt natuurlijk ook eens praten met de leiding van de welpen, om meer te weten over de kinderen die zijn overgekomen, al heb je dan wel nog geen overzicht hoe die 1e jaars om zullen gaan met de 2e en 3e jaars en vv.). Maar hoe gaan we ze nu samenstellen?

Ook hier kunnen we drie verschillende manieren onderscheiden. In manier 1 stelt de leiding zelf de patrouilles samen, zonder inspraak van de leden. Dit is de meest voorkomende manier, vaak uit gemakzucht... Manier 2 laat de leden echter volledig zelf de groepen samenstellen. Dit kan leiden tot chaos, kliekvorming en pestgedrag en wordt dus beter niet toegepast. De patrouilles worden in de derde manier samengesteld met inspraak van de leden, maar de leiding neemt de uiteindelijke beslissing. Hierin kun je sterk variëren.

Belangrijk echter is dat we stilstaan bij enkele aandachtpunten: Er moet een goede mix zijn van alle leeftijden, karakters en geslachten. We zorgen er dus voor dat de patrouilles evenwichtig zijn verdeeld, dat niet alle bollebozen bij elkaar zitten, of alle minder sportieve JVG's-aspiranten per patrouille zitten. We moeten trachten te vermijden dat het samenstellen van patrouilles een populariteitsstrijd wordt, ook met het scheiden van vriendjes moet worden opgepast, het is leuker als iedereen toch iemand heeft waarbij hij/zij zich goed voelt binnen de patrouille.

Er bestaan ook enkele methodieken om patrouilles samen te stellen, de ene al beter dan de andere!

Nog enkele activiteiten en leuke dingen rond patrouilles

Als je met je JVG-aspirantentak over een ruim lokaal beschikt, kun je het lokaal samen inrichten en er patrouillehoeken maken. Het maken van patrouillehoeken is op zich een leuke activiteit, die groepsbevorderend kan werken, en functioneel, want dit kan bvb. de plaats zijn waar je af en toe de afgelopen activiteiten evalueert. Maak het er gezellig met kussens ed. misschien zelfs een spandoek met de patrouillenaam en de namen van alle mensen die in de patrouille zitten… Over patrouillenamen gesproken, ook die kun je samen verzinnen, door een hele lijst te maken van dieren door een brainstorm en daar dan per patrouille een dier uit te kiezen en zelf een bijpassend adjectief/ww. bij te verzinnen. Er bestaat ook een lijst met patrouillenamen, bijpassende lintkleurtjes en dergelijke.) Op kamp koken per patrouille kan ook erg prettig zijn, als je eten wil, moet je samenwerken! Hierbij is het wel belangrijk dat elke patrouille begeleidt wordt door een leiding, zodat het niet in het honderd loopt! (of toch niet te erg) En ook op hike kunnen we per patrouille, samen die techniekenkennis eens in de praktijk gebruiken en de derdejaars leren de eerstejaars ondertussen nog eens hoe het allemaal in elkaar zit! De tweedejaars pikken waarschijnlijk nog enkele dingen op, of vullen zelfs de derdejaars aan! Ook hier is het geen slecht idee om toch de patrouilles te begeleiden, kunnen als het ware spreken van een ‘dode’ leider, die pas ingrijpt als er een noodgeval plaatsvindt of als het wel erg laat wordt! Belang van veiligheid! Op kamp elke dag foute trofeeën toekennen aan patrouilles, zoals meest humoristische patrouille, best kokende patrouille,… kan ook leuk zijn, maar zorg ervoor dat elke patrouille 1 trofee heeft, zodat de competitie niet te zwaar wordt, en dat natuurlijk de trofeeën evenwaardig zijn! seascouts gaan ook varen bij de aspiranten, dit gebeurt niet altijd meteen per kwartier, omdat de eerstejaars eerst nog een basis moet worden bijgebracht voor ze samen de boot in kunnen! Hoewel wanneer ze eenmaal gevormd zijn, ze meestal per kwartier het ruime sop kiezen, weliswaar meestal nog met een leiding bij, omdat in havens zich wel eens een probleempje kan voordoen… Per jaar op weekend gaan, kan ook verrijkend zijn. Op zo een weekend kunnen de derdejaars al eens een moeilijkere activiteit gaan doen, en al eens over wat ‘serieuzere’ zaken gaan denken/praten, tweedejaars kunnen eens spelen op hun maat, en ook eerstejaars kunnen wel eens genieten van een leuke activiteit enkel voor hen! We mogen hier natuurlijk niet in overdrijven, want het kan niet de bedoeling zijn om die leeftijdsverschillen te bestendigen.