Programmeren voor Seniors

Uit FOSwiki


Doel: verantwoordelijkheid geven, inspraak geven opdat ze gemotiveerd zouden blijven. Zou ook al lukken bij de VG’s maar dan zou er meer sturing nodig zijn. Leren zaken voorbereiden. Buiten de scouts nemen ze ook meer hun leven in handen dus ook bij de scouts. Velen kijken er ook naar uit bij de jongere takken.

Stukken liggen reeds vast: afhankelijk van eenheid, vaarseizoen, onderhoud boten, eenheidskamp, eenheidsactiviteiten. Een aantal zaken staan dus reeds op de kalender voor je de programmatie aanvat.

Het begin kan bv grotendeels door de moderators voorbereidt worden en zo geleidelijk aan de seniors meer laten doen. Seniors vinden het ook nog leuk dat de moderators iets voorbereiden. Ze moeten het ook leuk blijven vinden. Bij seniors is het programma niet heilig het kan week aan week wijzigen. Er hoeft geen jaarprogramma voor te liggen in september. Zelfs in januari moet de maand april nog niet geprogrammeerd worden.

Meestal worden de ideeën samengelegd en de vergaderingen ingevuld. Zorg ervoor dat ze op tijd kunnen nadenken over vergaderingen of die ideeën kwijt kunnen op een bord of ideeënbus. Maw zorg voor afwisseling, trek deze momenten niet te lang het gaat immers rap vervelen. Streef ernaar dat er minstens een voorbereiden is die vooraf even kan ingekeken worden door de leiding. Beter is nog als de seniorgroep zelf vraagt aan het voorbereidende groepje wat de status is van de activiteit.

De diversiteit aan activiteiten wordt zelf door de senior geëist, en groeit door overleg tijdens het jaar een evenwichtig programma.