Persbericht

Uit FOSwiki

(Doorverwezen vanaf Persaandacht)


Verschillende eenheden maken gebruik van de (lokale) pers om hun startdagen, uitwisselingsactiviteiten, financiële acties, … eens extra in de verf te zetten. Een zeer effectieve ledenwervingsmethode, zo blijkt. Op een positieve manier in de media komen bouwt bovendien mee aan het imago van je eenheid, maar uiteindelijk ook aan dat van de jeugdbeweging FOS Open Scouting. Iedereen tevreden!

Maar hoe kom je nu met je smoelwerk in de gazet? Een eerste goede stap is om een persbericht de wereld in te sturen!

Een persbericht: wat is dat?

Een persbericht is een bericht van een organisatie of vereniging gericht op journalisten. De bedoeling is dat je hun interesse wekt, zodanig dat ze van jouw bericht een artikel maken.

Wil dat zeggen dat een journalist automatisch je bericht zal overnemen? In geen geval: ze ontvangen jaarlijks duizenden dergelijke berichten, waarvan de meerderheid droogjes wordt genegeerd of weggesmeten. Daarnaast beslissen journalisten en redacteurs trouwens zelf over titel, inhoud, illustratie, moment en plek van publiceren, … en of ze het artikel publiceren.

Anderzijds kan je er wel van uitgaan dat journalisten tijdbesparende wezens zijn. Als je persbericht in hun ogen een goed artikel blijkt te zijn, wees dan maar zeker dat ze het maar al te graag (behoorlijk) letterlijk zullen overnemen. Hoe kwalitatiever je bericht, hoe meer garantie dat de juiste boodschap overkomt.

Boodschap van je persbericht

Het beeld van de journalist met zelfgerolde sigaret, koffieverslaving, wallen tot onder zijn/haar oksels en een gebrek aan interesse door een humeur dat te vergelijken valt met dat van een pitbull die sinds een week niet meer at, is vandaag misschien niet meer zo juist. Het zijn dynamische en veeleisende mensen, waarbij het er vooral op aan komt hun aandacht te trekken!

Overtuig de journalist, en sta daarom stil bij onderstaande puntjes:

Denk na over wat je wil overbrengen

Begin niet onmiddellijk met je boodschap neer te pennen, maar sta eerst eens uitgebreid stil bij wat je precies wil vertellen en waarom.

Het is bovendien aan te raden om je persbericht aan één hoofdboodschap op te hangen. Probeer geen 1000 dingen tegelijk te vertellen. Daarom dat je uitgebreid moet stilstaan bij wat je wil vertellen met je persbericht.

Stel je boodschap in vraag

Heb je eigenlijk wel iets belangrijks te melden? Is je verhaal interessant voor een grote groep mensen? Ontdek het zelf door deze lijst in te vullen:

TIP

 • Is onze boodschap actueel, of ligt onze beslissing / actie in een verre toekomst of ver verleden?
 • Is onze boodschap belangrijk? Hebben er veel mensen mee te maken of is er een doorbraak in een dossier, een groot project dat staat te beginnen, …?
 • Wijkt onze boodschap een beetje af van de gewone gang van zaken? Hebben jullie een origineel thema voor vb. jullie startdag?
 • Past onze boodschap bij de ‘hedendaagse belangstelling’? Is ze gekoppeld aan een thema dat veel mensen bezig houdt?
 • Heeft onze boodschap voldoende te maken met je eenheid of met jeugd algemeen?

Is je antwoord vooral NEEN? Begin dan nog eens opnieuw en sta voldoende stil bij de bovenstaande vragen. Beter eerst de nieuwswaarde op peil brengen dan een oninteressante boodschap versturen!

Het kan ook helpen om een buitenstaander aan te spreken. Misschien heeft je bericht toch niet de nieuwswaarde die je verwacht. Zo kan een buitenstaander het absoluut niet boeiend vinden dat jullie een startdag organiseren, maar wel dat jullie met zelfgemaakte vlotten een avontuurlijke tocht afleggen. Je boodschap aftoetsen kan dus helpen je nieuwswaarde te verhogen.

Pimp je nieuwswaarde

Ook als je op alle bovenstaande vragen volmondig JA antwoordt, kan je je kans om opgepikt te worden nog verder verhogen:

TIP

 • Koppel je boodschap aan een onderwerp dat op dat moment actueel is in de media.
 • Zorg dat bekende of belangrijke personen iets te maken hebben met je persbericht, bvb. de burgemeester, de Schepen van jeugd, ...
 • De kracht van de getallen: als heel veel mensen betrokken zijn bij je persbericht, dan stijgt de nieuwswaarde. Heb je dus kracht van de getallen aan jouw kant, dan is dat zeker het vermelden waard.
 • Voeg een element van spektakel en / of sensatie toe (bvb. wedstrijdelement, …).
 • Zoek uit of je boodschap in een bepaalde vaste rubriek past.
 • Zorg voor passend beeldmateriaal: een foto die de boodschap samenvat, een leuk filmpje om jullie idee voor te stellen, …

Persbericht schrijven

Opbouw

Lengte

Een goed persbericht is niet langer dan een A4, zo niet korter. Kill your darlings, en schrap alle overbodige tekst.

Heb je toch véél meer te vertellen? Schrijf in dat geval een persbericht en voeg er een persdossier aan toe. In dit dossier kan je dieper ingaan op een probleem. In het persartikel vat je de essentie samen.

Lead

De eerste alinea van een persbericht heet een lead. De lead vat het belangrijkste nieuws samen. Hierin beperk je je dus tot de feiten. Meningen hebben (eventueel) later in het artikel een plaats.

Hou het in de lead vooral zakelijk, en vat het nieuws samen volgens de 4 W's en 1 H: Wie, Wat, Waar, Wanneer & Hoe?

Eigenlijk is er nog 1 W: Waarom? Deze vraag moet je niet per se in de lead beantwoorden. Hiervoor heb je in het artikel zelf ruim de plaats voor.

Scanbaar

Zoals iedere lezer ‘scant’ een journalist je bericht. Hij / zij maakt eerst uit dat het om een persbericht gaat, bekijkt dan de kop en tussenkopjes. Een sterke openingszin zal hem / haar aanzetten om aan het lezen te gaan, waarna hij / zij verwacht in een eerste paragraaf de ‘harde feiten’ te weten te komen.

Afbreekbaar

Zorg dat je bericht ‘afbreekbaar’ is. Dit wil zeggen dat als je enkel de eerste twee alinea’s van het artikel zou lezen, je eigenlijk ook de essentie mee hebt. Alle andere paragrafen leggen de eerste twee beter uit, of geven extra – onbelangrijke – informatie. Op die manier kan de journalist je lange artikel reduceren tot een kleintje, zonder al te veel moeite te doen.

Stijl

Enkele stijltips:

 • Zorg voor een goede openingszin. Bedenk een toffe en originele kwinkslag of begin met een citaat van iemand die bij de organisatie betrokken is en die de boodschap van het bericht min of meer samenvat. Een goede openingszin is essentieel om de aandacht van de journalist te houden.
 • Kies voor een actief maar correct (!!!) taalgebruik: gebruik positieve en actieve woorden en vermijd dat je te ‘plechtig’ schrijft. Gebruik geen te lange opsommingen, maak je zinnen niet al te lang en gebruik creatieve werkwoorden. Mix verschillende soorten zinnen door mekaar: vragende zinnen, korte zinnen, langere zinnen, … Schrijf bovendien in de voltooid tegenwoordige tijd, dan komt je boodschap beter over.
 • Beperk je tot feiten, het is niet de bedoeling om sloganesk over te komen.
 • Let op dat je geen afkortingen gebruikt die enkel jij kent. Als je het toch doet, leg ze dan uit.
 • Overdrijf niet: wanneer het bericht vol staat met woorden als ‘de beste’, ‘fantastische’, ‘uitzonderlijke’, ‘geniale’, … mag je er vrij zeker van zijn dat het tot een propje wordt gefrommeld en voetbalgewijs uit het raam van de redactie verdwijnt.
 • Gebruik citaten: citeer zo nodig jezelf. Dit maakt de tekst levendiger en geeft het bericht een ‘onafhankelijker’ karakter. Dit maakt het bovendien een pak makkelijker voor de journalist om de tekst integraal over te nemen. Citeer je iemand anders? Vermeld dan ook wie en waarom die tot deze uitspraak komt.
 • Schrijf in de derde persoon (vb. ‘1e FOS Lange Wapper’ organiseert … i.p.v. ‘wij organiseren’). Dit verhoogt de objectiviteit en zal er ook toe bijdragen dat de journalist je bericht makkelijker overneemt.

De 'officiële' regels

Een persbericht ziet er doorgaans hetzelfde uit. Het kan geen kwaad om een beetje op te vallen, maar hou je toch min of meer aan de 'officiële' regels.

TIP
PERSBERICHT


Titel (kies verstandig: deze vat in enkele woorden het bericht samen)


Plaats, Datum (vb. Gent, 09 juli 2012)


Lead

 • Zorg voor een sterke openingszin
 • In de eerste paragraaf (ook wel 'de lead' genoemd) vat je de grote lijnen samen & vermeld je duidelijk WIE, WAT, WAAR, WANNEER. Over hoe en waarom kan je het later hebben.


Tussentitel(s)

 • Het belangrijkste schrijf je eerst. Als de journalist kiest om verder in de tekst een aantal andere regels te schrappen ben je er zeker van dat de kern behouden blijft.
 • Hou de woorden 'scanbaar' en 'afbreekbaar' in je achterhoofd.


//////// EINDE PERSBERICHT ////////


Namen en gsm-nummers van de contactpersonen. Vermeld ook wie na de kantooruren kan worden bereikt.


Bijlagen: geef duidelijk aan welke bijlagen je opneemt (goede foto’s, filmpje, wegbeschrijving, …) in je zending / mail.

Zorg voor achtergrondinformatie

Voeg aan je nieuwsbericht steeds twee alinea’s extra informatie toe:

 • Een alinea over je eenheid: In welk jaar is die gesticht, vermeld dat het gaat om een jeugdbeweging voor kinderen van 6 tot 18 jaar, wanneer en waar jullie wekelijks samenkomen, etc. Verwijs ook naar je website waar een geïnteresseerde journalist meer informatie over jullie eenheid kan vinden.

VOORBEELD
63e FOS de Arassari's is een scoutsgroep uit Wachtebeke. Wekelijks komen we op zaterdagnamiddag (14-17u) met zo'n 150 kinderen & jongeren samen om leuke spelletjes te spelen. In leeftijdsgroepen trekken we erop uit om ons geweldig te amuseren. Dat doen we ondertussen al 50 jaar lang! Meer informatie over onze werking en onze geschiedenis vind je op www.scoutsgroeparassaris.be.

 • Een alinea over FOS Open Scouting: Jullie weten wel dat we een gemengde actief pluralistische jeugdbeweging zijn met 50 groepen verspreid over heel Vlaanderen, een journalist weet het daarom nog niet.

VOORBEELD
Wat is FOS Open Scouting? FOS Open Scouting is een pluralistische jeugdbeweging, met 50 groepen verspreid over Vlaanderen & Brussel. Open Scouting wil zeggen dat wij openstaan voor iedereen. We maken geen onderscheid in huidskleur, afkomst, geloof en overtuiging. Verdraagzaamheid is voor ons een belangrijke waarde die we onze leden trachten mee te geven. Scouting betekent ook dat wij spelletjes spelen volgens een scoutsmethode. Zo spelen we graag in kleine groepjes, werken we veel in thema's en zijn we ervan overtuigd dat je vooral leert door te doen. Op die manier groeien we samen op. Wil je meer weten over de koepelfederatie waar wij zijn bij aangesloten? Neem dan een kijkje op www.fosopenscouting.be!

Door deze info toe te voegen hoeft de tijdsefficiënte journalist niet zelf verder zoeken maar neemt hij / zij eenvoudigweg zaken over. In journalistieke termen heeft deze extra informatie 'the boiler plate'.

Beeldmateriaal

Het is zo ver. De journalist belt je op en informeert of het mogelijk is om aanwezig te zijn bij jullie activiteit. In heel veel gevallen zal hij / zij zelf een fototoestel of een fotograaf meenemen. Toch loont het de moeite om bij je bijlagen te verwijzen naar vb. een Flickr-pagina waar je enkele kwalitatieve beelden van je eenheid bewaart. Zo kan de journalist eventueel een foto gebruiken die al bestaat.

Let wel: Als je zelf foto's voorziet hou je best rekening met het Portretrecht.

Waar naartoe met je bericht?

Als lokale eenheid maak je het meeste kans om persaandacht te halen in de regionale pers. Denk daarbij niet enkel aan lokale kranten, maar ook aan nationale kranten met regiopagina's. Heb je echt iets spectaculair te melden dat voldoet aan alle bovenstaande aanbevelingen? Waag dan je kans bij grotere redacties.

Contacten

Hou een lijst bij van al je perscontacten. Zo maak je het in de toekomst makkelijker voor jezelf / anderen om nieuwe berichten te versturen.

Weet je niet waar te beginnen? Ga dan langs bij de gemeente, jeugddienst of jeugdraad. Ook op internet kan je heel wat vinden.

Concrete tips:

 • Bel naar het gemeentehuis en vraag hun perslijst op. In principe wordt die op vraag gewoon doorgestuurd. Vraag eventueel ook om een tip. Welke journalist moet ik zeker aanspreken?
 • Hou de regio-pagina’s zelf in de gaten. Je zal snel doorhebben wie welke artikels schrijft, en wie gevoelig is voor de jeugd.
 • Gebruik je netwerk. Het beste contact is via-via.
 • Als de journalist in kwestie langs komt, soigneer die dan. Zorg dat hij wordt opgevangen en niet overstelpt.
 • Hou het contact warm. Laat achteraf weten dat jullie het een heel leuk artikel vonden en stuur desnoods een foto mee van het artikel dat nu in jullie lokaal hangt. De volgende keer zal die journalist meer geneigd zijn om langs te komen.

‘Send’

Je verstuurt je persbericht het best via mail. Bij onderwerp/subject schrijf je: ‘Persbericht: de titel’ of enkel de titel. Stuur het bericht niet mee als bijlage maar plak het onmiddellijk in je mail. Let op dat je lay-out behouden blijft en dat alles duidelijk leesbaar is!

Onder je bericht kan je de bijlagen effectief toevoegen. Verwijs er eerst naar (zie voorbeeld)

Wanneer verstuur je best je bericht?

Je verstuurt je persbericht best anderhalve week op voorhand van de activiteit / gebeurtenis. Stuur enkele dagen voor de activiteit nog een herinnering (vermeld duidelijk: herinnering).

Je kan de contactpersonen één of twee dagen voor de activiteit ook nog eens opbellen. Zo leg je persoonlijk contact met de journalist en kan je achteraf makkelijk het contact warm houden.

Timing

Timing is belangrijk, sta er dan ook voldoende bij stil. Het kan het succes van je persbericht maken of kraken.

 • Komkommertijd: In de zomermaanden is het komkommertijd. Politici zijn op reis en er valt doorgaans weinig spannend nieuws te rapen. In deze periode staan jouranlisten veel meer open voor persberichten die door het jaar misschien nooit de krant zouden halen. Misschien kan het voor jouw eenheid dus interessant zijn om een persbericht te versturen rond jullie zomerkamp, met het oog op ledenwerving in september.
 • Inspelen op de actualiteit: Hang je boodschap op aan de actualiteit. "Terug naar school!", "Gemeenteraadsverkiezingen", verhoogde aandacht rond een "verzwakkend engagement bij jongeren", "Dag van de jeugdbeweging", ... Het zijn dankbare onderwerpen om je karretje aan te hangen. Journalisten zullen je dankbaar zijn omdat ze de actualiteit op een andere manier kunnen brengen.

Goede voorbeelden

Uitgewerkt voorbeeld

VOORBEELD
START WERELDJAMBOREE IN KORTRIJK

Weekend van 16, 17 & 18 april 2010

Van 16 t/m 18 april 2010 wordt het KTA Kortrijk - campus “Drie Hofsteden” - ingepalmd door meer dan 450 scouts & gidsen van FOS Open Scouting. Ze strijken er een weekend lang neer om elkaar beter te leren kennen, want in de zomervakantie van 2011 trekken ze samen naar Zweden voor de 22ste World Scout Jamboree.

In de zomer van 2011 is het voor zo’n 40.000 scouts & gidsen van over de hele wereld verzamelen geblazen in Rinkaby (Zweden), want dan vindt de 22ste World Scout Jamboree plaats. Ook de Belgische scouts & gidsen zullen daar massaal aanwezig zijn. FOS Open Scouting stuurt een delegatie van wel 470 jongeren, leiding en ondersteuners. Een absoluut record, want nog nooit stuurden ze zo’n grote delegatie naar dit internationale wereldkamp.

Ter voorbereiding van de Jamboree gaat het contingent voor een eerste keer op weekend in het KTA “Drie Hofsteden” te Kortrijk, onderdeel van Scholengroep 26 Mandel en Leie van het GO! die meerdere scholen in de regio Kortrijk – Menen – Roeselare beheert. Op het weekend kunnen de jeugddeelnemers en de leiding elkaar beter leren kennen en komen ze meer te weten over de Jamboree van de zomer 2011. Een goed gevuld programma zorgt voor een eerste leuke bijeenkomst.

De 22ste Wereldjamboree gaat door van 27 juli tot 7 augustus 2011. 14 dagen lang strijken 40.000 scouts & gidsen van over de hele wereld neer in Rinkaby, Zweden. Temidden van de natuur gaan er tal van activiteiten door voor scouts & gidsen van 14 tot 17 jaar. “Simply scouting” is de rode draad. Het thema spitst zich toe op drie elementen: ontmoeten, natuur & solidariteit.


WERELDJAMBOREE: EEN WOORDJE UITLEG (KADERTEKST)

De Wereldjamboree is hét grootste internationale wereldkamp. De samenkomst is bedoeld voor scouts & gidsen van 14 tot 17 jaar. De activiteiten worden georganiseerd door scouts & gidsen van over heel de wereld, onder de noemer IST (International Service Team). Leid(st)ers begeleiden de jongeren doorheen dit prachtige avontuur.

De Wereldjamboree wordt iedere vier jaar door een ander land georganiseerd. De eerste Wereldjamboree werd in 1920 gehouden in Londen. De vorige editie (2007) ging, naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van scouting, opnieuw in de UK door. In de jaren daarvoor passeerden Chili, Thailand en Nederland de revue. In 2015 is Japan gastland van dienst.

MEER INFORMATIE (KADERTEKST)

Meer weten over het FOS Open Scouting contingent: Surf naar: http://jamboree.fos.be

Meer info over de deelname van de andere Belgische scouts- en gidsenfederaties: Surf naar: http://www.jamboree2011.be

Contactpersoon voor het weekend:Veerle Haverhals (opmerkzame Chipmunk): nummer & Andries Hofkens (kritische Wolf): nummer

Voorbeelden uit eenheden

Volgen binnenkort!

Checklist

Kan je alles in deze lijst aanvinken? Dan zal je bericht binnenkort wel ergens te zien zijn!

 • Boodschap in vraag gesteld?
 • Nieuwswaarde gepimpt?
 • Goede titel / Duidelijk kop?
 • Sterke openingszin?
 • 4 W’s & 1 H in de eerste paragraaf?
 • Officiële indeling gebruikt?
 • Tekstueel:
  • Actief taalgebruik?
  • Beperkt tot feiten?
  • Geen afkortingen?
  • Niet teveel superlatieven?
  • Is er een citaat?
  • Geschreven in de derde persoon?
 • Duidelijke Lay-out?
 • Effectieve data?
 • Contacten verzameld?
 • Op juiste moment verzonden?
 • Herinnering gestuurd?
 • Persoonlijk contact opgenomen?

Interessante links & artikels