Persoonlijke vooruitgang Welpen

Uit FOSwiki

Bij de Welpen komen voor het eerst grote individuele verschillen tussen de kinderen tot uiting. Sommigen kunnen snel lopen en hoog springen, anderen zijn creatief en vindingrijk, nog anderen zijn gefascineerd door de natuur.

Welpenleid(st)ers letten erop dat al deze individuele talenten aan bod komen. Ze bieden een heel gevarieerd programma aan waardoor alle Welpen hun persoonlijke talenten kunnen beleven en ontwikkelen. Door de veelheid aan activiteiten leren de Welpen ook hun best te doen om vooruitgang te boeken op terreinen waarin ze niet zo sterk zijn. Niet alle Welpen leren even snel. Daarom moet elk leerproces bij de Welpen realistisch zijn en voert de leiding voldoende tussenstappen in om zoveel mogelijk Welpen te laten slagen in hun doelstellingen.