Planweekend

Uit FOSwiki


...

Waarom een planweekend?

 • Omdat het richting, structuur, samenhang kan geven aan je werking.
 • Ter bevordering van de groepssfeer binnen de leiding.
 • Omdat je eens verder kijkt dan je neus lang is.
 • Omdat je dan ook externe (FOS of andere) eenheidsactiviteiten kan plannen.


Voorbereiding

Verdeel het gewicht (inhoudelijk en organisatorisch) van zo’n planweekend onder de leiding. Zo zijn ze er ook directer bij betrokken. Informeer je vooraf over alle externe activiteiten.


Programma

Hieronder enkele mogelijke onderdelen van een planweekend.

Het voorbije jaar afsluiten

 • puin ruimen: spanningen of wrevels uitpraten
 • zwakte-sterkte analyse: maak een lijst op van concrete zwaktes en sterktes van de eenheid

Dit kan ook een boeiende aanzet geven naar de nieuwe planning toe.

Plannen

Zie ook jaarplanning.

 • Wat wil de eenheid intern doen? Maak verschillende werkvelden op: kampen, projecten, feesten,...
 • Wat wordt er van buitenaf verwacht? Waar moeten we mee rekening houden? Wat willen we aan externe activiteiten doen?
 • Wanneer vallen de examenperiodes, de vakantieperiodes?
 • Planning van de eenheidsraden.
 • Breng dit alles onder in een eenheidskalender.

De praktische agenda

Maak afspraken over:

 • de administratie: aansluitingen, verzekering, lokalen,...
 • financiën: jaarverslag, toekomstplannen,...
 • materiaal: herstellingen, onderhoud, aankopen,...
 • ledenwerving: hoe pakken wij dit aan?
 • algemene afspraken

Leidingmanifest

Bouw het leidingmanifest op. Dit kan een heel belangrijk document zijn voor een vloeiende werking.

Takwerking onder de loep

Na de verdeling van de leiding over de verschillende takken, zitten de takploegen samen:

 • wat zijn onze takdoelstellingen?
 • wat zijn onze persoonlijke doelstellingen en engagementen?
 • plan een eerste maand activiteiten (waaronder een inspraakdag voor je takleden).

Alle takken komen nu samen

 • oog voor elkaars eerste maandprogramma
 • oog voor progressie in takwerking
 • vragen naar ondersteuning van andere takken en/of eenheidsleiding

Fun

Vergeet vooral niet dat een planweekend ook heel wat ontspannende en groepsbindende momenten moet aanbieden!