Persoonlijke vooruitgang VG's-Juniors

Uit FOSwiki

Door activiteiten te organiseren rond interessante, leerrijke thema’s, stimuleren leid(st)ers de V/G’s-Juniors om verder uit te groeien tot bewuste, kritische jongeren die er niet voor terugdeinzen hun eigen grenzen te ontdekken en te verleggen. De V/G’s-Juniors worden uitgedaagd om te experimenteren, de geijkte paden te verlaten om zo zichzelf en de wereld beter te leren kennen.

Leid(st)ers geven V/G’s veel kansen.Dit krediet hebben ze nodig om zonder frustraties persoonlijke vooruitgang te boeken. Falen is niet onoverkomelijk. Zowel leid(st)ers als V/G’s-Juniors houden er rekening mee dat ieder op zijn eigen tempo evolueert. De ene is een stoer haantje-de-voorste, terwijl de ander een laatbloeier is en wat meer tijd nodig heeft om zijn doelen te bereiken.