Protocol

Uit FOSwiki

De nautische overheden leggen de Sea-Scouts extra regels op om hun veiligheid te garanderen op de Noordzee en de Westerschelde. De exacte tekst van het Protocol vindt je op deze pagina http://www.fosopenscouting.be/nl/administratie/vloot

Uitgangspunten

1- Telefonische meldplicht aan de verkeerscentrale

2- Uitluisterplicht op de marifoon

3- Schriftelijke toelating van de GNA te Vlissingen of (MRCC) te Oostende (indien het geen dagtocht betreft!).

4- Raadplegen weerbericht.

5- Volgen van de voorgeschreven vaarroutes

1 Telefonische melding

Op de laatste pagina van het protocol vindt je een standaardformulier om uw telefonische melding te begeleiden.

De telefonische melding gebeurt voor vertrek en dient om:

-meteo op te vragen

-info te verschaffen over uw aantallen, intenties en vaarroutes.

2 Uitluisterplicht

Alle Sea-Scoutsgroepen zijn verplicht om de correcte marifoonkanalen uit luisteren.

Dit mag gebeuren door één moederschip die de rest van de groep begeleidt.

Het is vanzelfsprekend dat de zendapparatuur de correcte vergunning heeft (gelinkt aan de boot)! En dat de personen die deze marifoon(s) bedien de juiste certificaten bezitten! Meer info op: http://wiki.fos.be/foswiki/VHF

3 Schriftelijke toelating

Er zijn 2 opties:

-Uw tocht is een "dagtocht" (geen schriftelijke toelating nodig)

-Uw tocht is GEEN "dagtocht" (schriftelijke toelating nodig !)


Een dagtocht is een tocht die de aankomst en vertrekhaven in dezelfde VTS-blok heeft liggen.

Een dagtocht: (deze tochten hebben GEEN schriftelijke toelating nodig)

- heeft dezelfde vertek- en eindhaven

- gaat niet verder stroomafwaarts dan Lillo

- blijft beperkt tot het kanaal Gent-Terneuzen

- is een tocht tussen Oostende en Nieuwpoort

- is een tocht tussen Zeebrugge en Blankenberge


Alle tochten die GEEN dagtochten zijn vragen toelating 24 u op voorhand aan:

-Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) Oostende voor tochten op de Noordzee: [email protected] [1]

-Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) Vlissingen voor tochten op de Westerschelde: [email protected] [2]

De contactgegevens vindt je in het protocol terug: http://www.fosopenscouting.be/nl/administratie/vloot

4 Raadplegen weerbericht

Zie ook: http://wiki.fos.be/foswiki/Meteo#Meteobronnen

Wees nooit verlegen om een weerbericht op te vragen en onthoud:

Eén meteobron, is er geen. Ga voort op gespreide info.

5 Vaarroutes

Deze staan beschreven in het protocol zelf, voor extra info kijk je best hier: http://wiki.fos.be/foswiki/Vaarroutes