Pelswerking

Uit FOSwiki

Patrouillewerking is een systeem van teams, kleine groepen met verantwoordelijkheid volgens leeftijd. Patrouilles (of kwartieren bij de seascouts) zijn zo evenwichtig mogelijk samengesteld: jongens en meisjes, jong en oud enz. Patrouilles zijn groepjes kinderen of jongeren van dezelfde tak. Ze zijn de kleinste en belangrijkste eenheid binnen het spel van scouting. Patrouilles vormen de basis van onze werking en zijn het exclusieve handelsmerk van scouting en guiding. Door te werken in groepjes versterken we de teamgeest. Die samenwerking opent ongekende mogelijkheden. Deze groepjes - of het nu pelsjes, nesten, patrouilles, kwartieren of ploegen zijn - hebben een zekere zelfstandigheid, opnieuw aangepast aan de mogelijkheden van hun leeftijd.

Patrouillewerking bij Bevers- Zeehonden: nestjes, burchten en pelsjes.

Bevers kunnen onderverdeeld worden in burchtjes, zoals bevers in de natuur of in nestjes, naar analogie van de nesten bij de Welpen. Bij de Zeehonden (seascouts) spreken we van pelsjes.

Deze verdeling heeft hoofdzakelijk organisatorische en praktische redenen. De indeling in kleine groepjes is handig voor het slapen en wassen op kamp. Het is ook eenvoudiger om de Bevers-Zeehonden te tellen en om activiteiten te doen. Enerzijds verlicht het dus de taak van de leiding, maar anderzijds maakt het de Bevers-Zeehonden al vertrouwd met het werken in kleine groepjes, wat ze in heel hun verdere scoutsleven zullen uitbouwen in de oudere takken. Het groeipad van patrouillewerking start dus hier.

=Voordelen

  • Wanneer alle Bevers-Zeehonden het systeem onder de knie hebben, geeft dit hen een vaste en herkenbare structuur. Daarmee voldoe je aan een belangrijke nood bij deze leeftijdsgroep. Ze hebben immers orde, regelmaat en veiligheid nodig om zich op hun gemak te voelen, zeker in afwezigheid van hun ouders.
  • Voor de bever- zeehondenleiding kan dit het systeem van aanwezigheden vereenvoudigen. Ook het tellen zal sneller en efficiënter gaan. En je Bevers-Zeehonden tellen is nu eenmaal iets wat je vaak moet doen, zeker als je erop uit trekt.

Je kan per nestje, burcht of pelsje een kleur, symbool of vlag hebben. Dit maakt het voor de Bevers- Zeehonden herkenbaar en zo weten ze snel waar ze moeten zijn. Ook als het verzamelen geblazen is kan dit helpen: ze weten bij wie ze horen te staan. Je kan dit nog ondersteunen door een liedje dat ze in aanloop van de verzameling zingen.

  • Ook voor de indeling bij spelen kan deze methode van pas komen. Als leiding moet je dan wel zorgen dat de nestjes, burchten of pelsjes evenwichtig worden ingedeeld.

Aandachtspuntjes

  • Het vraagt wat tijd en geduld vooraleer de Bevers-Zeehonden het systeem onder de knie hebben. Soms wordt er in scholen een gelijkaardig systeem gebuikt, dat helpt.
  • Zorg ervoor dat de Bevers-Zeehonden ook de andere kinderen leren kennen. Gebruik deze structuur dus niet te pas en te onpas.

Besluit

Patrouillewerking kent in deze tak een bescheiden maar belangrijke start. Het maakt de Bevers-Zeehonden vertrouwd met het systeem van kleine groepjes. In deze eerste fase ligt de nadruk op de praktische en organisatorische voordelen van patrouillewerking. Jong geleerd is oud gedaan!