Pompen of verzuipen

Uit FOSwiki

09 team.png

Auteur: S.Egel
Eenheid auteur: 226e FOS De Leeuwerik

Spelverloop:
Algemeen

Waar: terrein, buiten

duur: 3u

welpen: per nest

leiding: 6

Thema: overstromingen

Doel: zorgen dat uw wijk niet overstroomt


Verhaal

Het is nu al enkele dagen hevig aan het regenen in Welpegem en het houdt maar niet op. De stad Welpegem bestaat uit 4 wijken die bewoond worden door de verschillende nesten. Ze zullen nu hun wijk moeten beschermen tegen de zondvloed (met zandzakjes) en het water dat reeds binnengedrongen is moeten wegkrijgen (met een waterpomp).

Spelverloop

beginsituatie

1) elk nest heeft een emmer met zand in en een ventje op dat zijn wijk voorstelt

2) elk nest heeft een emmer water dat het reeds binnengelopen water voorstelt

3) er loopt een zondvloed rond (leider) die probeert binnen te geraken in de kampen en de emmer met zand nat maakt. Als hij binnen geraakt moet hij met een dobbelsteen gooien. Hoe meer hij gooit, hoe meer water er in je emmer zand komt. Je kan hem enkel tegenhouden met zandzakjes.

Doel:

1) zorgen dat de emmer met zand niet te nat wordt door zandzakjes te leggen

2) zorgen dat de emmer water leeggeraakt door een pomp te bouwen en het water zo in een ander kamp komt.


Hoe?

Je moet dus zandzakjes en pomponderdelen verdienen.

- Een pomponderdeel = buisje ('deel van een waterleiding')

- 10 onderdelen = een pomp

- een pomp = een spuitje

- De emmer leegpompen = je spuitje vullen, in een ander kamp proberen binnengeraken(das in de broek)en het in hun emmer leegspuiten.

- Nog eens 10 onderdelen = een tweede spuitje , …

- zandzakje = klein zakje met zand dat je voor je kamp legt, hoe meer er liggen, hoe minder de zondvloed binnen kan dringen in je kamp (zie beginsituatie)

Er zijn 3 manieren om deze dingen te verdienen

1. De brandweer

Bij de brandweer kan je gaan werken in ruil voor een pomponderdeel of een zandzakje.

- Op een touwladder klimmen

- Een brandje blussen: een kaars van op een afstand uitspuiten

- Gewonden evacueren: er liggen verschillende voorwerpen in het bos die de gewonden voorstellen (eventueel knuffels, poppen, ...). Ze trekken een kaartje waar het voorwerp op staat, ze maken een brancard en gaan het voorwerp zoeken en evacueren. (er staat een bak met schaar, krantenpapier en plakband voor de brancards)

2. De gemeenteraad

Bij de gemeenteraad kan je subsidies krijgen om je wijk te beveiligen tegen de watersnood.

- Dit is een leider die rondloopt en om het kwartier fluit

- Kan je hem op tijd tikken dan zit je in de gemeenteraad

- Iedereen uit de gemeenteraad krijgt een subsidie (geld)

- Daarmee kan je naar de brandweer om zandzakjes/pomponderdelen te kopen

- (hoeveel je betaalt hangt af van het humeur van de brandweer :P )


3. Geluk!

In het bos liggen enveloppen met geld/ zandzakjes/ pomponderdelen Als je geluk hebt vind je er misschien eentje!

Leventjes

!! Om niet vals te kunnen spelen moeten ze elke keer om een leventje voor ze naar de brandweer gaan. Dit leventje gaan ze halen ergens een eind weg van de brandweer (beetje lopen!) en moeten ze afgeven als ze daar een werkje willen doen !!

Kort samengevat

Ze gaan om een leventje en verdienen zandzakjes en pomponderdelen bij de brandweer/gemeenteraad/door geluk. Dit doen ze alsmaar opnieuw zodat ze veel zandzakjes hebben. Daardoor kan de zondvloed minder goed binnen in hun kamp en wordt hun emmer met zand minder nat. Ze verdienen ook alsmaar meer pomponderdelen. Zodra ze genoeg pomponderdelen hebben voor een pomp (spuitje) kunnen ze naar andere kampen beginnen lopen om het water uit hun emmer in een andere te doen. De winnaar : nest wiens emmer met water het meest leeg is en wiens emmer met zand minst nat is.

Benodigdheden:- 6 emmers (zeker 3 die even groot zijn)

- Zand

- ventjes voor op de emmer

- Dobbelsteen

- Zandzakjes MAKEN! (kleine plastic zakjes en zand)

- buisjes

- Spuitjes

- Leventjes

- enveloppen

- Geld

- Touwladdertje

- (Kranten)papier –schaar – plakband (brancards)

- Kaars(en)

- voorwerpen om te evacueren

- Kaartjes met de namen van de te evacueren voorwerpen

- Fluitje