Persoonlijke vooruitgang JVG's-Aspiranten

Uit FOSwiki

JVG’s-Aspiranten zijn een zeer gedifferentieerde groep. De individuele talenten komen volop tot uiting. Er is een groot verschil in maturiteit tussen jongens en meisjes. Elkeen heeft eigen specifieke interesses ontwikkeld en diept deze verder uit.

Persoonlijke vooruitgang kan gestimuleerd worden door de JVG’s-Aspiranten verantwoordelijkheden toe te kennen. Die verantwoordelijkheden komen vaak aan bod tijdens de patrouillewerking, maar ook derdejaarswerking (een vergadering van de oudste JVG’s-Aspiranten en de leiding) biedt daar de mogelijkheid toe. Leid(st)ers volgen JVG’s-Aspiranten op en geven positieve feedback om te zorgen dat ze gemotiveerd blijven om verantwoordelijkheden op te nemen, en die tot het einde vol te houden.