Portretrecht

Uit FOSwiki

Deze pagina is een onderdeel van de pagina Regelgeving.
Klik er verder door naar allerhande regels waar je als scouts of gids mee in aanraking kan komen.

Het portretrecht is een bijzondere beperking van het auteursrecht en vloeit voort uit de wet op de privacy. Het geeft geportretteerde personen onder bepaalde voorwaarden het recht zich te verzetten tegen publicatie van hun portret. De fotograaf heeft het auteursrecht op de door hem gemaakte foto van een persoon, maar mag deze foto niet in alle gevallen publiceren.


Wat zegt de wet?

Het portretrecht of recht van afbeelding staat in de wet als volgt beschreven:
De auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het recht het te reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden.

Leden (of hun ouders/voogd als het gaat om minderjarige leden) moeten dus eigenlijk aan FOS Open Scouting vzw de toestemming verlenen om hun afbeelding (of van hun kind) te reproduceren en te verdelen. Je vraagt dus best toestemming aan alle meerderjarige leden en de ouders van minderjarige leden als je foto's wil gebruiken op de eenheidssite, in eenheidsboekjes, ...

Je kan je verdiepen op de databank regelgeving van Steunpunt Jeugd, of meteen hun PDF uitprinten.


Wat onthouden we als Fosser?

Je kan meerdere zaken doen (al dan niet gecombineerd):

  • Ga je er vanuit dat de meeste ouders zich niet echt zullen storen over het gebruik van de foto's, kan je gewoon ergens noteren dat je die foto's op vraag altijd wil verwijderen.
    • Voor een eenheidsboekje zal dit normaal niet nodig zijn (het is dan ook al te laat), maar de meeste ouders vinden het leuk foto's van de activiteiten (met hun kind) in het eenheidsboekje te zien.
    • Wanneer je de foto’s op de eenheidssite plaatst, vermeld dan op de site dat ouders kunnen vragen dat een of meer foto's verwijderd worden, en het e-mailadres waarop ze de webmaster kunnen bereiken. Een disclaimer met de vermelding dat de foto's niet door anderen gebruikt mogen worden is ook nuttig.
    • ...
  • Het makkelijkst is wellicht om op inschrijvingsformulieren (lidgeld, kamp,…) ergens onderaan te vermelden dat ouders door hun handtekening kennis nemen van het feit dat er tijdens de activiteiten beeldmateriaal van hun kinderen kan worden gemaakt en akkoord gaan dat dit beeldmateriaal op websites of in publicaties van FOS Open Scouting en haar eenheden wordt gebruikt binnen het kader van de doelstellingen van de vereniging. Zo ben je meteen in orde. Je moet dan wel die inschrijvingsstroken ergens bewaren...
  • Als je bijvoorbeeld een foto van enkele leden wil gebruiken voor een promotieflyer, of affiche (vb. open ledendag), ... dan vraag je best de expliciete toestemming van die leden (of hun ouders). Je zal de foto dan immers ruim verspreiden, bussen, ophangen, ... Je laat hen dan best een document ondertekenen dat de gekozen foto's hiervoor gebruikt worden.
  • ...

OPMERKING
Gebruik geen afbeeldingen van (bekende) personen of figuren op affiches en dergelijk promotiemateriaal. Je hebt namelijk altijd toestemming van die persoon daarvoor nodig.

Terug naar de pagina Regelgeving.