Persoonlijke vooruitgang Seniors

Uit FOSwiki

Seniors zijn op het punt gekomen dat ze echt verantwoordelijkheid moeten nemen. Ze staan zelf in voor hun programma, stellen zichzelf doelen en nemen het heft in eigen handen om ze te bereiken. Daardoor leren ze heel wat bij. Door de intense samenwerking leren ze met elkanders mening rekening te houden en zich te houden aan een vooropgestelde planning. Ze beseffen dat ze samen sterker staan dan alleen enz…

Seniorjaren zijn ongetwijfeld leerzaam. De moderator(s) kunnen daarin een belangrijke rol spelen door erop toe te zien dat iedereen – net als in de andere takken – zijn eigen tempo kan aanhouden. Ze ondersteunen en motiveren de Seniors om net iets verder te gaan, om zichzelf en de anderen te verbazen.